Ведення у навчальному закладі Табеля обліку використання робочого часу

Табель обліку використання робочого часу щомісяця складають на всіх працівників навчального закладу. Розглянемо особливості ведення документа, дані якого ураховують під час обчислення заробітної плати

Задля обліку використання робочого часу працівників навчального закладу застосовують типову форму № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».

Ця форма, введена в дію наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489, є рекомендованою. Тож у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах її можна доповнювати з огляду на специфіку праці у сфері освіти.

Повноваження видати відповідний наказ мають керівник органу управління освітою (навчального закладу). Та все ж у затвердженому табелі обов’язково мають бути показники з’яви працівника на роботі та його відсутності.

Як заповнюють табель

Щоб забезпечити належний облік робочого часу, кожен працівник навчального закладу має присвоєний табельний номер. Він однаковий в усіх документах, що стосуються обліку й оплати праці конкретного працівника, зокрема й у табелі.

Табельний номер працівника, який звільнився (був переведений), не використовують у навчальному закладі як мінімум три роки.

Табель обліку використання робочого часу оформлюють за упорядкованим списком працівників навчального закладу. Причому його ведуть одночасно:

за категоріями працівників

у межах категорій

 • адміністрація навчального закладу
 • педагогічні працівники
 • непедагогічні працівники

 • за табельними номерами
 • в алфавітному порядку

Використання робочого часу

Облік робочого часу фіксують у двох полях табеля. Ці поля призначені для:

 • запису кількості відпрацьованих годин
 • відміток про причини відхилення від нормальних умов роботи чи відсутності.

Обліковують робочий час одним зі способів, реєструючи:

 • явки та неявки працівників на роботу
 • лише неявки (відхилення).

Кількість відпрацьованого часу заповнюють у годинах, а за необхідності — одночасно і в днях.

Відмітки про причини відсутності на роботі, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов праці вносять лише на підставі належно оформлених документів.

Серед таких документів

 • листок непрацездатності
 • накази про

– залучення працівника до роботи у вихідний день

– надання працівникові дня відпочинку за роботу у вихідний день

Періодичність внесення даних

Протягом кожного облікового періоду табель заповнюють двічі:

 • за 1-шу пол. місяця — для нарахування авансових платежів
 • за увесь місяць — для розрахунку заробітної плати.

Така періодичність зумовлена статтею 155 КЗпП, якою встановлено строки виплати заробітної плати

Щомісяця у табелі підсумовують:

 • відпрацьовані дні/години
 • дні/години неявок на роботу.

У строк двох-трьох днів до розрахункового періоду табель складають і оформлюють, аби вчасно передати в бухгалтерію для нарахування зарплати.

Хто веде табель у навчальному закладі

Порядок ведення табельного обліку робочого часу варто визначити у локальних нормативних актах навчального закладу.

Наприклад, у відповідному наказі зафіксувати всі нюанси, як-от:

 • форма табеля, застосовна у навчальному закладі
 • спосіб обліковування (реєстрація явок і неявок чи лише неявок)
 • порядок ведення
 • строки передавання табеля в бухгалтерію
 • особа, відповідальна за табельний облік.


зміст

Центральна частина статичний блок 2