Перелік обов’язкових документів працівників дошкільних закладів

У кожному дошкільному навчальному закладі затверджують перелік документів, які зобов’язаний формувати і зберігати той чи той працівник

У процесі освітньої діяльності кожен працівник дошкільного закладу створює документи, які дають йому змогу:

 • організовувати роботу з кадрами
 • фіксувати виконання своїх посадових обов’язків
 • підбивати підсумки, звітувати
 • планувати діяльність
 • готуватися до занять тощо.

З-поміж багатьох документів вирізняють частину обов’язкових.

Під час документування і керівник закладу, який є відповідальним за організацію діловодства, і його працівники зобов’язані дотримуватися вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059.

Вихідні та робочі 2020

Обов’язкові документи

Саме пунктом 1.4 Примірної інструкції затверджено перелік обов’язкових документів за такими посадами, як:

 • завідувач дошкільного закладу
 • вихователь-методист
 • вихователь
 • інструктор з фізкультури
 • керівник музичний
 • керівник гуртка
 • вчитель-дефектолог, вчитель-логопед
 • практичний психолог (соціальний педагог)
 • сестра медична.

Перелік обов’язкових документів,
за формування та зберігання яких відповідають працівники
дошкільного навчального закладу

Посада працівника

Перелік документів

Завідувач дошкільного навчального закладу

– заяви

– списки працівників, які атестуються

характеристики працівників

– графік роботи атестаційної комісії

– протоколи засідань атестаційної комісії

– загальних зборів працівників дошкільного навчального закладу

виробничих нарад

– батьківських зборів

– засідань батьківських комітетів

 • Матеріали щорічного звітування керівника дошкільного навчального закладу
 • Контрольно-візитаційна книга дошкільного навчального закладу
 • Журнал (табель) обліку робочого часу працівників
 • Журнал виходу працівників на роботу

Вихователь-методист

 • План роботи
 • Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників
 • Картотека:

– матеріалів, обладнання

– публікацій періодичних фахових видань

– психолого-педагогічної, методичної літератури

– передового педагогічного досвіду методичного кабінету дошкільного навчального закладу

 • Довідки, доповідні записки про стан освітньої роботи та заходи щодо її вдосконалення
 • Матеріали різних форм методичної роботи з педагогічними кадрами
 • Книги обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо)
 • Матеріали засідань педагогічної ради дошкільного навчального закладу

Вихователь

 • План роботи
 • Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми
 • Книга відомостей про дітей та їхніх батьків
 • Листок здоров’я дітей
 • Картотека:

– дидактичних ігор

– методичних розробок (конспекти різних видів роботи тощо)

Інструктор з фізкультури

– методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів тощо)

– рухливих ігор

 • Графік роботи фізкультурного залу, затверджений керівником дошкільного навчального закладу
 • План проведення масових заходів, дійств фізкультурно-оздоровчого циклу

Керівник музичний

 • План роботи
 • План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу
 • Картотека:

– методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії музичних свят тощо)

– музично-дидактичних ігор

 • Графік роботи музичної зали, затверджений керівником дошкільного навчального закладу

Керівник гуртка

 • План роботи
 • Програма, за якою працює гурток
 • Графік роботи, розклад занять, список дітей, затверджені керівником дошкільного навчального закладу
 • Картотека:

– дидактичних ігор

– методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо)

Вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

 • План роботи
 • Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу
 • Картка мовленнєвого розвитку кожної дитини
 • Індивідуальна картка розвитку дитини
 • Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми
 • Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації на кожну дитину
 • Книга взаємодії між вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом і вихователями груп
 • Графік роботи кабінету, затверджений керівником дошкільного навчального закладу
 • Картотека:

– дидактичних ігор

– методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо)

Практичний психолог (соціальний педагог)

 • Плани роботи на рік (місяць)
 • Форми статистичної звітності встановленого зразка
 • Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування дітей дошкільного навчального закладу
 • Журнал індивідуальних консультацій
 • Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми
 • Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо
 • Графік роботи, затверджений керівником дошкільного навчального закладу

Сестра медична

 • Медична карта дитини (ф. 026/о)
 • Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о)
 • Індивідуальні карти імунізації дітей (ф. 063-1/о)
 • Журнал обліку профілактичних щеплень
 • Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення
 • Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)
 • Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання
 • Матеріали медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей
 • Табель відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді