Протоколи яких нарад вести у дошкільному закладі?

У дошкільному навчальному закладі адміністративні наради відбуваються щотижня. Виробничі ж — раз на квартал. Чи потрібно вести протоколи всіх нарад?

Завідувач ЗДО відповідальний за протоколи виробничих нарад.

Як провести нараду при директорові

Якщо хочеться вести протокол адміністративної н...н...наради

У такому разі варто керуватися раціональними міркуваннями:

 • протокол наради при завідувачу

вести

не вести

якщо в нараді беруть участь

усі працівники закладу чи окрема категорія

адміністративна група

Оформлюватиме протокол адміністративної наради її секретар. Зазвичай це:

 • секретар педради
 • діловод.

Хоча з огляду на динамічність адміністративних нарад, завідувач дошкільного закладу може вести протокол особисто.

Обов’язкові реквізити протоколу

 • назва закладу
 • назва виду документа — ПРОТОКОЛ
 • дата проведення наради та її порядковий номер
 • заголовок до тексту протоколу — Засідання адміністративної наради при завідувачу
 • прізвище та ініціали голови наради — завідувача дошкільного навчального закладу
 • прізвище та ініціали секретаря — якщо є
 • прізвище та ініціали присутніх осіб
 • порядок деннийякщо є
 • пропозиції, рекомендації, вказівки та розпорядження голови наради
 • підписи голови наради та секретаря

Хід наради

Оскільки рішень на адміністративній нараді не ухвалюють, то в протоколі можна не фіксувати увесь її хід.

Тобто розділ основної частини протоколу, який ведуть за схемою «СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — УХВАЛИЛИ», не обов’язковий.

За потреби пункти порядку денного можна супроводжувати:

 • пропозиціями
 • рекомендаціями
 • вказівками
 • розпорядженнями.
У номенклатурі справ ДНЗ доцільно:

а) передбачити справу «Протоколи адміністративних нарад при завідувачу»

б) нумерувати протоколи протягом навчального року

в) формувати документи у справи в хронологічному порядку

г) дотримувати строку зберігання протоколів — 5 років.

Протокол засідання педагогічної ради

Виробнича нарада і її протокол

Завідувач ДНЗ передбачає виробничі наради у плані роботи ДНЗ на рік, вказуючи тематику і порядок денний (орієнтовно). На відміну від адміністративної наради, протокол якої ведуть на розсуд завідувача, виробнича неодмінно має бути оформлена протоколом у відповідності до правил діловодства.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді