Визначаємо функціональні обов’язки класного керівника

Щоб чітко регламентувати діяльність класних керівників, директори шкіл зазвичай затверджують окремий документ, визначаючи в ньому перелік відповідних завдань та обов’язків. Розглянемо, як врегульовано роботу класного керівника

Класних керівників до початку навчального року призначає наказом директор навчального закладу. Перед тим учителі оформлюють письмову згоду.

Електронний документообіг: ПЕРЕВАГИ

Діяльність класного керівника регламентовано Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Обов’язки класних керівників не можуть бути припинені до закінчення навчального року. Хіба що задля дотримання прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу адміністрація школи може покласти обов’язки класного керівника на іншого вчителя посеред навчального року.

Класне керівництво у початковій школі покладають на вчителів початкових класів.

Завдання класного керівника

Класний керівник — це педагогічний працівник, який:

 • здійснює педагогічну діяльність

– із колективом учнів класу

– з окремими учнями та їхніми батьками

– створення належних умов для виконання завдань навчання та виховання

– самореалізації й розвитку учнів (вихованців)

– соціального захисту учнів.

Класний керівник є організатором учнівського колективу.

Серед завдань діяльності вчителя, якого призначено класним керівником:

сприяти

 • отриманню відповідного рівня освіти та обсягу знань

 • розвитку здібностей учнів

 • підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними та релігійними групами

організовувати

 • змістовне дозвілля, зокрема:

– відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій

– заходи з охорони довкілля

проводити

 • профілактику:

правопорушень

– травматизму

 • виховну роботу з огляду на вікові та індивідуально-психологічні особливості учнів, їхніх інтересів, здібностей, готовності до певних видів діяльності, а також рівень сформованості учнівського колективу

 • тематичні класні години

Обов’язки класного керівника

Умовно можна виокремити чотири основних напрями діяльності класного керівника. З огляду на це з-поміж його обов’язків визначають:

Напрям діяльності

Зміст обов’язків

Навчально-виховний

 • поважати гідність учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства

 • виховувати в учнів повагу до принципів загальної моралі

 • пропагувати здоровий спосіб життя

 • інформувати про стан виховного процесу та рівень успішності учнів:

педагогічну раду

– адміністрацію навчального закладу

– батьків

Психолого-медико-педагогічний

 • вивчати вікові, психологічні особливості учнів спільно з:

– медичним працівником

– практичним психологом

– батьками

 • визначати оптимальні режим навчання та відпочинку для учнів

Контрольний

 • з’ясовувати, чи дотримують учні:

– правил безпеки

– статуту школи

– правил внутрішнього розпорядку

– вимог інших документів щодо організації навчально-виховного процесу

 • розв’язувати питання щодо організації додаткового харчування для учнів, які потребують цього за станом здоров’я

 • бути присутнім на заходах, що проводять для учнів навчальні, культурно-просвітницькі заклади, інші юридичні або фізичні особи

 • оформлювати документацію, пов’язану з виконанням обов’язків класного керівника, зокрема:

– класний журнал

– особові справи учнів

– плани навчально-виховної роботи

Організаційний

 • готувати й проводити:

батьківські збори

– збори учнівського активу класу (не менше двох разів на семестр)

– збори органів учнівського самоврядування

Чи зобов’язаний класний керівник

Провадячи навчально-виховну роботу та звітуючись про її результати, класний керівник:

 • планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть (семестр)
 • подає заступникам директора письмові звіти про:

успішність учнів класу після завершення чверті (семестру), навчального року

– свою діяльність після завершення чверті (семестру), навчального року

 • отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

План роботи класний керівник

 • узгоджує із заступником директора з навчально-виховної роботи
 • затверджує у директора навчального закладу

Форму плану роботи визначає адміністрація школизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді