Організовуємо предметний тиждень у загальноосвітньому навчальному закладі

Предметні тижні у школі — одна з найцікавіших форм організації навчально-виховного процесу, можливість і для вчителя, і для учня проявити свої багатогранні здібності. Адміністрація школи має лиш усе по порядку організувати

Стійкий інтерес до навчального предмета є запорукою успішного засвоєння програмового матеріалу. Тож учителі мають забезпечувати сприятливі умови для формування учня, зацікавленого і вмотивованого до успішного навчання.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити прагнення до пізнання і саморозвитку, у школах систематично проводять предметні тижні. Окрім того, можуть бути такі завдання, як:

 • визначити рівень навчальних досягнень учнів в оволодінні знаннями
 • сприяти усвідомленню учнями інтегративних зв’язків між навчальними предметами
 • стимулювати пізнавальний інтерес учнів, їхню інтелектуальну і творчу діяльність
 • розвивати в учнів комунікативні навички, ініціативність, уміння працювати в команді.

Беручи участь у предметних тижнях, підвищують свою професійну майстерність і вчителі.

Підготовчий етап

Предметні тижні проводять, керуючись відповідним положенням, яке затверджує керівник навчального закладу.

До початку предметного тижня:

 • видають відповідний наказ
 • складають план заходів.

Під час засідання методичного об’єднання вчителів обговорюють пропозиції щодо проведення тижня і обирають найліпші.

До цього процесу доречно залучати і лідерів учнівського самоврядування, щоби, приміром, з’ясувати, який формат заходів найбільш цікавий учням.

Ураховуючи ідеї та пропозиції, затверджують план проведення предметного тижня. З огляду на план визначають зміст заходів, які відбуватимуться в межах тижня. Цим зазвичай займається спеціально сформована творча група. Під її керівництвом учителі готують методичні матеріали до класних і позакласних заходів.

Також творча група розв’язує організаційні питання, як-от:

 • розподіляє заходи за днями тижня, узгоджує місце і час їх проведення
 • обирає відповідальних осіб.

Щоб підбурити цікавість учнів та урочисто розпочати предметний тиждень, розробляють сценарій його відкриття.

Окрім того, учням можуть запропонувати:

 • підготувати творче завдання
 • оформити стилістично приміщення, виставку тощо.

Про початок предметного тижня анонсують на сайті та інформаційних стендах школи, повідомляючи про заходи у його межах.

Активізація пізнавального інтересу учнів

Традиційними атрибутами предметних тижнів є, зокрема, стіннівки, які створюють учні на задану тематику.

Під час предметних тижнів проводять позакласні заходи, як-от:

 • ігри-змагання
 • вікторини
 • інтелектуальні конкурси
 • інтелектуальні марафони
 • математичні кафе
 • тренінги.

Під час таких заходів учні мають змогу:

 • дізнатися про наукові досягнення, здобутки в певній сфері знань
 • поглибити свої знання
 • зацікавитися тим чи тим навчальним предметом, темою
 • проявити ініціативність.

Підбиття підсумків

По завершенню предметного тижня зазвичай проводять підсумкове засідання методичного обєднання вчителів. На ньому, зокрема:

 • обговорюють проведені заходи, визначаючи їх результативність для формування предметних компетентностей учнів
 • розглядають плани, конспекти, сценарії уроків та позакласних заходів, проведених у межах тижня
 • добирають матеріали для формування методичних бюлетенів, портфоліо тощо.

Всеукраїнський тиждень права

За підсумками видають відповідний наказ.

Цікаво й змістовно організовані заходи у межах предметних тижнів дають змогу підтримати та примножити інтерес учнів не лише до навчального предмета, а й як до інструменту пізнання.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді