Заняття з фізкультури в закладі дошкільної освіти

Заняття з фізичної культури — це цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності з фізичної культури і формування основ здорового способу життя

Заняття з фізичної культури сприяють:

 • систематичному та послідовному формуванню, закріпленню й удосконаленню рухових умінь і навичок
 • розвитку фізичних якостей
 • закріпленню спеціальних знань
 • усталенню потреби в повсякденних заняттях фізкультурою
 • оптимізації рухової діяльності.

Фізкультура в ЗДО: буклет

Заняття проводять:

як/де/коли

 • двічі на тиждень
 • у час, відведений для організованої навчально-пізнавальної діяльності
 • у фізкультурній залі
 • на майданчику

хто

Обов’язкові умови проведення занять з фізкультури:

 • вологе прибирання
 • провітрювання приміщення
 • підготовка обладнання та інвентарю — безпечного, естетично привабливого, відповідного віку дітей за розмірами, вагою тощо.

Заняття на свіжому повітрі:

 • відбуваються під час прогулянок
 • мають таку саму тривалість, що й заняття у залі.

Тривалість заняття на майданчику можна збільшувати до 5 хв., якщо:

 • надворі холодно
 • мета заняття — оволодіння елементами спортивних ігор чи вправ

Важливо правильно обрати період проведення цих занять:

 • холодно

► організовувати під кінець перебування дітей на повітрі

⇒ щоб запобігти переохолодженню організму після фізичних навантажень

 • тепло

► розпочати через 10-15 хв. (до 20) після виходу на майданчик

⇒ щоб діти встигли адаптуватися до погодних умов, а фізіологічні показники — частота пульсу й дихання — досягли належного для активної рухової діяльності рівня

Особливості проведення занять з плавання

Типи занять з фізичної культури

У практиці фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку звертаються до таких типів занять з фізичної культури:

Тип заняття

Вид заняття

Зміст заняття

за освітніми завданнями, співвідношенням нового і знайомого програмового матеріалу

МІШАНЕ

 • подають новий руховий матеріал
 • закріплюють раніше набуті уміння і навички
 • забезпечують таке співвідношення знайомого і нового матеріалу: 3:1 або 4:1

ТРЕНУВАЛЬНЕ

 • закріплюють й удосконалюють рухові уміння і навички
 • застосовують знайомі вправи

КОНТРОЛЬНЕ

 • перевіряють рівень сформованості рухових умінь і навичок, спеціальних знань, розвитку фізичних якостей тощо
 • проводять за потребою в кінці місяця або кварталу, півріччя

за змістом рухових завдань і методикою проведення

КОМПЛЕКСНЕ (МІШАНЕ)

 • виконують стройові, загальнорозвивальні вправи, основні рухи, рухливі ігри та інші види фізичних вправ
 • проводять з використанням комплексу наочних, словесних, практичних методів і прийомів навчання залежно від віку дітей

СЮЖЕТНЕ

 • будують за типовою структурою, але у формі «рухової розповіді», де всі рухові завдання пов’язані спільним сюжетом і виконуються в цікавих ігрових ситуаціях, будуються на імітаціях тощо

ІГРОВЕ

 • розв’язують усі освітні завдання за допомогою ігор (3-5):

спочатку проводять одну-дві гри малої і середньої рухливості

потім — одну-дві гри великої рухливості

насамкінець — малорухливу гру

 • добирають ігри так, щоб за руховим змістом вони відповідали змісту всіх структурних частин типового заняття
 • проводять заняття на закріплення набутих рухових навичок або з контрольною метою

ДОМІНАНТНЕ

 • акцентують на реалізації певних освітніх завдань, застосуванні певних засобів фізичного розвитку тощо, наприклад заняття:

– на розвиток швидкісно-силових якостей

– на оволодіння елементами спортивної гри чи вправи

– з переважним використанням певного виду фізкультурного обладнання, інвентарю тощо

Особливості організації занять з фізкультури з дітьми за віком

Заняття з дітьми першого року життя

Заняття з розвитку рухів підходять для дітей уже з першого року життя.

Ігри-заняття у формі комплексів фізичних вправ і масажу проводять індивідуально й розроблюють окремо для малюків різних вікових підгруп:

 • до 3–4-х міс.
 • до 6-ти міс.
 • до 9-ти міс.
 • до 12-ти міс.

Заняття з дітьми другого року життя

З дітьми другого року життя заняття з розвитку рухів проводять:

 • двічі на тиждень
 • тривалістю 10 хв.

Педагог планує заняття окремо для дітей віком:

 • від року до півтора — для 2–4-х дітей
 • від 1,5 років до 2-х років — для 5–7-х дітей.

Заняття з дітьми третього-сьомого року життя

З третього року життя проводять організоване навчання у формі занять з фізичної культури.

Можна проводити ранкову гімнастику з дітьми старшої групи.

Тривалість заняття становить для дітей:

 • третього року життя — 15 хв.
Заняття планують і проводять, поділяючи групи на дві вікові підгрупи:

від двох років до двох років шести місяців

– від двох років шести місяців до трьох років

 • четвертого року життя — 15–20 хв.
 • п’ятого року життя — 20–25 хв.
 • шостого року життя — 25–30 хв.
 • сьомого року життя — до 35 хв.

Тривалість частин заняття (вступної, підготовчої, основної і завершальної) та обсяг матеріалу залежать від:зміст

Сертифікація в системі базової освіти