Готуючись до державної атестації навчального закладу

Десять років — цикл, що охоплює кожен заклад освіти в Україні обов’язковою державною атестацією. Як вона відбувається за новим Порядком, що набрав чинність майже два роки тому

Зауважте, що в Україні більше немає державної атестації навчального закладу, а натомість є Інституційний аудит закладу освіти!

Новий Порядок державної атестації закладів освіти

Новий Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів набрав чинності 06.03.2015.

Змінюючи порядок, установили нові завдання держатестації та спростили її хід.

Сутнісні характеристики державної атестації навчальних закладів

Держатестацію проводять задля:

 • контролю й визначення відповідності рівня та якості освіти у навчальних закладах чинним держстандартам
 • моніторингу ефективності освітніх послуг
 • сприяння підвищенню якості освіти (надаючи методичну підтримку закладам).

Державну атестацію закладів загальної середньої освіти, а також до- і позашкільних проводить і фінансує найвищий контрольний освітній орган у відповідному населеному пункті, регіоні залежно від форми власності освітніх закладів:

Форма власності

Орган, що атестує

Державна

 • МОН України
 • Центральні органи виконавчої гілки державної влади з питань освіти

Приватна

 • Обласні (міські в Києві та Севастополі) органи управління з питань освіти

Муніципальна (комунальна)

 • Органи місцевої влади з питань освіти

Порядком визначена диференціація функцій профільних органів державної влади при організації державної атестації:

Функція

Відповідальний орган

Методичне забезпечення та інформаційний супровід

МОН України

Контроль за дотриманням чинного законодавства

Державна інспекція навчальних закладів

Чинним Порядком виокремлено два варіанти державної атестації:

Тип атестації

Особливість

Планова

 • здійснюється не рідше як кожні 10 років

Позачергова

 • організовують відповідно до норм чинних нормативно-правових актів про дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту

Новації Порядку державної атестації навчальних закладів

Визначено строки проведення першої атестації нового навчального закладу та реорганізованого

До процесів атестації широко залучають громадськість

Обов’язковим елементом атестаційної експертизи є публічна відкрита презентація навчального закладу

Установлено граничний термін перебування комісії у закладі (тобто виїзної перевірки)

Відмінено такі тлумачення результатів експертизи, як:

 • «атестований з відзнакою»
 • «атестований умовно»

Ліквідована залежність результатів атестації та права закладу надавати освіту, а також видача «свідоцтва встановленого зразка»

Вихідні та робочі 2020

Порядок здійснення державної атестації

Підготовчий етап розпочинається більше ніж за 365 календарних днів до державної атестації освітнього закладу і стосується насамперед контрольного органу, а не навчального закладу.

На цьому етапі готують і схвалюють базові планові та програмні документи, на основі яких проводитимуть атестацію.

Контрольний орган, у компетенції якого проведення атестаційних заходів, зобов’язаний:

 • попередньо розробити послідовний план держатестації із його подальшим затвердженням
 • раніше ніж за 365 к. дн. до початку атестації ознайомити з планом дирекцію навчального закладу, а також батьківський комітет
 • сформувати атестаційну комісію (до 15 осіб)
 • затвердити робочу програму атестаційної комісії (диференціація робочих програм залежить від типу, а також від ступеня закладу освіти)
 • раніше ніж за 30 к. дн. до атестації ознайомити з програмою керівництво закладу освіти та батьків.

При цьому за формування атестаційної комісії до її складу залучають:

 • співробітників контрольного органу
 • спеціалістів в освітній сфері з інших навчальних закладів, установ чи організацій
 • репрезентантів неприбуткових і неурядових громадських організацій (1/3 в структурі комісії).

Зразок Плану проведення державної атестації навчальних закладів

Атестаційна експертиза

Атестаційний етап є найбільш трудомістким і водночас найкоротшим за тривалістю.

