Охорона праці в закладі освіти: інструктаж

Автор

ДУБРОВА Наталія

провідний фахівець з охорони праці та безпеки життєдіяльності Інституту модернізації змісту освіти
Автор

ОМЕЛЬЯНЕНКО Ніна

шеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Як провести інструктаж з охорони праці педагогічних працівників, якщо заклад працює дистанційно? Чи потрібен додатковий наказ про його перенесення?

 

Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці:

 • спланувати роботи з охорони праці;
 • контролювати стан охорони праці;
 • оцінити стан охорони праці та функціонування системи управління охороною праці;
 • заохотити працівників дотримуватися вимог безпеки й охорони праці.

На який конкретних аспектах зосередитися, щоб виконати зазначені завдання?

Інструктаж з охорони праці: відповіді на питання

Інструктаж з охорони праці на дистанційному навчанні

Реєстрація інструктажу онлайн може бути у двох формах:

 • письмовій — оформляють під час присутності педагогічного працівника в закладі освіти (збори, педрада тощо);
 • електронній — обовʼязково фіксують час проведення інструктажу. Підпис особи, яка проводила інструктаж, та особи, з якою проводили інструктаж, в електронній формі необовʼязковий.

Щоб проводити інструктажі дистанційно, ви маєте установити наказом електронну форму журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці відповідно до додатка 6 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15. А також визначити порядок відеозв’язку під час проведення інструктажів.

Перегляньте інструкції

Основний документ, яким маєте керуватися при розробці інструкцій з охорони праці, — Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 № 526).

Інструкції з охорони праці переглядають не рідше одного разу на п’ять років. Для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою (наприклад, оператор (машиніст) котельні тощо) — один раз на три роки.

Наказ про перегляд інструкцій з охорони праці
Наказ про перегляд інструкцій
з охорони праці

 

Якщо у зазначені строки умови праці працівників, для яких розробляють інструкції з охорони праці, не змінилися, то наказом можна продовжити дію інструкції на наступний строк.

Зміст наказуючої частини цього наказу може бути таким:

«1. Продовжити термін дії інструкцій з охорони праці на 5 років:
• Інструкція з охорони праці для двірника;
• Інструкція з охорони праці для сторожа;
• Інструкція ...
2. Продовжити термін дії інструкцій з охорони праці на 3 роки:
• Інструкція з охорони праці для оператора котельні;
• Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель.

Проєкт переглянутої інструкції з охорони праці узгоджує служба охорони праці закладу освіти. Якщо служби охорони праці немає — особа, відповідальна за охорону праці.

Інструкції з охорони праці затверджує директор наказом. Гриф затвердження слід оформлювати так:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора
закладу дошкільної освіти № 111

01.10.2019 № 49

Реєструють інструкції у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці в закладі освіти, де записують таку інформацію:

 

№ з/п

Дата реєстрації

Найменування інструкції

Дата затвердження і введення в дію

Код або номер інструкції

Плановий термін перегляду інструкції

Посада, прізвище, ініціал(-и) особи, яка реєструвала

Підпис особи, яка реєструвала

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Проведіть навчання або перевірте документи

Керуйтеся Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом МОН від 18.04.2006 № 304 (у редакції наказу МОН від 22.11.2017 № 1514).

Навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники закладу освіти з урахуванням умов праці один раз на три роки.

Якщо час для навчання, яке проходять один раз на три роки, ще не настав, то перевірте, чи є у закладі документи:

 • план-графік проведення навчання, затверджений наказом директора;
 • перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників, затверджений наказом директора;
 • протоколи перевірки знань.

Перевірте актуальність інформації куточка з ОП і БЖД

Куточок з охорони праці сприяє пропаганді знань з охорони праці. Тому це один з інструментів для профілактики травматизму. Перевірте актуальність інформації у куточку. Зверніть увагу, чи містить він:

 • загальну інформацію з охорони праці та безпеки життєдіяльності та інформацію про її стан у закладі та його структурних підрозділах;
 • наочно представлені вимоги та положення з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • накази директора з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, терміни проведення інструктажів, розклад тощо.
 

 

Простежте, чи проводять адміністративно-господарський контроль

Адміністративно-господарський контроль проводять щоденно, щомісяця, один раз на півріччя.

Щоденний контроль проводить, як правило, завідувач господарства або особа, відповідальна за охорону праці. Якщо виявили недоліки, відповідальний вживає заходів щодо їх усунення або ж повідомляє директора закладу.

Перевіряють:

 • стан приміщень (наявність вогнегасників), робочих місць (наявність колективних засобів захисту, запобіжних пристроїв, огорож, справність і відповідність обладнання, інструментів вимогам охорони праці тощо);
 • наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях.

Щомісячний контроль проводить комісія, до складу якої входять: відповідальний за охорону праці, представник трудового колективу з питань охорони праці (профком, громадський інспектор тощо).

Охорона праці в школі документація

Перевіряють:

 • технічний і санітарний стан приміщень (освітлення, опалення, вентиляція тощо) та робочих місць;
 • наявність інструкцій з охорони праці на харчоблоці, у пральні та в інших приміщенях, куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, стендів, аптечок з набором медичних засобів для надання домедичної допомоги;
 • справність обладнання, пристроїв, відповідність їх вимогам охорони праці тощо;
 • наявність програм навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Запис про проведення такого контролю з пропозиціями й зауваженнями комісія вносить до журналу адміністративно-громадського контролю, який зберігає в себе відповідальний за охорону праці, безпеку життєдіяльності закладу.

Контроль один раз на півріччяпроводить комісія, до складу якої входять: директор закладу, інженер з охорони праці, відповідальний за електрогосподарство, пожежну безпеку тощо, голова або представник профкому з питань охорони праці, громадський інспектор з питань охорони праці тощо.

Перевіряють:

 • стан усіх приміщень щодо створення в них безпечних і нешкідливих умов праці;
 • наявність та ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності в приміщеннях;
 • своєчасність внесення записів у журнал реєстрації щодо виконання заходів з ліквідації недоліків, зазначених в журналі реєстрації.

Переконайтеся, чи заохочуєте працівників

Перегляньте колективний договір: чи є в ньому інформація про матеріальне й моральне заохочення працівників за дотримання вимог безпеки й охорони праці. Таку інформацію зазначають у розділі «Охорона праці» колективного договору.

Преміювання, додаткова оплата праці, винагороди за раціоналізаторські пропозиції, що поліпшують умови праці і навчання, участь у конкурсі на ліпшого знавця з норм охорони праці, безпеки життєдіяльності — це не лише матеріальний стимул. Це також досягнення головної мети охорони праці, безпеки життєдіяльності — збереження життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

 зміст

Сертифікація в системі базової освіти