Завершуємо навчальний рік: акценти

Як та коли закінчиться навчальний рік та що при цьому врахувати – далі у статті

Інструктаж з питань безпеки життєдіяльності: як провести

Хто вирішує як завершити рік 

Кожен заклад загальної середньої освіти та його педагогічна рада вирішує, як завершити навчальний рік. У межах академічної автономії питання організації виконання освітньої програми, навчального плану та освітнього процесу — це внутрішнє питання кожного закладу.

Потрібно забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема в установленому порядку:

  • перевести учнів до наступного класу;
  • видати свідоцтва досягнень (табелі) та документи про освіту випускникам.

 

Як провести практику

Наприкінці навчального року, зокрема протягом п’яти днів у 1-2-х класах або десяти днів у 3-4-х класах, рекомендовано проводити навчально-пізнавальну, пошуково-дослідницьку практику, що передбачає активну діяльність учнів у школі та поза її межами, наприклад, реалізовувати з ними проєкти, екологічні акції тощо (абзац п’ятий пункту 25 Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 87). Щодо проведення практики в інших класах, то педагогічна рада закладу освіти в межах автономії, гарантованої статтею 23 Закону України «Про освіту», може ухвалити рішення про доцільність її проведення та терміни проведення.

Оцінювання результатів навчання учнів

Систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів визначає МОН.

Основними види оцінювання результатів навчання учнів — формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

Якщо учень вибуває із закладу освіти, наприклад, через виїзд за кордон, соціальну відпустку, призов на військову службу тощо, результати навчання такого учня можуть оцінювати достроково. Результати навчання учня з особливими освітніми потребами (ООП) оцінюють згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

Досягнення учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти, можуть оцінювати разом з навчальними досягненнями інших учнів відповідного класу за розкладом, який визначив заклад освіти, або окремо від них.

Завдання для оцінювання складає заклад освіти. При цьому слід урахувати очікувані результати навчання відповідно до освітньої програми та навчальних програм з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей засвоєння освітньої програми, що визначені індивідуальним навчальним планом (за його наявності).

Результати оцінювання фіксують в окремому журналі або у класному журналі, що містить розділ/додаток для обліку навчальних занять та оцінювання при організації індивідуальної форми здобуття освіти.

Екстерни складають річне оцінювання та атестацію. Річне оцінювання проводять з усіх навчальних предметів, обов’язкових для вивчення відповідно до освітньої програми. Результати такого оцінювання оформлюють протоколом. Оцінювання проводиться, як правило, до закінчення навчального року. Для екстернів, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, оцінювання може проводитися протягом усього навчального року.

Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою проходять підсумкове (семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) формою здійснюють не менше двох разів на рік (ст. 17 Закону про повну загальну середню освіту).

Здобувачі освіти, для яких організовано педагогічний патронаж, проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію відповідно до законодавства.

Якщо немає результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти, учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі, якщо учень не пройшов повторне річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію, педагогічна рада закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року визначають форму та умови подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти (частина п’ята ст. 17 Закону про повну загальну середню освіту).


За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів. У такому разі мають бути правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством. При цьому річне оцінювання та державну підсумкову атестацію здійснюють за системою оцінювання, визначеною законодавством. Результати такого оцінювання відображають у свідоцтві досягнень, яке видають учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.
Джерело: стаття журналу Заступник директора школизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді