Атестація робочих місць за умовами праці: все по порядку

Принаймні раз у п’ятиріччя у навчальному закладі проводять атестацію робочих місць. Така процедура покликана виявити несприятливі умови праці задля їх поліпшення та закріплення у колективному договорі

За наказом керівника закладу, за погодженням із профспілкою, створюють атестаційну комісію.

Держбюджет-2022: основ­ні показники

Склад комісії з атестації робочих мість за умовами праці в школі:

 • керівник
 • досвідчені працівники, члени профспілки
 • працівники служби охорони праці
 • представник виборного органу профспілкової організації
 • спеціалісти відділу кадрів.

До атестації можуть бути залучені спеціалізовані установи задля проведення лабораторних експериментів з фізики, хімії, біології, психофізики тощо.

Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці видає керівник. У ньому зазначають:

 • строки підготовки
 • порядок взаємодії з іншими державними органами
 • дії на ліквідацію шкідливих факторів на виробництві​

Оцінювання умов праці у навчальному закладі

Фактичні показники, отримані в результаті дослідження, порівнюють із нормативами та стандартами. Якщо шкідливих виробничих факторів кілька, порівняння проводять за найвищим стандартом.

Гігієнічна оцінка умов праці залежить від шкідливого для здоров’я рівня впливу трудового процесу та середовища виробництва на працівника.

Атестація робочих місць за умовами праці: все по порядку

Оформлення результатів атестації

Відомості, отримані в ході проведення оцінювання, фіксують у документах:

Лист спостереження

 • фотографії робочого часу, які фіксують відсоток тривалості дії шкідливих факторів відносно продовження зміни

Карта умов праці

 • заповнюють на всі робочі місця
 • є підставою для поліпшення умов праці, оцінки стану місця роботи, визначення пільг та компенсацій
 • при проведенні лабораторних досліджень до карти вносять відповідні протоколи


За наслідками атестації встановлюють доплати з огляду на види шкідливості умов праці.

Основним завданням атестаційної комісії є складення списку посад, що мають право на пільги.

Завдання атестаційної комісії

Із рішенням атестаційної комісії кожен працівник ознайомлюється під підпис.

Перелік пільг та компенсації

 • законодавчі
 • запропоновані за кошти закладу
 • ті, що потребують першочергового поліпшення умов праці

Реєстр робочих місць, працівникам яких пільги та компенсації не призначено, складають окремо.

Відомості оформлюють як додаток до колективного договору.

Доплати за умови праці

Конкретний розмір доплат, строки виплат установлює керівник за час фактичної зайнятості працівника у несприятливих умовах.

При покращенні умов праці або раціоналізації виробництва доплати перераховують або відміняють.

⇒ Доплати працівникам освіти за шкідливі умови праці

Граничний розмір доплати становить 24% посадового окладу.

Наказ про результати атестації робочих місць

Результати атестації оформлюють наказом керівника.

У ньому перелічують:

 • пільгові та компенсаційні положення
 • першочергові заходи щодо покрашення умов праці без фінансування.

Цей наказ є підставою для нарахування виплат.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді