Орієнтовна циклограма наказів директора ЗДО на рік

З року в рік у ЗДО створюють низку аналогічних наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань. У цій публікації впорядковано річну циклограму наказів

Чи правильно оформлюєте додатки до наказів

  • о/д — накази з основної діяльності
  • а/г  — накази з адміністративно-господарських питань.

Накази на січень–травень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

СІЧЕНЬ

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей пільгових категорій у ЗДО

а/г

щорічно

Про затвердження графіка відпусток працівників на поточний рік

а/г

Про організацію навчання з цивільного захисту

а/г

щорічно

Про організацію роботи з питань охорони праці у 20__ році

а/г

щорічно

Про організацію роботи з цивільного захисту у 20__ році

а/г

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про стан захворюваності дітей у 20__ році

о/д

Про стан травматизму у 20__ році та заходи щодо його попередження

а/г

Про стан харчування дітей у ЗДО у 20__ році

о/д

Про заборону куріння у ЗДО та пропаганду здорового способу життя

а/г

за потреби

Про затвердження заходів щодо зміцнення здоров’я дітей у ЗДО

о/д

Про впровадження заходів щодо економного використання води, тепла, електроенергії

а/г

Про затвердження номенклатури справ ЗДО (внесення змін до номенклатури справ)

а/г

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку

о/д

Про облікову політику

а/г

Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про призначення виконуючого обов’язків завідувача на час його відсутності

а/г

Про призначення відповідального за ведення табеля обліку робочого часу

а/г

Про призначення матеріально відповідальних осіб

а/г

за потреби, при зміні матеріально відповідальних осіб

Про призначення особи, відповідальної за організацію діловодства у ЗДО

а/г

за потреби

Про створення ради по харчуванню

а/г

Про створення експертної комісії з організації та проведення експертизи цінності документів ЗДО

а/г

Про створення комісії з бракеражу продуктів та продовольчої сировини на 20__ рік

а/г

Про створення комісії щодо перевірки виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО

а/г

Про створення робочої групи для вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЛЮТИЙ

Про дотримання вимог з охорони праці

о/д

за потреби

Про підготовку дошкільного навчального закладу до весняного періоду

а/г

Про проведення місячника з благоустрою території дошкільного навчального закладу

а/г

Про результати оперативного контролю з питань організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

о/д

Про результати вивчення роботи молодих спеціалістів

а/г

Про результати вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

о/д

до засідання педагогічної ради

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

БЕРЕЗЕНЬ

Про заходи з підготовки та експлуатації спортивних споруд у весняно-літній період

а/г

щорічно

Про проведення місячника з благоустрою території ЗДО

а/г

Про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

о/д

Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей

а/г

Про виконання вимог Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО у весняно-літній період

о/д

за потреби

Про заходи пожежної безпеки у весняно-літній період

а/г

Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»

а/г

Про організацію розробки та перегляду окремих видів документів з охорони праці

а/г

Про підготовку до проведення у ЗДО Дня відкритих дверей

а/г

Про посилення контролю за фінансово-бюджетною дисципліною

а/г

Про проведення Дня охорони праці

а/г

Про результати тематичного (комплексного) вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про санітарні заходи та благоустрій приміщень та подвір’я навчального закладу

а/г

Про своєчасність внесення батьками плати за харчування дітей

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

КВІТЕНЬ

Про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації

о/д

щорічно, протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії

Про проведення комплексного (тематичного) вивчення стану роботи з питань, визначених річним планом роботи

о/д

щорічно, за потреби

Про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за І квартал

о/д

щорічно

Про підготовку та проведення тижня охорони праці і безпеки життєдіяльності

а/г

за потреби

Про проведення анкетування батьків дітей п’ятирічного віку для визначення відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу протягом літнього періоду

а/г

Про проведення практичного тренінгу з евакуації дітей та працівників

а/г

Про проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля»

а/г

Про результати оперативного контролю з питань організації додаткових освітніх послуг

о/д

Про стан захворюваності дітей за І квартал

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ТРАВЕНЬ

Про виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу за навчальний рік

о/д

щорічно

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей у літній період

а/г

щорічно

 

Про організацію охорони життя і здоров’я дітей у літній період

а/г

щорічно

Про підготовку ЗДО до нового навчального року

а/г

Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі

а/г

Про підсумки корекційної роботи з дітьми, що відвідують дошкільний навчальний заклад (для закладів компенсуючого типу)

о/д

Про результати тематичного (комплексного) вивчення (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

о/д

щорічно

 

Про дотримання питного режиму в дошкільному навчальному закладі

а/г

за потреби

 

Про дотримання режимів прогулянок та провітрювання (за результатами внутрішнього контролю)

о/д

за потреби

Про мережу груп на літній період та режим їх роботи

а/г

Про організацію харчування дітей у літній період

а/г

за потреби

 

Накази на червень–серпень
(оздоровчий період)

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм

а/г

щорічно

Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання посадових обов’язків працівниками ЗДО

а/г

Про запобігання нещасним випадкам під час освітнього процесу

о/д

Про затвердження графіка роботи працівників ЗДО

а/г

Про комплектування груп і розподіл функціональних обов’язків між працівниками в новому навчальному році

а/г

Про підготовку ЗДО до нового навчального року

а/г

Про підсумки роботи ЗДО за літній період та підготовки до нового навчального року

а/г

Про результати роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в поточному навчальному році

а/г

Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією в новому навчальному році

о/д

Про стан захворюваності дітей за І півріччя поточного року

о/д

Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей та завдання на новий навчальний рік

а/г

Про стан харчування дітей за ІІ квартал

о/д

Про формування культурно-гігієнічних навичок у дітей

о/д

Про атестацію робочих місць

о/д

за потреби

Про дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення ремонтних робіт у ЗДО

а/г

Про заборону куріння та пропаганду здорового способу життя

а/г

за потреби

можна в січні

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей у новому навчальному році

а/г

за потреби

Про затвердження інструкцій з охорони праці

а/г

Про методичну роботу у новому навчальному році

о/д

Про організацію короткотривалого перебування дітей у ЗДО

а/г

Про організацію освітньої роботи з дітьми у новому навчальному році

о/д

за потреби

 

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в новому навчальному році

а/г

за потреби

можна в січні

Про організацію роботи з пожежної безпеки

а/г

Про організацію роботи з цивільного захисту в новому навчальному році

а/г

Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортному травматизму

а/г

за потреби

Про перспективність і наступність у роботі ЗДО та загальноосвітнього навчального закладу

о/д

Про призначення відповідальних за ведення ділової документації в новому навчальному році

а/г

Про призначення відповідального за енергогосподарство, водопостачання тощо

а/г

за потреби (у разі зміни відповідальної особи, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»

о/д

за потреби

Про проведення свята «День знань»

а/г

Про проходження працівниками ЗДО обов’язкових профілактичних медичних оглядів

а/г

Про режим роботи ЗДО у новому навчальному році

а/г

Про результати тематичного (комплексного) вивчення (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

а/г

Про стан ведення ділової документації у ЗДО

о/д

Про стан захворюваності дітей у ІІ кварталі

о/д

Про створення комісії для проведення розслідування нещасних випадків

а/г

за потреби (у разі зміни складу комісії, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

можна у січні

Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини

а/г

Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей

а/г

за потреби (у разі зміни складу комісії, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

Про створення комісії з трудових спорів

а/г

за потреби

Про створення постійної технічної комісії з обстеження приміщень, споруд і обладнання ЗДО

а/г

за потреби (у разі зміни складу комісії, закінчення строку дії попереднього наказу тощо)

 

Накази на вересень–грудень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ВЕРЕСЕНЬ

Про заборону збору коштів працівниками ЗДО

а/г

щорічно

Про організацію роботи щодо соціального захисту дітей у поточному навчальному році

о/д

Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»

о/д

Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році

а/г

щорічно

можна у серпні

Про підготовку до осінньо-зимового періоду

а/г

щорічно

Про проведення інвентаризації у поточному навчальному році

а/г

Про програмно-методичне та навчально-методичне забезпечення ЗДО

о/д

щорічно

 

Про створення предметно-розвивального середовища у ЗДО

о/д

щорічно

Про харчування дітей пільгових категорій у поточному навчальному році

а/г

щорічно

 

Про атестацію робочих місць

о/д

за потреби

Про виконання Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у поточному навчальному році

а/г

Про єдиний санітарний день у ЗДО

а/г

Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

о/д

Про заходи з профілактики масових харчових отруєнь

а/г

за потреби

 

Про здійснення соціально-педагогічного патронату дітей у поточному навчальному році

о/д

за потреби

Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей

о/д

Про організацію короткотривалого перебування дітей у ЗДО

а/г

Про організацію методичної роботи у поточному навчальному році

о/д

за потреби

можна у серпні

Про призначення особи, відповідальної за зняття проби готових страв

а/г

за потреби

Про призначення особи, відповідальної за організацію харчування дітей у ЗДО

а/г

за потреби

 

Про проведення практичного тренінгу з евакуації

а/г

за потреби

можна в інший місяць

Про проведення тематичного (комплексного) вивчення (відповідно до річного плану роботи)

о/д

за потреби

Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання

а/г

Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

а/г

за потреби

можна у серпні

Про робочий час і його використання

а/г

за потреби

Про співпрацю родин дітей із ЗДО у поточному навчальному році

о/д

Про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

а/г

за потреби або один раз на три роки

Про створення комісії з трудових спорів

а/г

за потреби

можна у серпні

Про створення комісії зі списання матеріальних цінностей у поточному навчальному році

а/г

за потреби

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЖОВТЕНЬ

Про виконання норм харчування дітей у ЗДО за ІІІ квартал

о/д

щорічно

Про проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку

а/г

Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

о/д

Про готовність ЗДО до осінньо-зимового періоду

а/г

за потреби

Про забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про зміну складу піклувальної ради, ради дошкільного навчального закладу

о/д

Про організацію додаткових освітніх послуг у ЗДО

а/г

Про організацію у ЗДО Тижня безпеки дитини

о/д

Про посилення контролю за станом протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, котельного господарства, покрівлі, утеплення приміщень

а/г

за потреби

 

Про проведення у ЗДО Свята осені

а/г

за потреби

Про реалізацію системи стимулювання та мотивації працівників

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ЛИСТОПАД

Про результати комплексного (тематичного) вивчення стану освітньої роботи

о/д

щорічно

Про дотримання Правил внутрішнього розпорядку

а/г

за потреби

Про заходи з проведення у навчальному закладі тижня права

о/д

Про посилення роботи щодо поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього і дошкільного віку

о/д

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про проведення протиепідемічних заходів

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ГРУДЕНЬ

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм у ЗДО

а/г

щорічно

Про забезпечення заходів з охорони праці та цивільної оборони

о/д

Про заходи щодо забезпечення безпеки дітей та працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят

а/г

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час проведення новорічних свят

а/г

щорічно

 

Про виконання Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей у зимово-весняний період

а/г

за потреби

Про впорядкування ділової документації

а/г

Про контроль ведення особових справ та трудових книжок працівників

а/г

Про організацію харчування працівників ЗДО у 20__ році

а/г

Про проведення позапланових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

а/г

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді