Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти

Що врахувати у питаннях охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі освіти — огляд Положення у статті

 

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі загальної середньої освіти регулює Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затв. наказом МОН від 18.04.2006 № 304. Положення про ОП та БЖД чинне у редакції наказу МОН від 30.01.2018. 

Інструкція з охорони праці: як скласти

 

 

Положення про ОП та БЖД

Положення встановлює порядки:

 • навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти
 • навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності — охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, цивільний захист, попередження побутового травматизму тощо — здобувачів освіти, зокрема й учнів.

У закладах освіти кожні 3 роки складають і затверджують плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Контролюють дотримання вимог Положення:

 • органи управління освітою
 • органи держнагляду за охороною праці
 • представники профспілки.

 

Навчання і перевірка знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Посадові особи та інші працівники закладу освіти під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять інструктаж, навчання та перевірку:

 • знань з питань:
  • охорони праці
  • надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків
 • правил поведінки в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

Навчання працівників:

 • є складовою навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • охоплює всіх працівників з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо).

Кожні три роки навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проходять:

 • керівники закладів освіти
 • керівники й спеціалісти служб охорони праці
 • особи, відповідальні за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • інші працівники, які є членами постійної комісії з перевірки знань.

⇒ План і Програма навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в освіті

Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проходять на базі методичних підрозділів органів управління освітою або в закладах освіти та навчальних центрах, визначених місцевими органами управління освітою:

 • керівники закладів середньої освіти, їхніх заступники, відповідальні за охорону праці
 • педагогічні та інші працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • працівники місцевих органів управління освітою.

Усі інші посадові особи та працівники закладів освіти проходять навчання й перевірку знань за місцем роботи обсягом не менше 20 год.

Сумісники проходять інструктажі, навчання та перевірку знань за обома професіями.

⇒ Які теми вступного інструктажу з БЖД для учнів

Перевірка знань

Знання посадових осіб та інших працівників закладів освіти перевіряють:

 • з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо.

Перевірку здійснює комісія у складі:

 • голова комісії — керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • члени —
  • спеціалісти служби охорони праці
  • представники юридичної, виробничої, технічної служб
  • представник профспілки
  • уповноважена працівниками особа з питань охорони праці
  • викладачі охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу освіти, які проводили навчання (за згодою).

Охорона праці в закладі освіти

 

У складі комісії має бути не менше трьох осіб — інакше її діяльність неправочинна.

Усі члени комісії мають попередньо пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у порядку.

Перелік питань для перевірки знань:

 • складає комісії, ураховуючи місцеві умови
 • затверджує керівник закладу освіти.

Форми перевірки знань:

 • тестування

⇒ проводять за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо)

 • залік або іспит

⇒ проводять за екзаменаційними білетами як усне чи письмове опитування, творчу роботу

Документація з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі освіти: ЧЕКЛІСТ

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді