Закон про дошкільну освіту

Закон України «Про дошкільну освіту» - які зміни відбудуться та що врахувати освітянам

 

 

Спростили ведення обліку дітей: що зробити
Профільним комітетом ВРУ схвалив проєкт Закону про дошкільну освіту.

Планується, що дитсадок стане ближчим та достіпнішим для дітей.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає:

 • створення дитсадками безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища;

 • сприяння у забезпеченні садочків засобами цивільного захисту, зокрема укриттями;

 • залучення асистента для дітей з особливими освітніми потребами;

 • осучаснення підходів до організації харчування та медобслуговування.

Важливим елементом є безпека та підтримка здоров’я дітей. 

Законопроектом пропонується сім форм дитячих садочків:

 • ясла (для дітей від 3 місяців до 3 років);

 • дитсадок (звичайний садок від 3 років);

 • спеціальний (для дітей з особливими потребами);

 • мобільний (пересувний, для дітей із віддалених населених пунктів);

 • сімейний (свої діти + діти друзів/сусідів);

 • центр педагогічного партнерства (діти від народження разом із батьками);

 • центр розвитку дитини.

Структура Закону про дошкільну освіту

Розділ

Короткий зміст

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

державний стандарт дошкільної освіти – документ, що визначає вимоги до обов’язкових компетентностей і результатів навчання вихованців за освітніми напрямами; доступність дошкільної освіти – сукупність гарантованих прав і створених можливостей для їх реалізації з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб та можливостей кожної дитини у здобутті дошкільної освіти; дошкільна освіта – систематизована та передбачена державним стандартом сукупність результатів навчання і компетентностей, здобутих (набутих) дитиною на рівні дошкільної освіти;

Розділ II ДОСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

В Україні гарантується право на здобуття дошкільної освіти і створюються можливості для його реалізації з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб та можливостей кожної дитини.

Розділ ІІІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес організовується відповідно до Закону України «Про освіту», цього Закону, інших нормативно-правових документів, освітньої програми (освітніх програм), плану розвитку закладу дошкільної освіти, плану роботи на рік та спрямовується на розвиток особистості, обдарувань кожної дитини, формування компетентностей, визначених державним стандартом.

Розділ ІV УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

. Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є: вихованці; педагогічні працівники (керівники закладів дошкільної освіти (директори), заступники керівника закладу дошкільної освіти з навчально-виховної (виховної) роботи, керівники (завідувачі) дошкільних підрозділів, вихователі-методисти, вихователі, асистенти вихователів, вчителі, вчителі-дефектологи, вчителілогопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізичної культури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій та інші), повний перелік посад яких затверджується Кабінетом Міністрів України; інші працівники закладу дошкільної освіти; батьки вихованців; медичні працівники, які забезпечують медичне обслуговування вихованців закладу дошкільної освіти; асистенти дітей з особливими освітніми потребами (у разі їх допуску відповідно до вимог цього Закону); фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність у сфері дошкільної освіти.

Розділ V ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Трудові відносини у закладах дошкільної освіти регулюються нормами Кодексу законів про працю України, Закону України «Про освіту», цього Закону, інших нормативно-правових актів у сферах праці та освіти.

Розділ VІ СУБ’ЄКТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Здобуття дітьми дошкільної освіти забезпечують: заклади дошкільної освіти; інші юридичні особи публічного чи приватного права, що утворили для цього дошкільні підрозділи; фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

Розділ VIІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Управління закладом дошкільної освіти здійснюють його: засновник; керівник; педагогічна рада.

Розділ VІІІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Система забезпечення якості дошкільної освіти формується відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 2. Система забезпечення якості дошкільної освіти включає: внутрішню систему забезпечення якості дошкільної освіти; систему зовнішнього забезпечення якості дошкільної освіти; систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості дошкільної освіти.

Розділ IX УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

До органів управління у сфері дошкільної освіти належать: Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти; інші органи державної влади, у сфері управління яких перебувають заклади 34 освіти; Верховна Рада Автономної Республіки Крим; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; органи місцевого самоврядування; місцеві державні адміністрації.

Розділ Х ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Фінансування системи дошкільної освіти здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ ХІ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства України про дошкільну освіту.

Розділ ХІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Установити, що: до затвердження державного стандарту відповідно до цього Закону суб’єкти освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти використовують Базовий компонент дошкільної освіти, затверджений у порядку, встановленому до набрання чинності цим Законом;

 

Так, відповідно до законопроєкту, передбачено автономію дитсадочків, насамперед академічну автономію, більше свободи вибору навчальних програм, які враховуватимуть особливості самої дитини. 

 

 зміст

Сертифікація в системі базової освіти