Організовуємо діяльність групи продовженого дня у школі

Цього року не всі заклади освіти працюватимуть у очному форматі. Однак, у деяких закладах освіти буде організовано очний формат навчання з дотриманням заходів безпеки. Якщо ви продовжите працювати, може постати питання про групу продовженого дня — пригадайте усі тонкощі.

Як знизити рівень шуму в класі

Роботу груп унормовує Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (наказ МОЗ 25.06.2018 № 677).

У Порядку регламентовано створення та діяльність інклюзивних/спеціальних груп продовженого дня.

Щоб відкрити ГПД у школі, необхідно:

 • зібрати заяви батьків
 • створити необхідну матеріальну базу
 • забезпечити умови для харчування учнів
 • забезпечити додержання вимог законодавства щодо ОП, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм
 • підготувати відповідну документацію, як-от наказ директора школи.

 

Важливо! Керівник закладу видає наказ про організацію діяльності групи подовженого дня на підставі рішення засновника.

Крім того, якщо ГПД відкривають на базі першого класу, необхідно створити й інші належні умови, зокрема продумати організацію денного відпочинку для дітлахів.

Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймають протягом навчального року.

Відповідальні особи

За життя та здоров’я учнів відповідають керівник закладу, його заступник, вихователь та інші педагогічні працівники, які долучаються до роботи групи.

За збереження навчального обладнання — вихователь та інші педагоги.

Фінансує діяльність груп — засновник.

Регламентовані положення

За складом ГПД бувають:

 • організовані з учнів одного класу
 • збірні — створені з учнів паралельних класів
 • різновікові —з учнів з різних вікових груп.

Різниця у віці учнів однієї групи не може перевищувати 2 років (раніше групи укомплектовували з учнів 4 вікових категорій). При цьому в закладах сільської/гірської місцевості, де дітей до школи доставляє шкільний автобус, групи можна створювати для учнів різного віку.

Групу може відвідувати до 30 учнів.

Керівник закладу має право за погодженням із засновником ухвалити рішення про встановлення меншої чисельності учнів ГПД.

Якщо група різновікова, у ній може бути представлено до чотирьох вікових категорій — учнів з 1-го по 4-й класи.

Тривалість роботи групи становить 6 год.

Проте дитині не обов’язково перебувати кожного дня в групі протягом цього часу. Якщо батьки бажають забирати дитину раніше, вони пишуть відповідну заяву. У ній вказують, хто супроводжуватиме дитину додому

Якщо дитина повертається додому без супроводу — відповідальність за її життя та здоров’я покладається на батьків

Заняття проводять у спеціально облаштованому, закріпленому за групою, приміщенні.

Бажано, щоби кімната не нагадувала клас із партами у три ряди.

Організація «навчальної зони» для самопідготовки учнів має уподібнюватися домашнім умовам. Для наймолодших зазвичай передбачають ігрову зону.

Обов’язково в класі має бути куточок гігієни.

Інклюзивна група продовженого дня

На підставі заяв батьків дітей з особливими освітніми потребами у закладі освіти створюють інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.

Інклюзивна група подовженого дня — це ГПД, яку відвудують діти з особливими освітніми потребами.

Наповнюваність спеціальної групи становить 6—12 учнів залежно від нозології.

Наповнюваність інклюзивної групи — 30 дітей. При цьому кількість учнів з особливими освітніми потребами така:

 • 1—3 дітини з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо
 • не більше ніж 2 дітей з порушеннями слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку

Освітній процес організовують на основі індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів та рекомендацій ІРЦ, враховуючи особливості навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Якщо в групі є діти з тяжкими порушеннями або з порушеннями інтелектуального розвитку, то вихователю допомагає його асистент.

Режим роботи спеціальної групи розробляють відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом МОЗ від 20.02.2013 № 144.

Режим групи продовженого дня

Порядок створення груп продовженого дня

Учні перебувають у групі подовженого дня не більше 6 год. на день. Основні режимні моменти, орієнтовний час на кожний вид діяльності учнів у групі визначені.

Режим роботи ГПД передбачає:

 • організацію прогулянки тривалістю не менш як півтори години
 • харчування — не менш як 30 хв
 • виконання домашніх завдань (за наявності) — не більше години
 • спортивно-оздоровчі заняття — не менше години
 • фізкультхвилинки, гімнастику для очей — кожні 15 хв.

З огляду на ці норми кожний навчальний заклад складає свій режим, ураховуючи:

 • вікові особливості учнів, які відвідують ГПД
 • пропозиції батьків
 • регіональні особливості (наприклад, специфічні умови роботи батьків на виробництві).

Режим роботи групи схвалює педрада та затверджує керівник закладу.

Орієнтовний режим роботи ГПД: види та тривалість занять

 

Режимний момент

 

Час

 

Дії вихователя

Прийом дітей у групу

 
 • орієнтовно до 30 хв

у нормативах не визначено

 
 • отримує інформацію від класоводів про навчальні успіхи, поведінку, самопочуття та настрій учнів
 • коригує щоденний план роботи на основі отриманої інформації

Обід

 
 • не менше ніж 30 хв
 
 • супроводжує дітей у їдальню
 • окрім чергування та інших організаційних моментів, допомагає учням опановувати норми та культуру харчової поведінки

Активний відпочинок:

       
 • прогулянка
 
 • не менше ніж 1 год 30 хв
 
 • обирає форму прогулянки, як-то екскурсія, розвага, спостереження за природними явищами тощо
 • спортивно-оздоровчі заняття
 
 • не менше ніж 1 год
 
 • проводить на вулиці або, за негоди, у спортивній залі
 • використовує 3—5 нетривалих фізичних вправ
 • інтенсивні вправи чергує зі спокійними
 • організовує відмінно від уроку фізкультури

Денний сон

 
 • орієнтовно 1 год 30 хв

у нормативах не визначено

 
 • організовує для учнів перших класів

Виконання домашніх завдань

 
 • не більше ніж 1 год
 
 • організовує підготовку домашніх завдань після рухливої активності учнів на свіжому повітрі (приблизно з 16:00)
 • заохочує до самостійного навчання
 • допомагає учням, які мають проблеми у навчанні
 • добирає такі форми, щоб самопідготовка не нагадувала урок
 • не пояснює навчальні предмети, а лише допомагає виконувати домашню роботу
 • розподіляє виконання завдань — від складних на початку до легких наприкінці
 • кожні 15 хв робить короткі перерви (фізкультхвилинки, вправи на профілактику захворювання очей тощо)
 • стежить, щоб діти не перевтомлювалися
 • дотримується рекомендованих норм часу
 • використовує для мотивації прийоми гуманної педагогіки (пояснення, прохання тощо)
 • не бере на себе роль учителя, перевіряє виконання завдань, не оцінюючи

Заняття за інтересами

(вільний час, гуртки, клубні години)

 
 • після виконання домашніх завдань
 
 • добирає заняття, цікаві учням, приміром:

− заняття з шахів

− домашнє рукоділля

− створення іграшок

 • дотримує системності та плановості у гуртковій роботі
 • виокремлює час для:

− вільного спілкування учнів один з одним

− індивідуальних занять тощо

 

Приклади режиму дня для дітей різного віку

 

1 клас

 

4 клас

Час

Режимний момент

 

Час

Режимний момент

12:00–12:20

прийом дітей у групу

 

12:30–13:00

прийом дітей у групу

12:20–13:20

активний відпочинок на свіжому повітрі

 

13:00–13:50

активний відпочинок на свіжому повітрі

13:20–13:50

обід

 

13:50–14:20

обід

13:50–15:20

сон

 

14:20–15:50

самопідготовка

15:20–16:20

розвивальні ігри

 

15:50–17:00

прогулянка

16:20–17:20

прогулянка

 

17:00–18:30

заняття за інтересами, індивідуальна робота з учнями

17:20–18:00

заняття за інтересами, вільний час

 

 

 

Документи вихователя групи продовженого дня

Вихователь групи продовжено дня веде таку документацію:

Режим дня

 

 • затверджує директор школи

План на півріччя

 

 • складають подібно до календарно-тематичного плану
 • погоджують у заступника директора
 • затверджує директор

Щоденний план роботи

 

 • зазначають виховну мету заходів
 • планують такі форми роботи, як прогулянка, самопідготовка, виховна бесіда, дидактичні та рольові ігри
 • можна корегувати на етапі прийому дітей у групу
 • погоджує заступник директора із виховної роботи
 • затверджує директор
 •  
 •  
 •  

Журнал групи продовженого дня

 

 • відмічають відсутніх учнів
 • ведуть записи проведених заходів

 

Окрім того, у навчальному закладі можуть бути:

 • зошит наступності роботи вчителя і вихователя
 • графік зайнятості учнів у гуртках.

У навчальному закладі зберігають

За матеріалами Ганни Колесової,
методиста Славутицького міського методичного центру,
Київська обл.

 

 зміст

Сертифікація в системі базової освіти