«Дорожня карта» організації харчування дітей у закладі дошкільної освіти

У візерунках нормативних актів, які регулюють організацію харчування в дошкільних навчальних закладах, неважко заблукати. Маємо докладну схему — хто й за що відповідає в організації харчування дітей

Відповідальним за увесь процес організації харчування дітей у дошкільному закладі є його керівник. Саме він і здійснює контроль за організацією харчування, провадячи перевірки та інші заходи.

→ Нові норми харчування дітей у закладах дошкільної освіти

Основні завдання у цій діяльності визначені Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Керуючись нормами цієї Інструкції, розглянемо, хто з працівників дошкільного закладу за що відповідає та які дії виконує.

Якісне харчування дітей: поради експертів

Контроль та інші заходи в організації харчування дітей

Керівник

Затверджує

 

 • режим харчування дітей

 

 • примірні двотижневі меню

 

 • картотеку страв

 

 • графік видачі їжі з харчоблоку на групи

 

 • денне меню, у якому зазначають вихід кожної страви

 

 

 • склад ради з харчування (якщо таку створено)

 

Підписує

 

 • меню-розкладки, які складають медичний працівник, комірник, кухар відповідно до картотеки страв

 

 • заявки на продукти

 

 • претензійні листи, які складають при невиконанні заявок на продукти харчування та продовольчу сировину або при надходженні продуктів низької якості

Завіряє підписом і печаткою

 

 • попередньо пронумеровані та прошиті:

  – Журнал бракеражу готової продукції

  – Журнал бракеражу сирих продуктів

  – Журнал обліку виконання норм харчування

  – Зошит обліку відходів

  – Журнал здоров’я працівників харчоблоку

  – Книгу складського обліку

  – Журнал антропометрії

Призначає

 

 • осіб, відповідальних за:

  – організацію харчування дітей у ДНЗ

  – зняття проб

Складає чи бере участь у складанні

 

 

 • графіків і маршрутів постачання та обсягів завозу продуктів харчування і продовольчої сировини (разом з постачальниками)

Організовує

 

 • обговорення питань організації харчування дітей у ДНЗ на загальних зборах (конференціях) колективу, засіданнях ради закладу тощо

Аналізує чи бере участь в аналізуванні

 

 • виконання норм харчування дітей за місяць, квартал, рік

 

 • дотримання працівниками санітарно-гігієнічних вимог

 

 • якості організації харчування дітей

Медичний працівник

Складає

 

 

 • меню-розкладки

Подає

 

 • меню-розкладки на підпис керівникові закладу

Дозволяє видачу готових страв

 

Підписує

 

 • графік видачі їжі, який розміщують поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку

 

 • денне меню із зазначенням виходу кожної страви

Оформлює

 

 • таблиці, у яких зазначає об’єм порції, що мають отримати діти кожної вікової групи
 • вивішує ці таблиці:

  – перед харчоблоком

  – у групах

Проводить

 

 • аналіз якості харчування, а за необхідності — його корекцію, на основі даних Журналу обліку виконання норм харчування кожні десять днів

 

 • розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів) у раціонах харчування дітей відповідно до таблиці хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування для подальшої корекції харчування (при недотриманні норм харчування до кінця місяця)

 

 • аналіз фізичного розвитку дітей з використанням стандартних таблиць для дітей віком

  – до 3 років — раз на місяць

  – від 3 до 6 (7) років — раз на квартал.

 • ураховує абсолютні показники приросту маси тіла за певні проміжки часу — за місяць чи за квартал. Дані заносить у Журнал антропометрії
 • стежить за динамікою фізичного розвитку дітей груп ризику (діти диспансерної групи, діти з надлишком або з дефіцитом маси тіла)
 • у період оздоровлення антропометричні вимірювання дітей проводить щомісяця

 

 • заняття з гігієни харчування й основ дитячого дієтичного харчування
 • санітарно-освітню роботу з працівниками та батьками дітей
 • надає батькам рекомендації з  харчування дітей удома, дотримання режиму харчування у вихідні і святкові дні
 • роз’яснює батькам правила застосування мінеральних вод, відварів лікувальних трав, вітамінів тощо

Веде документацію з харчування

Бере участь

 

 • у роботі комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини
 • у складанні актів бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини при встановленні їх недоброякісності, виявленні продуктів з великим (понад стандартний) відсотком відходів

Контролює

 

 • безпечність та якість продуктів харчування і продовольчої сировини, які надходять до дошкільного закладу; вносить відповідні записи в Журнал бракеражу сирої продукції

 

 • наявність відібраних добових проб кожної страви раціону

 

 

 • дотримання технології приготування страв

 

 • температурний режим у холодильному обладнанні

 

 • санітарний стан харчоблоку

 

 • дотримання правил особистої гігієни персоналом

 

 

Комірник (завгосп)

Веде облік

 

 • продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку із зазначенням дати їх надходження, номера накладної, постачальника, обсягу поставки, дати та обсягу щоденної реалізації

Бере участь

 

 • у складанні:

  – меню

  – актів бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини при встановленні їх недоброякісності чи при виявленні продуктів з великим (понад стандартний) відсотком відходів

Приймає

 

  – припиняє приймання продуктів харчування та продовольчої сировини при виявленні нестачі або надлишку одного з видів продуктів

  – залучає до подальшого приймання продуктів працівника бухгалтерії (якщо він є у штаті дошкільного закладу), представника постачальника, а також представника органу громадського самоврядування

Несе повну матеріальну відповідальність

 

 • за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування і тари

 

 • дотримання умов зберігання і термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини

Відповідає

 

 • за якість та асортимент продуктів харчування і продовольчої сировини, які прийнято до дошкільного закладу

 

 • за дотримання вимог санітарного законодавства при їх зберіганні

Контролює

 

 • умови доставки продуктів харчування та продовольчої сировини до дошкільного навчального закладу

 

 • наявність у холодильному обладнанні термометрів та температурний режим

Кухар

Бере участь

 

 • у складанні меню

 

 • у складанні акта, якщо до дошкільного закладу прийшло 4 і більше дітей понад кількість дітей, на яких було розраховано меню
 • якщо ж, навпаки, до дошкільного закладу прийшло менше дітей — на 4 і більше, то повертає до комори продукти довгострокового зберігання (цукор, олія, цукерки, печиво тощо), які були виписані на обід, підвечірок і  вечерю, а продукти з обмеженим строком придатності до споживання (м’ясо, молоко, риба, сметана, масло вершкове тощо) розподіляє на присутніх у закладі дітей

 

 • у прийманні продуктів харчування та продовольчої сировини

Проводить

 

 • контрольну зачистку свіжих овочів після їх завезення у дошкільний заклад для встановлення фактичної кількості відходів
 • установлює фактичну кількість відходів зважуванням продукту до і після його холодної обробки

 

 • контрольну кулінарну обробку у разі надходження продуктів харчування, продовольчої сировини, у яких питома вага відходів перевищує стандартну, та встановлює фактичну кількість відходів
 • зазначає у Зошиті обліку відходів фактичну кількість відходів (у відсотках), якщо питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує стандартні відходи

Відбирає

 

 • щоденну добову пробу страв з казана у присутності медичного працівника або, у разі його відсутності, особи, відповідальної за організацію харчування дітей (визначеної наказом керівника дошкільного навчального закладу)

Відповідає

 

 • за зберігання та використання денного запасу продуктів

 

 • повноту закладки продуктів і вихід страв

 

 • якість і своєчасне приготування їжі

 

 • дотримання технології приготування страв

 

 • дотримання правил особистої гігієни

 

 • санітарний стан приміщень харчоблоку

Особисто розписується

 

Несе повну матеріальну відповідальність

 

 • за продукти харчування, що знаходяться на харчоблоці

Контролює

 

