Завершуємо навчальний семестр у школі

На закінчення навчального семестру в закладах загальної середньої освіти педагоги підбивають підсумки роботи, звітують. Нині звіт учителя за семестр — це здебільшого вчасне виставлення оцінок за семестр, коректно заповнені класний журнал і табелі навчальних досягнень учнів

Формувальне оцінювання: способи та інструменти залучення учнів

Кожен навчальний заклад має повноваження самостійно встановлювати форми обліку та поточної звітності навчально-виховної діяльності педагогічних працівників у системі дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та позашкільної освіти.

Виставлення оцінок за семестр

Семестрове оцінювання здійснюють в усіх класах загальноосвітнього навчального закладу, починаючи з другого.

Оцінки за семестр необхідно:

виставити

 

 • не пізніше, як за три дні до закінчення семестру

довести до відома

 

 • учня та його батьків

 

Виставлення оцінок за семестр проходить за тематичними оцінками. При цьому керуються не суто математичними підрахунками, а виводять середнє арифметичне всіх тематичних оцінок. 

Які є рівні знань

Виділяють такі рівні знань: 

 • високий рівень знань
 • достатній рівень знань

 

Приміром, протягом семестру учень отримав такі тематичні оцінки: 6, 9, 10, 11, 12. Середній бал — 9,6. Учитель може вивести семестрову оцінку 10, засвідчивши високий рівень знань учня, оскільки очевидно, що учень послідовно підвищував рівень знань з навчального предмета.

Якщо ж тематичні оцінки учня 6, 10, 12, 11, 9, де 9 — оцінка за семестрову контрольну роботу, то, незважаючи, що середній бал 9,6, учитель має право виставити семестрову оцінку 9, яка характеризує достатній рівень знань

 

На відміну від тематичної, семестрову оцінку можна коригувати.

 

Ознайомившись із оцінками за семестр, батьки вправі:

 • виявити бажання підвищити результат оцінювання
 • опротестувати оцінку.

Якщо аргументи вчителя щодо оцінки знань учня не влаштовують батьків, то у триденний строк вони можуть письмово звернутися до директора школи про повторне оцінювання, чітко окресливши причину.

 

 

За семестрову контрольну роботу учень отримав 9 балів, оскільки погано почувався в той день, захворівши. На підставі заяви батьків директор може призначити день повторного оцінювання

Скориговану оцінку за семестр виставляють до початку наступного семестру.

Аналогічно коригують оцінки, якщо учень не атестований у зв’язку з тривалою відсутністю у школі за станом здоров’я чи з інших поважних причин, що підтверджено відповідними документами.

 

Оцінка за семестр є конфіденційною інформацією. Тому для оприлюднення зведених даних про навчальні досягнення кожного учня необхідна письмова згода усіх батьків.

Класний журнал

Наприкінці семестру класний журнал повністю і коректно заповнюють у відповідності до нормативних документів.

Загальні вимоги до ведення класного журналу

Хто веде 

 

 • учителі початкових класів
 • класний керівник
 • учителі навчальних предметів

 

Якими мають бути записи в журналі

 

 • державною мовою (допускається зміст уроку та домашнє завдання з іноземних мов робити мовою вивчення)
 • чорнилом одного кольору
 • ручкою одного типу

 

Виправлення в журналі

 

 • недопустимі маркером
 • помилковий запис закреслюють прямою (оцінку — похилою) лінією, поряд вносять правильний запис
 • виправлену оцінку засвідчує підписом директор (його заступник), закріплюючи печаткою навчального закладу

 

Облік відвідування (щоденний)

 

 • на сторінці «Облік навчальних досягнень» щодо кожного учня записом Н — лише у разі відсутності
 • дублюється на сторінці «Облік відвідування» записом причини відсутності/кількість пропущених (годин) уроків

 

Причини відсутності

 

 • хв/к-сть год. — через хворобу учня (за наявності довідки медичного закладу)
 • пп/к-сть год. — з поважних причин (за наявності записки-пояснення від батьків)
 • бп/к-сть год. — без поважних причин

 

Перебування учня в санаторії і на індивідуальній формі навчання

 

 • у розділі «Облік відвідування» напроти прізвища учня записують «Санаторій. Наказ від_ №_» або «Інд. форма навчання. Наказ від_ №_»
 • аналогічні записи роблять на всіх сторінках розділу «Облік навчальних досягнень»
 • записи не мають виходити за межі клітинок із датами, що відповідають терміну перебування в санаторії чи на індивідуальній формі навчання

 

Облік відвідування за семестр

 

 • зведена цифра пропущених учнем навчальних днів/уроків(годин)
 • окремо в графі «в тім числі через хворобу (з поважних причин)» днів/уроків(годин)

 

Облік навчальних досягнень (успішності)

 

 • прізвища учнів записують по вертикалі в алфавітному порядку
 • прізвища учнів, які зараховані посеред навчального року, записують у кінці, а з нової сторінки — в алфавітному порядку
 • по горизонталі записують дату уроку у форматі дробу число/місяць (01/09…31/12), а також інші види контролю (в називному відмінку): «зошит», «тема», «І семестр», «ІІ семестр», «Рік»
 • оцінку виставляють напроти прізвища учня у стовпчику дати оцінювання

 

Оцінювання навчальних досягнень

 

 • у 1-му класі оцінювання вербальне з застосуванням ігрової атрибутики (зірочка, сонечко тощо)
 • підсумковою оцінкою у 1-му класі вважають Зарах. або Не зарах. (за значної кількості пропущених учнем занять)
 • за кожним навчальним предметом інваріантної складової з 2-го по 11-й класи оцінюють за 12-бальною шкалою
 • у разі не атестації роблять запис н/а
 • учням, звільненим за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, предмету «Захист Вітчизни», при виставлені підсумкової оцінки роблять запис зв.
 
 

Графи «Зміст уроку» та «Завдання додому»

 

 

 • у змісті уроку вказують стислий запис теми уроку (контрольної, лабораторної роботи) відповідно до календарного плану
 • завдання додому фіксують стисло («прочитати», «вивчити напам’ять», «повторити») параграф (сторінки) підручника, номери вправ, задач. При цьому враховують, що сукупні витрати часу учнем на виконання домашніх завдань не можуть перевищувати

 

 

1-й клас

Домашні завдання не задають

 

 

2-й клас

45 хв.

 

 

3-й клас

70 хв.

 

 

4-й клас

90 хв.

 

 

5-6-ті класи

150 хв.

 

 

7-9-ті класи

180 хв.

 

 

10-11-ті класи

240 хв.

 

Загальні відомості про учнів

 

 • прізвище, ім’я, по батькові учня
 • дата народження учня (число, місяць, рік)
 • прізвище, ім’я, по батькові батьків чи осіб, які їх замінюють
 • адреса постійного і тимчасового проживання учня, номери телефонів батьків чи осіб, які їх заміняють
 • дані про місце роботи батьків не вносять

 

 

Табелі навчальних досягнень учнів

На підставі оцінок за семестр класні керівники заповнюють табелі навчальних досягнень на кожного учня класу.

Табель надають для ознайомлення батькам учнів.

Табелі за І навчальний семестр у перший день ІІ семестру повертають із підписами батьків учителеві для зберігання в школі до закінчення навчального року.

Після виставлення оцінок за ІІ семестр і рік заповнений табель, підписаний директором і засвідчений печаткою школи, видають учневі.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді