Обов’язкова документація практичного психолога ЗДО

Дізнайтеся перелік обов’язкових документів практичного психолога та соціального педагога закладу дошкільної освіти

Практичний психолог веде ділову документацію з урахуванням вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 (далі — Примірна інструкція).

Зміни у веденні документації від 05.09.2018

У кожному закладі дошкільної освіти затверджують перелік документів, які зобов’язаний вести той чи той працівник. Під час освітньої діяльності кожен працівник закладу освіти створює документи, які дають йому змогу:

  • організовувати роботу
  • фіксувати виконання своїх посадових обов’язків
  • планувати свою діяльність, готуватися до того чи того виду діяльності, підбивати її підсумки, звітувати тощо.

Із-поміж багатьох документів вирізняють обов’язкові, перелік яких наводять в інструкції з діловодства конкретного закладу дошкільної освіти, що є локальним документом цього закладу.

Зауважте!

Примірна інструкція є орієнтовною. Тому під час складання обов’язкових документів практичний психолог має враховувати вимоги інших документів, що були прийняті після затвердження Примірної інструкції.

Для психологічної служби перелік документів, які обов’язково мають вести її працівники, визначено листом МОН України «Про оптимізацію діяльності психологічної служби» від 17.09.2015 № 1/9-442 (далі — лист). Тож саме цей лист є пріоритетним документом щодо ведення ділової документації працівниками психологічної служби системи освіти.

У листі визначено перелік обов’язкових документів за посадами «практичний психолог» та «соціальний педагог»:

Зверніть увагу

Аби до вас на консультації приходили у зазначений час, розмістіть графік роботи на стенді психологічної служби. Скачайте інфогрфіку про те, як найкраще оформити інформаційний куточок психолога.

Також у листі наголошено, що введення додаткової документації для практичного психолога або соціального педагога закладу дошкільної освіти не допускається.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді