Обов’язкова документація вихователя

За які документи відповідає вихователь закладу дошкільної освіти

Відвідування ЗДО без організації харчування: як оформити

Є п’ять обов’язкових документів, за формування і зберігання яких відповідає вихователь: 

 • план роботи
 • журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи
 • книга відомостей про дітей та їхніх батьків
 • листок здоров’я дітей
 • картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо).

Детальніше про документацію вихователя читайте у безплатному номері журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»

План роботи

Роботу вихователів регламентує календарний план. Його складають на місяць, один-два тижні чи кілька днів. Затверджує його педагогічна рада дошкільного закладу, враховуючи досвід роботи вихователя, обізнаність з вимогами програми тощо.

Передбачте в плані освітньої роботи різні види. Заплануйте продуктивну працю, художню діяльність, гру, спілкування тощо. Із новачками або дітьми, які часто хворіють, проведіть індивідуальну роботу. Аби її спланувати, створіть журнал, у якому занотовуйте результати спостережень за дітьми.

Планувати освітню роботу з дітьми можна довільно. Складати план можна за такими ознаками:

 • режимними моментами
 • видами діяльності
 • інтегрованими блоками
 • освітніми лініями.

Під час планування освітньої роботи використовуйте блочно­тематичний принцип, в основі якого— інтегрований підхід.

Перспективні плани розробляють здебільшого у формі сіток.

Роботу музичних керівників, інструкторів з фізкультури, вихователів з образотворчої діяльності й інших педагогічних працівників планують окремо для кожної вікової групи. Ці плани узгоджує вихователь­методист.

Плануйте освітню роботу у літній період за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року. Календарному плануванню на щодень передує перспективне планування комплексів ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну, загартувальних заходів із зазначенням назв процедур і норм загартування, форм взаємодії з батьками.

 

Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи

Окрім обліку щоденного відвідування й обліку загартовувальних процедур, занотовують відомості про звуковимову дітей. Ці дані отримують під час обстежень, які проводять двічі на рік за участю логопеда.

Журнал ведуть у кожній віковій групі окремо. Щоденно вихователь підсумовує дані про відвідування дітьми групи.

Журнал є фінансовим документом — прошнуруйте його.

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків

У книзі відомостей про дітей та їхніх батьків таблиці містить такі складові:

 • прізвище та ім’я дитини
 • прізвище та ім’я батьків або осіб, які їх замінюють
 • місце роботи
 • посада
 • номери телефонів
 • адреса проживання.

Батьки мають право не надати інформацію про місця роботи й займані посади тощо. Це конфіденційні дані.

Листок здоров’я дітей

Заповнюйте листок здоров’я дітей у кожній віковій групі за результатами обстеження дошкільників лікарем і даними антропометричних вимірювань. У нормативно-правовових документах не визначено форму його ведення. Як свідчить досвід і аналіз нормативно-правових документів, найдоцільніше вносити до листка здоров’я такі дані:

 • прізвище й ім’я дитини
 • дата народження
 • група здоров’я
 • група з фізкультури
 • діагноз
 • зріст і вага
 • група й колір маркування меблів.

Картотека дидактичних ігор і методичних розробок

Складіть картотеку дидактичних ігор і методичних розробок, аби заощадити час на пошук необхідного матеріалу в доробку кожного педагога. Картотеку можна систематизувати за такими критеріями:

 • алфавітом
 • розділами освітньої програми
 • галузями знань
 • освітніми лініями
 • темами.

Якщо правильно заповнювати лише обов’язкові документи, ви зможете уникнути рутинної паперової роботи і якомога більше часу будете присвячувати дітям. Завдання вихователя­методиста — донести інформацію про обов’язкову документацію до відома вихователів та допомогти їм з’ясувати всі нюанси її заповнення.

 

Обов’язкова документація вихователяСкачайте шаблони обов’язкових документів вихователя.

 

За матеріалом Олени Коваленко, доцента кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту
Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. пед. наук

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді