Як вести протокол батьківських зборів у школі

33161

Запитання

Як організувати під час засідання батьківського комітету закладу загальної середньої освіти ведення протоколу?

Відповідь

Усі засідання батьківських зборів — у початковій школі, основній чи старшій — слід протоколювати.

Порядок денний батьківських зборів

Значно полегшить справу порядок денний. Тому спершу слід написати порядок денний батьківських зборів у школі.

Яка надбавка за престижність праці у вчителя початкових класів

Під час зборів оберіть секретаря та визначте у його обов’язках:

  • стенографування
  • упорядкування документації
  • внесення до протоколу короткого викладу кожного питання із зазначенням прізвища, імені й по батькові кожного доповідача.

У поміч

Шаблон протоколу засідання батьківського комітету з функцією «автозаповнення» у програмі КОЗА Онлайн: Школа

Чи може бути зразок протоколу батьківських зборів

Зразок протоколу батьківських зборів у школі як такий загалом не існує — достатньо дотримувати загальних вимог оформлення документів.

Секретар, ведучи протокол засідання батьківського комітету, має відтворити такі реквізити:

  • назва закладу освіти назва виду документа (ПРОТОКОЛ)
  • дата проведення заголовок до тексту протоколу («Засідання батьківського комітету __ класу», «Загальношкільних батьківських зборів» тощо)
  • прізвище та ініціали голови зборів прізвище та ініціали секретаря (за наявності)
  • прізвище та ініціали присутніх осіб порядок денний пропозиції, рекомендації, репліки учасників зборів
  • підписи голови та секретаря.
Зауважте!
Схеми «СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — УХВАЛИЛИ», за якою зазвичай ведуть офіційні протоколи, у випадку батьківських зборів не обов’язкова. За потреби пункти порядку денного можна супроводжувати пропозиціями, рекомендаціями, репліками.

Приклад оформлення протоколу

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

МОН змінило підходи до збору інформації про контингент учнів у зв’язку з воєнним станом і відтермінуванням щорічного збору даних адміністративної статистичної звітності
53841