Інтегрований підхід у блочно-тематичному плануванні ДНЗ

Сформуйте у дітей раннього віку цілісні уявлення про світ, використовуючи блочно-тематичне планування й інтегрований підхід

Ефективність розвитку пізнавальних здібностей дітей раннього віку забезпечують два чинники:

 • інтеграція освітнього процесу
 • особистісно орієнтований підхід до дітей.

У ранньому віці дитина повноцінно засвоює лише те, що їй цікаво, що вплетено в процес її спілкування з дорослим і в предметно-практичну діяльність.

Критерієм такого засвоєння є не вміння на вимогу дорослого відтворювати той чи той зразок або спосіб дії, а самостійне, ініціативне використання його під час повсякденної діяльності.

Завдання педагогів у роботі з дітьми раннього віку

Навчіть дошкільників:

 • спостерігати та обстежувати
 • досліджувати й експериментувати
 • робити самостійні відкриття
 • розв’язувати проблемні ситуації
 • спілкуватися з дорослими й однолітками.

Підведіть дошкільника до розуміння загальних законів буття та взаємозв’язку всього живого на Землі. А це можливо лише за умови формування у дітей цілісної картини світу.

Підготовка педагогів

Організація життєдіяльності дітей на засадах інтеграції

Поєднуйте різні види діяльності:

 • предметно-практичну
 • ігрову
 • музичну
 • театралізовану
 • конструкційну тощо.

Із досвіду дитсадка

Використавши інтегрований підхід у межах груп короткотривалого перебування дітей спільно з батьками, педагоги ЗДН № 3 (м. Енергодар) отримали такі результати:

 • скоротився період адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу
 • підвищився рівень фізичного і психічного розвитку дитини
 • удосконалилися пізнавальні здібності малюків.

Апробована модель організації освітнього процесу спрямована:

— на формування в дітей:

 • знань
 • досвіду
 • умінь
 • навичок

— на розкриття в кожній дитині її природних задатків.

Такий підхід надає змогу вихованцям вийти за межі вузьких дисциплінарних завдань, виявити свої здібності на хвилі природного інтересу до різних видів дитячої діяльності.

Планування за допомогою інтегрованого підходу

Ураховуючи принцип інтеграції, розробіть систему щотижневого перспективно-календарного блочно-тематичного планування для створення розвивального предметно-просторового середовища у групах дошкільного закладу.

Зауважте!
Блочно-тематичне планування повинно бути не самоціллю, а лише засобом, за допомогою якого у дітей формуються системні уявлення про самих себе і світ навколо.

Тематика

Розробіть теми на рік для опрацювання з дітьми раннього віку, кожна з яких визначає загальний напрям роботи протягом тижня і відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти.

Зміст, спрямованість і форми життєдіяльності дітей протягом тижня об’єднайте однією спільною темою, яка буде своєрідним гаслом, основною ідеєю цього тижня. З обраною темою узгодьте всі форми освітньої роботи з дітьми:

 • інтегровані заняття
 • спостереження
 • експериментальну діяльність тощо.

Для кожного тематичного тижня доберіть необхідне методичне забезпечення:

 • дидактичні ігри
 • сенсорний роздатковий матеріал
 • художні твори тощо.

Цикл інтегрованих комплексних занять містить:

 • етюди
 • ігри
 • вправи
 • інші форми роботи, спрямовані на розвиток пізнавальних і комунікативних здібностей малюків, створення позитивного емоційного настрою в дитячому колективі.

Блочно-тематичне планування:

При його використанні:

 • діти сприймають і засвоюють знання системно
 • проживаючи певний тематичний блок, вони виконують завдання, пов’язані з власним досвідом, і водночас розширюють його
 • теми можна легко збагатити або й зовсім змінити відповідно до потреб та інтересів дітей.

Межі поєднання різної діяльності під час інтегрованого заняття розмиті, але саме це викликає у малюків найбільше задоволення і сприяє продуктивності їхньої діяльності.

Систематичне проведення інтегрованих занять з дітьми раннього віку має свої переваги:

Цілісне сприймання навколишнього середовища

Вихователь:

 • об’єднує розрізнені матеріали спільною темою
 • узагальнює
 • уточнює
 • поглиблює уявлення про ту чи ту проблему.

Такий підхід у цілому відповідає психологічним особливостям розвитку дитини дошкільного віку.

Розвиток пізнавальної сфери

Динамічні заняття з постійною зміною видів діяльності і високим темпом роботи збуджують пізнавальний інтерес дитини, розкривають її внутрішній потенціал.

Динамічне спіралеподібне засвоєння знань

Діти отримують нові знання за принципом «про все потроху». Причому педагоги добирають ці відомості так, аби вони систематично розширювали та доповнювали ті знання, що дитина вже опанувала.

Наприклад, під час першого інтегрованого заняття тематичного тижня «Тане лід, тане сніг — весна ступає на поріг» діти ознайомлюються з ознаками весни. На наступних заняттях одягають ляльку на прогулянку залежно від погоди за вікном, викладають з мозаїки весняні пейзажі тощо.

Запобігання перевтомі й перевантаженню дітей

Постійне переключення малюка з одного виду діяльності на інший запобігає перевантаженню і перевтомі дітей. За рахунок цього підвищується пізнавальний інтерес і відповідно — ефективність заняття. А можливість проведення кількох «предметних» занять, об’єднаних
в одне, вивільняє для педагога час, коли він може організувати з дітьми ігри, розваги або ж дати їм змогу поспілкуватися між собою.

Можливість для творчості

Найголовнішою перевагою інтеграції є те, що вона розкриває можливості для творчості, самовираження й імпровізації як вихователя — під час розроблення інтегрованого заняття, так і дітей — під час розв’язання численних творчих завдань на занятті.

Інтегроване заняття проводьте з підгрупами дітей.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Етапи інтегрованого заняття

організаційний

 • поставте мету діяльності
 • з’ясуйте знання дітей з теми

мотиваційний

 • стимулюйте за допомогою ігор пізнавальний інтерес дітей до теми

етап новизни

 • ознайомте дошкільників із новою інформацією

Утворіть кілька підгруп дітей по 6-7 осіб і працюйте з кожною окремо

узагальнення і закріплення знань

 • запропонуйте розглянути наочний матеріал
 • пограйте в розвивальні ігри
 • розв’яжіть практичні завдання

результативний

 • реалізуйте ідею теми

узагальнювальний

 • проаналізуйте засвоєння знань дітьми, реалізацію виховних цілей

Наприкінці вивчення теми проведіть підсумкове заняття, під час якого закріпіть набуті знання та вміння.

За матеріалом
Алли Панченко, завідувача,
Раїси Корендо, вихователя-методиста
ДНЗ № 3, м .Енергодар, Запорізька обл.
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»зміст

Сертифікація в системі базової освіти