Орієнтовна циклограма наказів директора школи на рік

Із року в рік у школах видають низку аналогічних наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань. У цій публікації впорядковано річну циклограму наказів

Штатний розпис закладу: як скласти

Умовні позначення:

  • о/д — накази з основної діяльності
  • а/г  — накази з адміністративно-господарських питань.

Накази січень-травень

з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
на січень-травень

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

СІЧЕНЬ

Про затвердження графіка відпусток працівників на поточний рік

а/г

щорічно

Про організацію цивільного захисту

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом «Про організацію роботи з цивільного захисту у 20__ році»

Про організацію роботи з цивільного захисту у поточному році

а/г

щорічно

Про перевірку виконання та корекцію планів роботи навчального закладу

а/г

Про результати перевірки виконання навчального плану та навчальних програм у І семестрі

а/г

Про стан травматизму в минулому році та заходи щодо його попередження

а/г

Про результати вивчення стану викладання навчального предмета

о/д

щорічно (можна видати в іншому місяці)

Про результати вивчення стану навчально-виховної роботи у класі(ах) у І семестрі

о/д

щорічно, за потреби

Про результати перевірки ведення класних журналів для І–ІV та V–ХІ класів (журналів гуртків (гурткової роботи))

о/д

Про результати перевірки діяльності факультативів

о/д

Про підсумки перевірки стану підручників

а/г

за потреби

Про результати перевірки відвідування учнями навчального закладу в І семестрі

а/г

ЛЮТИЙ

Про підготовку та проведення весняних канікул

а/г

щорічно

Про результати перевірки роботи груп продовженого дня

а/г

щорічно, за потреби

Про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів з навчального предмета у 5–9-х класах

о/д

щорічно, можна видати в іншому місяці

Про дотримання вимог з охорони праці, ведення документації з безпеки життєдіяльності

о/д

за потреби

Про проведення місячника з благоустрою території навчального закладу

а/г

Про результати вивчення роботи молодих та новопризначених педагогічних працівників

о/д

Про результати вивчення досвіду роботи педагогічних прцівників

о/д

Про стан роботи з обдарованими дітьми

о/д

БЕРЕЗЕНЬ

Про підготовку до НМТ

а/г

щорічно

Про порядок прийому дітей до перших класів

а/г

Про проведення місячника з благоустрою території навчального закладу

а/г

результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

о/д

Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів

о/д

за потреби

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процесу

а/г

Про затвердження Правил конкурсного прийому до навчального закладу

а/г

Про організацію медичного обслуговування учнів

а/г

Про організацію розроблення та перегляд документів з охорони праці

а/г

Про проведення тижня з охорони праці 

а/г

Про результати вивчення стану викладання навчального предмета

о/д

Про результати внутрішньошкільного контролю (відповідно до річного плану роботи)

о/д

Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання

о/д

Про санітарні заходи та благоустрій приміщень і подвір’я навчального закладу

а/г

Про стан педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування

о/д

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

КВІТЕНЬ

Про затвердження графіка проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

а/г

щорічно

Про організацію та проведення урочистих зборів з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класів

а/г

Про оформлення й видачу документів про освіту

о/д

Про порядок закінчення навчального року 

а/г

Про призначення відповідальних за оформлення документів про освіту

а/г

Про допуск учнів до НМТ

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом «Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації»

Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів

а/г

за потреби

Про дотримання стану техніки безпеки на уроках фізичної культури

а/г

Про затвердження розкладу консультацій та графік проведення НМТ

а/г

Про звільнення учнів від НМТ

а/г

Про зарахування дітей до навчального закладу

а/г

за потреби, протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсного приймання

Про контроль за дотриманням графіка контрольних робіт

а/г

за потреби

Про перевірку ведення учнівських щоденників, класних журналів

а/г

Про підготовку та проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності

а/г

Про підсумки проведення предметних тижнів

а/г

Про посилення контролю за збереженням матеріальних цінностей

а/г

Про проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля»

а/г

Про створення комісії з перевірки правильності виставлення оцінок у додатках до документів про освіту

а/г

Про створення робочих груп з розроблення річного плану роботи навчального закладу на наступний навчальний рік

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ТРАВЕНЬ

Про завершення навчальних занять та організацію свята «Останній дзвоник», випускних вечорів

а/г

щорічно

Про організацію і проведення навчальних екскурсій для учнів 1–4-х класів, навчальної практики та екскурсій для учнів 5–8-х класів

а/г

Про організацію профілактичної роботи та створення безпечних умов під час проведення літньої оздоровчої кампанії

а/г

Про оформлення та видачу документів про освіту

о/д

Про підсумки роботи бібліотеки в поточному навчальному році

о/д

Про стан виконання навчальних планів і програм у поточному навчальному році

а/д

Про переведення та випуск учнів, нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні»

о/д

щорічно, за потреби;

може бути один чи кілька наказів за групами класів

Про проведення заходів щодо запобігання нещасних випадків під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом про організацію і проведення навчальних екскурсій для учнів 1–4-х класів, навчальної практики та екскурсій для учнів 5–8-х класів

Про роботу пришкільного табору з денним перебуванням дітей

а/г

за потреби

Про підсумки внутрішньошкільного контролю за семестр

о/д

Про підсумки роботи факультативів, гуртків

о/д

Про результати діяльності методичних об’єднань

о/д

Про стан педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування

о/д

Про створення у новому навчальному році профільних класів

а/г

Накази червень-серпень

з основної діяльності та адміністративно-господарських питань

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

Про випуск учнів 9-х класів у зв’язку із закінченням навчання

о/д

щорічно

Про випуск учнів 11-х класів у зв’язку із закінченням навчання

о/д

Про запобігання нещасних випадків під час проведення навчально-виховного процесу

о/д

Про запобігання правопорушенням, злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх

о/д

Про зарахування до навчального закладу учнів, які прибули, та відрахування з навчального закладу учнів, які вибули

о/д

Про облік дітей і підлітків шкільного віку

а/г

Про організацію гурткової роботи у новому навчальному році

о/д

Про організацію роботи груп продовженого дня у новому навчальному році

а/г

Про організацію спортивно-масової роботи у новому навчальному році

о/д

Про організацію харчування учнів у новому навчальному році

а/г

Про переведення учнів 1–4-х, 5–8-х, 10-х класів до наступних класів

о/д

Про підготовку навчального закладу до нового навчального року

а/г

Про підсумки проведення оздоровлення учнів (вихованців)

о/д

Про підсумки роботи загальноосвітнього навчального закладу в поточному навчальному році

о/д

Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у новому навчальному році

а/г

Про стан роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в поточному навчальному році

о/д

Про створення методичних комісій

о/д

Про організацію роботи з фізичної культури в спеціальних медичних групах у новому навчальному році

о/д

щорічно, можна поєднати з наказом «Про організацію роботи з фізичної культури в спеціальних медичних групах у новому навчальному році»

Про атестацію робочих місць

о/д

за потреби

Про відкриття у новому навчальному році профільних класів

о/д

Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя

а/г

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів у новому навчальному році

а/г

Про організацію роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у новому навчальному році

о/д

за потреби, можна поєднати з наказом «Про стан роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в поточному навчальному році»

Про організацію позакласної роботи з фізичного виховання у новому навчальному році

о/д

за потреби, можна поєднати з наказом «Про організацію спортивно-масової роботи у новому навчальному році»

Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»

о/д

за потреби

Про проведення свята «День знань»

а/г

Про проходження працівниками навчального закладу медичних оглядів

а/г

Про результати державної підсумкової атестації учнів

о/д

Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

а/г

Про роботу шкільної бібліотеки у новому навчальному році

о/д

Про розподіл класів на групи при вивченні мов та інших навчальних предметів у новому навчальному році

о/д

Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією навчального закладу в новому навчальному році

о/д

Про стан ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному закладі

о/д

Про стан роботи з фізичної культури з учнями спеціальних медичних груп

о/д

 

 

Накази вересень-грудень


з основної діяльності та адміністративно-господарських питань

 

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

ВЕРЕСЕНЬ

Про ведення ділової документації навчального закладу

а/г

щорічно

Про відвідування учнями навчальних занять

а/г

Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про забезпечення підручниками учнів та використання навчально-методичної літератури в поточному навчальному році

а/г

щорічно, можна поєднати з наказом «Про роботу шкільної бібліотеки у поточному навчальному році»

Про комплектацію класів та закріплення вчителів за навчальними кабінетами

а/г

щорічно

Про медико-педагогічний контроль за фізичним виховання учнів

о/д

Про організацію медичного обслуговування учнів та ведення їх диспансерного обліку

а/г

Про організацію методичної роботи в поточному навчальному році

о/д

Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у поточному навчальному році

о/д

Про організацію профорієнтаційної роботи в школі

о/д

Про організацію роботи груп продовженого дня в поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху в поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з обдарованими дітьми у поточному навчальному році

о/д

Про організацію роботи з охорони праці у поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з протипожежної безпеки в поточному навчальному році

а/г

Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів у поточному навчальному році

о/д

Про організацію та проведення екскурсій у поточному навчальному році

о/д

Про організацію харчування учнів у поточному навчальному році

а/г

Про організацію чергування педагогів та учнів в поточному навчальному році

а/г

Про охоплення учнів 10–11-х класів профільним навчанням

о/д

Про проведення предметних тижнів

о/д

Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

о/д

Про підготовку навчального закладу до осінньо-зимового періоду

а/г

Про проведення інвентаризації у поточному навчальному році

а/г

Про роботу шкільної бібліотеки у поточному навчальному році

а/г

Про створення атестаційної комісії

а/г

Про заборону користування мобільними телефонами під час навчальних занять

а/г

за потреби

Про закріплення ділянок території навчального закладу за класами

а/г

Про заходи із профілактики масових харчових отруєнь

а/г

за потреби, можна поєднати з наказом «Про організацію харчування учнів у поточному навчальному році»

Про заходи щодо запобігання нещасним випадкам під час навчально-виховного процесу

а/г

за потреби, можна поєднати з наказом «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу»

Про індивідуальну форму навчання учнів (кожного учня окремо)

о/д

за потреби

Про організацію роботи з молодими спеціалістами

о/д

Про підвищення рівня правової культури учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства

а/г

Про призначення особи, відповідальної за електробезпеку в навчальному закладі

а/г

Про розподіл функціональних обов’язків між працівниками закладу освіти

а/г

Про розроблення та перегляд окремих видів документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності

а/г

Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

 

ЖОВТЕНЬ

Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів

о/д

щорічно

Про організацію роботи органів громадського самоврядування

о/д

Про проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку

а/г

Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

о/д

Про готовність навчального закладу до осінньо-зимового періоду

а/г

за потреби

Про забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

о/д

Про комплектування спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою

о/д

Про організацію медичного огляду учнів

а/г

Про організацію роботи навчального закладу під час осінніх канікул

а/г

Про посилення контролю за організацією навчально-виховного процесу в перших класах

о/д

Про посилення контролю за станом протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, котельного господарства, покрівлі, утеплення приміщень

а/г

за потреби, можна поєднати з наказом «Про готовність навчального закладу до осінньо-зимового періоду»

Про реалізацію системи стимулювання та мотивації працівників

а/г

за потреби

Про результати перевірки відвідування учнями навчального закладу

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

 

ЛИСТОПАД

Про організацію новорічно -різдвяних свят, змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул 2023/2024 навчального року

о/д

щорічно

Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

о/д

Про призначення відповідального за підготовку замовлень та виготовлення випускної документації

а/г

Про проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу

о/д

Про ефективність роботи факультативів, курсів за вибором та предметних гуртків

о/д

за потреби

Про забезпечення учнів гарячим харчуванням і ведення обліку дітей, звільнених від оплати за харчування

а/г

Про заходи з проведення у навчальному закладі тижня права

о/д

Про посилення контролю за станом техніки безпеки на уроках фізичної культури

о/д

Про проведення предметних тижнів

о/д

Про проведення протиепідемічних заходів

а/г

Про результати контролю за відвідуванням учнями навчального закладу

а/г

Щодо забезпечення безпеки учнів під час навчально-виховного процесу або під час екскурсій

а/г

Орієнтовна назва наказу

Група наказів

Примітка

 

ГРУДЕНЬ

Про виконання вчителями навчальних планів і програм за І семестр поточного навчального року

о/д

щорічно

Про виконання планів виховної роботи за І семестр поточного навчального року

о/д

Про закінчення І семестру поточного навчального року та організацію роботи закладу під час зимових канікул

а/г

Про заходи щодо забезпечення безпеки учнів та працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят та під час зимових канікул

а/г

Про перенесення робочих днів у 20__ році

а/г

Про підсумки проведення в навчальному закладі Всеукраїнського тижня права

о/д

Про підсумки роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності серед учнів навчального закладу

о/д

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час проведення новорічних свят

а/г

Про результати підсумкових контрольних робіт за І семестр поточного навчального року

о/д

Про виконання педагогічними працівниками Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

о/д

за потреби

Про впорядкування ділової документації

а/г

Про затвердження номенклатури справ

а/г

Про контроль ведення особових справ та трудових книжок працівників навчального закладу

а/г

Про контроль за станом роботи груп продовженого дня

о/д

Про підсумки проведення предметних тижнів

о/д

Про проведення бесід щодо запобігання нещасним випадкам під час навчально-виховного процесу

а/г

Про проведення позапланових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

а/гзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді