Структура системи забезпечення якості освіти

Про структуру та зміст системи забезпечення якості освіти

Аудит трудових книжок перед скануванням: що перевірити

Повноваження Державної служби якості освіти

Розділ V «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ»

Мета розбудови й функціонування системи ЗЯО не лише гарантувати й підвищувати якість освіти, а й:

 • формувати довіру суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою
 • допомагати закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності підвищувати якість освіти.

У системі розрізнено дві підсистеми:

 • внутрішню
 • зовнішню.

Які документи перевіряють під час інституційного аудиту

Зміст системи забезпечення якості освіти

ВНУТРІШНЯ

► Cистема ЗЯО в закладах освіти

 • стратегія/політика ЗЯО
 • процедури ЗЯО

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання:

– здобувачів освіти

– педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників

– управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

 • забезпечення наявності:

– необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, зокрема й для самостійної роботи здобувачів освіти

– інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти

 • створення в закладі освіти:

– інклюзивного освітнього середовища

універсального дизайну

– розумного пристосування

 • інші процедури та заходи, визначені спеціальними законами чи документами закладу освіти

ЗОВНІШНЯ

► Інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти

 • стандартизація

 • акредитація освітніх програм

 • інституційна акредитація

 • зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання

 • моніторинг якості освіти

 • громадський нагляд

 • інші інструменти, процедури й заходи, визначені спеціальними законами

► Органи та установи, що відповідають за ЗЯО

► Спеціально уповноважені державою установи, що проводять ЗНО

► Незалежні установи оцінювання та ЗЯО

► Система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє ЗНО

 • політика й процедури забезпечення якості власної діяльності

 • необхідні ресурси для організації процесів і процедур

 • зовнішній незалежний аудит діяльності (процесів і процедур) відповідних органів і установ
Порядки функціонування систем ЗЯО на кожному рівні визначатимуть спеціальними законами.

Форми здобуття освіти за новим законом

Форми здобуття освіти за Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIIIзміст

Сертифікація в системі базової освіти