Державна атестація навчального закладу відбувається у строк до 15 робочих днів:

Дні експертизи

Особливості

1-5 робочих днів

 • атестаційна комісія безпосередньо у дошкільному, загальноосвітньому чи позашкільному навчальному закладі:
 • ознайомлюється з презентацією установи та її досягнень
 • контактує з дирекцією закладу
 • отримує необхідний для подальшої експертизи пакет документів тощо

5-10 робочих днів

 • атестаційна комісія поза навчальним закладом здійснює експертизу за всіма пунктами розробленої на початковому етапі робочої програми

На атестаційному етапі комісія на підставі наданих їй дирекцією закладу документів, а також на основі особистісних думок представників батьківських і громадських об’єднань оцінює навчальний заклад за такими пунктами:

 • належне оформлення управлінської документації
 • реалізація заходів щодо впровадження інклюзивної освіти
 • порівняння в динаміці навчальних досягнень вихованців чи учнів освітніх закладів
 • управління безперервним професійним ростом та удосконаленням умінь і навичок педагогів
 • забезпечення вихованців (учнів) та педагогів необхідними підручниками (на паперових чи електронних носіях)
 • ергономічність приміщень освітньої установи
 • належний і безпечний стан прилеглої території
 • моніторинг психологічного клімату в дитячих групах/класах та наявність посади психолога в штатному розписі навчального закладу
 • задоволеність потреб вихованців/учнів у тих чи інших формах позакласної роботи
 • забезпечення належних умов харчування вихованців/учнів у дошкільному чи загальноосвітньому закладі
 • належна якість управління навчальним закладом
 • батьківська та громадська оцінка муніципального значення освітнього закладу, його впливу на розвиток населеного пункту тощо.

Зауважте!

За новим порядком навчальні заклади не зобов’язані подавати атестаційній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Підсумковий етап

На останньому етапі відбувається:

 • підбиття підсумків
 • складання звіту
 • ухвалення рішення щодо атестації чи переатестації закладу.

Атестаційна комісія після ретельного аналізу освітніх досягнень навчального закладу готує детальний звіт, що містить дві частини:

 • висновки
 • рекомендації.

Цей звіт комісія готує у двох екземплярах для надання:

 • освітній установі, що проходить атестацію
 • відповідному контрольному органу, відповідальному за здійснення державної атестації закладу.

Порядком передбачене право керівника навчального закладу впродовж 5 робочих днів спростувати отримані висновки та рекомендації, надіславши офіційні заперечення контрольному органу.

Керівник органу контролю, дослідивши звіт атестаційної комісії (а у випадку його спростування — і заперечення керівника навчального закладу), ухвалює рішення про визнання освітньої установи атестованою/неатестованою.

Рішення оформлюють як наказ та підписують у термін, наведений нижче:

час з дня отримання звіту атестаційної комісії

умова

не пізніше ніж на 5 робочий день

 • відсутність заперечень керівника закладу, щодо якого відбувалася атестаційна експертиза

не пізніше ніж на 10 робочий день

 • наявність заперечень керівника навчального закладу

Наказ обов’язково доводять до відома всіх зацікавлених сторін — керівництва закладу, трудового колективу, батьківського комітету, — публікуючи:

Наказ про результати державної атестації навчального закладу

Якщо дошкільний, загальноосвітній чи позашкільний навчальний заклад визнали неатестованим, то контрольний орган:

 • установлює дату повторної атестації — не раніше ніж за 365 к. дн. і не пізніше 730 к. дн. після невдалої державної атестації
 • обов’язково оновлює склад атестаційної комісії задля максимальної неупередженості висновку.

Наслідки повторної неатестації навчальних закладів диференціюють залежно від форми власності:

Форма власності

Наслідок

Державна

 • реорганізація або зміна профілю навчального закладу
 • ліквідація освітньої установи

Приватна

 • анулювання ліцензії

Муніципальна (комунальна)

 • реорганізація або зміна профілю навчального закладу
 • ліквідація

Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи анулювання свідоцтва ухвалює компетентний контрольний орган відповідно до норм чинного законодавства.

Після реорганізації чи зміни профілю державну атестацію закладу планують у період не раніше 365 к. дн. і не пізніше 730 к. дн. після реєстрації головного установчого документу — Статуту.

Пам’ятка щодо порядку державної атестації навчального закладузміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді