Завдання діяльності ЗДО на навчальний рік

Яким напрямам діяльності присвятити найбільше уваги у навчальному році керівництву та колективу закладу дошкільної освіти

Щоб зрозуміти, як визначено пріоритетні завдання на новий навчальний рік, огляньмо коротко законодавство.

Держава гарантує автономію закладів освіти:

 • академічну
 • організаційну
 • фінансову
 • кадрову.

Обсяг автономії закладу дошкільної освіти визначено:

 • законами «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
 • установчими документами ЗДО.

У межах автономії заклад:

 • планує свою діяльність
 • формує стратегію розвитку
 • розробляє освітню програму закладу
 • забезпечує добір і розстановку кадрів.

Рекомендації для роботи ЗДО на 2021/2022 навчальний рік

МОН надало лист «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» від 10.08.2021 № 1/9-406. Серед завдань виокремлено:

Вивчення та оцінка якості освітньої діяльності

Це дасть змогу:

 • отримати інформацію про реальний стан справ у ЗДО;
 • побачити переваги й недоліки в організації освітнього процесу;
 • знайти шляхи підвищення якості освітньої діяльності.
Розроблено порадник для директора закладу дошкільної освіти з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. З ним найближчим часом можна буде ознайомитися на офіційних сайтах МОН та ДСЯО та на ezavdnz.Експертус.com.ua.

Якими документами керуватися:

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти, затверджені наказом МОН від 30.11.2020 № 01-11/71.

Організувати безпечний освітній процес

Для цього директор організовує роботу з ОП та БЖД і забезпечує:

 • планування заходів з ОП та БЖД;
 • складання звітності за встановленими формами;
 • організацію контролю за дотриманням вимог законодавчих і нормативно-правових актів з ОП та БЖД;
 • проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу;
 • проведення інструктажів з ОП;
 • організацію навчання та перевірку знань працівників з питань ОП та БЖД, пожежної безпеки, цивільного захисту тощо.
Директор відповідає за створення безпечних умов та не дозволяє проводити освітній процес за наявності шкідливих та небезпечних умов.

Якими документами керуватися:

1. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом МОН від 26.12.2017 № 1669.

2. Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, наведені у листі МОН від 29.07.2020 № 1/9-406.

Організація роботи дитячих садків на період адаптивного карантину

На період встановлення карантину власник закладу або уповноважений орган може змінювати режим роботи закладу. В умовах запровадження посилених протиепідемічних заходів на територіях зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19 особливо важливо забезпечити права дітей на здобуття дошкільної освіти (лист МОН від 23.04.2020 № 1/9-219).

На платформі «Дія. Цифрова освіта» розміщено освітні серіали, онлайн-сервіси для педагогів, базові курси тощо. Отримані навички допоможуть батькам, педагогам, керівникам ефективно та безпечно застосовувати цифрові технології в роботі та навчанні, підвищувати професійний та особистісний розвиток.

Якими документами керуватися:

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19)» від 17.03.2020 № 530-IX.

2. Лист МОН «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину» від 23.04.2020 № 1/9-219.

Також варто врахувати, що адаптивний карантин продовжено.

Кабінет Міністрів ухвалив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 1 жовтня 2021 року.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, поки немає передумов для зміни рівня епідемічної небезпеки в Україні. Зокрема, процес вакцинації є ефективним захистом від коронавірусу.

«Кількість нових випадків захворюваності за останні тижні зростає, але передумов для зміни рівня епіднебезпеки поки немає. Закликаю всіх вакцинуватись і захистити себе від можливих тяжких наслідків коронавірусу», — наголосив Віктор Ляшко.

Спланувати навчальний рік

Заклад дошкільної освіти складає і затверджує план роботи на навчальний рік та оздоровчий період, конкретизуючи організацію освітнього процесу.

Зауважте!

Немає норми погоджувати план роботи ЗДО з органом управління освітою чи іншими органами. 

ЗДО самостійно визначає завдання на новий навчальний рік:

Кількість ключових завдань, над якими працює колектив, залежить від кількості груп, режиму роботи тощо. Це може бути три-чотири завдання на рік, з яких:

 • одне-два — передбачені попереднім планом роботи, їх конкретизують, розширюють
 • інші два — нові.

Для ЗДО із сезонним перебуванням дітей, 1-/2-групових, з групами короткотривалого перебування завдань може бути одне-два. Усі заходи в плані роботи ЗДО підпорядковують визначеним завданням.

Обрати чи розробити освітню програму

Вибір програм на навчальний рік схвалює і затверджує педагогічна рада у межах своїх повноважень. Тож педагогічні колективи самостійно визначають освітні програми, за якими працюватиме ЗДО. При цьому директори ЗДО та вихователі-методисти:

 • інформують педколективи про чинні програми
 • пропонують для обговорення на засіданнях педагогічних рад вибір програм до початку навчального року.

Зауважте!

Під час вибору програм необхідно зауважувати на терміни дії грифів МОН.

Окрім того, ЗДО можуть:

 • обирати чинні програми, рекомендовані МОН для використання у 2020/2021 навчальному році 
 • розробляти власні освітні програми на основі Базового компонента дошкільної освіти

Освітня програма містить:

 • вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за програмою
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання дошкільнят

В освітній програмі може бути корекційно-розвиткова складова для дітей з особливими освітніми потребами. 

Врахувати навантаження на дітей

Орієнтовну кількість занять на тиждень за віковими групами визначають з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

Суттєво скоротити обсяг організованих форм навчальної діяльності (занять) — а отже й навчальне навантаження на дітей — можна за допомогою блочно-тематичної організації освітнього процесу на засадах інтеграції.

Тривалість інтегрованого заняття може бути більшою, якщо застосовувати зміну видів дитячої діяльності:

 • на 5 хв — у молодшій групі
 • на 10 хв — в середній групі
 • на 15 хв — у старшій групі.

Зауважте!

Інтегроване заняття не може замінити заняття з фізкультури та музичного виховання.

На щодень можна планувати інтегроване заняття, закріплюючи протягом дня знання й уміння, набуті дітьми в різних видах діяльності. Але тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не має перевищувати для дітей вікових груп:

 • молодших — 15 хв
 • середніх — 20 хв
 • старших — 25 хв.

У дошкільних закладах не дають домашні завдання, тож і вимагати їх виконання не дозволено.

Вихователь, добираючи форми і зміст організації життєдіяльності дітей, методи, прийоми та засоби освітнього впливу, має враховувати ймовірність утворення зведених різновікових груп. Тому йому необхідно:

 • передбачати роботу в підгрупах
 • диференціювати завдання й види діяльності за складністю, тривалістю та обсягом.

Забезпечити статутну діяльність ЗДО

Починаючи від дати набрання чинності Законом про освіту, ЗДО мають узгодити свою статутну діяльність з урахуванням нормам законодавства в дошкіллі.

Одне з ключових завдань директора ЗДО — організувати розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Відтермінування не передбачене.

Запланувати зміни до Статуту

Статус, організаційно-правову форму, тип закладу визначає засновник (засновники), окреслюючи все це в Статуті ЗДО, який і затверджує.

Зауважте!

У Статуті ЗДО необхідно розмежувати компетенції засновника (засновників), інших органів управління та його структурних підрозділів відповідно до законодавства. Також у Статуті варто передбачити різні норми щодо:

Переоформити установчі документи ЗДО для їх узгодження з новим Законом про освіту необхідно протягом 5 років (пп. 13 п. 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про освіту). Вносячи зміни, засновник ЗДО готує і затверджує нову редакцію Статуту (п. 11 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»)

Пройти процедуру ліцензування

Державні й комунальні ЗДО, що діяли на дату набрання чинності новим Законом про освіту, отримують ліцензію без процедури ліцензування. Новостворені ЗДО — ліцензуються за Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затв. постановою КМУ від 30.12.2015 №1187 (у редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347).

Для реалізації статутної діяльності заклади можуть об’єднуватися на договірних засадах з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові та інші об’єднання, зберігаючи при цьому кожен свій статус юрособи.

Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) — це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що:

 • не має статусу юридичної особи
 • діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти.

Забезпечити право на дошкільну освіту

Режим роботи будь-якого ЗДО і тривалість перебування в ньому дітей встановлює засновник (засновники).

Гнучкий режим роботи можна запроваджувати за бажанням батьків (їхніх представників), передбачаючи:

 • організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей
 • чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

ЗДО може створювати інклюзивні групи, опираючись на дані про:

 • освітні запити дітей та батьків
 • матеріально-технічну та методичну бази
 • фаховий рівень педагогів
 • санітарно-гігієнічний стан приміщень тощо.

Засновник ЗДО та орган управління освітою мають передбачити видатки для:

 • забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та приміщень закладу
 • створення відповідної матеріально-технічної та методичної баз.

Задля якісного надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами необхідно також забезпечити:

 • підвищення кваліфікації педагогів
 • відповідну кадрову політику.

МОН надало рекомендації щодо створення інклюзивного середовища у закладах дошкільної освіти. 

Розширювати автономію ЗДО

Зміни у спеціальному законодавстві означили чіткі перспективи щодо двох видів самостійності закладів дошкільної освіти.

Фінансова самостійність

Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в ЗДО визначає директор, обираючи, як саме його здійснювати:

 • самостійно
 • через централізовану бухгалтерію.

Поступово ЗДО отримують фінансову автономію — стають розпорядниками коштів місцевого бюджету нижчого рівня.

► Як автономізувати фінанси через централізовану бухгалтерію, читайте у статті «І вівці ситі, і сіно ціле, або Альтернативний шлях запровадження фінансової автономії» (безплатно на 3 дні)

Фінансово автономні ЗДО самостійно:

 • формують і застосовують обрану облікову політику
 • ведуть бухоблік
 • складають фінансову й бюджетну звітність з виконання кошторису.

Органи управління освітою як головні розпорядники бюджетних коштів:

 • зараховують ЗДО до своєї мережі підпорядкованих установ
 • надають відомості про таку мережу до Казначейства за місцем обслуговування.

Кадрова самостійність

Директора ЗДО призначає на посаду та звільняє з неї засновник (уповноважений ним орган) — іншої процедури законодавство не визначає.

Інших працівників призначає на посади та звільняє директор ЗДО, керуючись:

 • нормами законодавства
 • Статутом закладу.

Штатні розписи ЗДО визначають органи управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти. При цьому керівники закладів управі:

Академічна свобода

У ЗДО необхідно забезпечити академічну свободу — самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної діяльності на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації.

Сертифікація в системі базової освіти