 • температурний режим у холодильному обладнанні

Вихователь

Приділяє увагу

 

 • вихованню культурно-гігієнічних навичок у дітей під час уживання ними їжі

Закріплює

 

 • за кожною дитиною постійне місце за столом
 • при цьому розмір стола та стільця підбирає відповідно до зросту дитини

Навчає дітей

 

 • користуватися:

  – серветкою — з дворічного віку

  – виделкою — з четвертого року життя

  – негострим ножем — з п’ятого року життя

 

 

 • сидіти за столом правильно

 

 • чергувати у групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу — фартушків, косинок або ковпаків, сервірувати столи і збирати використаний посуд (з чотирирічного віку)

Дотримується

 

 • принципів наступності, єдності вимог у дошкільному закладі і в родині під час організації харчування
 • включає у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків питання раціонального харчування дітей, висвітлює ці питання в інформаційних куточках

Стежить, аби

 

 • для частування дітей у дні народження, інші свята використовували лише приготовлені у дошкільному закладі пироги, пиріжки або принесені батьками фрукти, ягоди, цукерки, печиво (промислового виробництва)

 

 • у дошкільний заклад не приносили кремові вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, зокрема солодкі газовані тощо

 

 • перед кожним прийманням їжі стіл сервірували згідно з меню

 

 • діти не сідали за столи до закінчення сервірування

 

 • після вживання першої страви дітям одразу подавали другу страву

 

 • на тарілках не залишалася велика кількість залишків їжі (понад 15% від об’єму порції)

Якщо дитина не з’їдає порцію, це може свідчити про погане самопочуття дитини, низьку смакову якість страви, нераціонально складене меню, помилки у режимі харчування (скорочені інтервали між прийомами їжі) тощо

Помічник вихователя

Забезпечує

 

 • оптимальний питний режим дітей, ураховуючи їхні індивідуальні потреби
 • дає дітям кип’ячену воду після охолодження до кімнатної температури
 • зберігає кип’ячену воду в добре вимитому посуді і міняє її не рідше ніж раз на добу

Отримує готові страви

 

 • з харчоблоку у чистому санітарному одязі (халат, фартух, хустка), чистими руками відповідно до графіка видачі готових страв
 • доставляє їжу в групи лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях

Сервірує

 

 • столи перед кожним прийманням їжі дітьми згідно з меню

Дає дітям страви

 

 • у тому вигляді, в якому їх зручно вживати (мандарин, апельсин надрізає; масло дітям молодшого віку намазує на хліб тощо)
 • подає дітям другу страву одразу після вживання ними першої страви

Стежить, аби

 

 • діти не сідали за столи до закінчення сервірування

 

 • діти сідали за стіл охайними, з чистими руками, сиділи за столом правильно і користуватися столовими приборами

 

 • для частування дітей у дні народження, інші свята використовували лише приготовлені у дошкільному закладі пиріг, пиріжки або принесені батьками фрукти, ягоди, цукерки, печиво (промислового виробництва)

 

 • у дошкільний заклад не приносили кремові вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, зокрема солодкі газовані тощо

 

 • діти не залишали велику кількість залишків їжі на тарілках (понад 15% від об’єму порції)

Навчає дітей  з 4-річного віку

 

 • чергувати у групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу — фартушків, косинок або ковпаків

 

 • сервірувати столи

 

 • збирати використаний посуд

Замочує, миє та просушує посуд

 

Кип’ятить посуд

 

 • у період карантину за епідемічними показаннями після закипання:

    – 25 хв/ при гострих кишкових інфекціях

    – 45 хв. — при вірусному гепатиті

Замість кип’ятіння можна знезаражувати митий посуд у духовій шафі

Збирає

 

 • недоїдки після харчування дітей у групі в спеціально марковані ємкості, які наповнює не більше ніж на 2/3 об’єму та промиває їх після спорожнення 2%-вим розчином кальцинованої соди, ополіскує гарячою водою і висушує


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді