До фінансової автономії ЗДО: шпаргалка для директора

З чого почати ходу до фінансової автономії закладу дошкільної освіти і що в її основі?

Бухгалтерський облік виконання кошторису з утримання закладів дошкільної освіти сьогодні здійснюють централізовані бухгалтерії. Здебільшого вони функціонують при головних розпорядниках коштів відповідних місцевих бюджетів — органах управління освітою (департаментах, управліннях, відділах) виконкомів відповідних місцевих рад, райдержадміністрацій (РДА) чи об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Внутрішній контроль роботи закладу: ПРИКЛАД РОБОТИ

Централізована бухгалтерія відносно кожного ЗДО виконує дві функції:

 • бухгалтерської служби
 • розпорядника бюджетних коштів.

Та поступово ЗДО автономізуються — стануть безпосередньо розпорядниками коштів місцевого бюджету (нижчого рівня).

Фінансова автономія починається з бухобліку

ЗДО може здійснювати бухоблік одним зі способів:

 • через централізовану бухгалтерію
 • самостійно.

Рішення, як вести бухоблік, приймає засновник закладу освіти. Разом з тим у Статуті чи Положенні ЗДО зазначають, у який спосіб провадять бухоблік.

Фінансова автономія закладу освіти

Витяг з Положення ЗДО щодо бухобліку:

«1.4. Заклад дошкільної освіти є відокремленою юридичною особою, має свою печатку, штамп та ідентифікаційний номер.

1.5. Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом…

5.1. Матеріально-технічна база закладу включає: будівлі, споруди, земельну ділянку, обладнання, комунікації, транспортні засоби, а також інші матеріальні цінності, вартість яких зазначена у балансі відділу освіти Н-ської міської ради.

5.2. Майно закладу становлять основні фонди, інші матеріальні цінності, вартість яких зазначена у балансі відділу освіти Н-ської міської ради Н-ської області.

5.3. Майно належить закладу на праві оперативного управління відповідно до вимог чинного законодавства України…

5.7. Заклад дошкільної освіти має земельну ділянку загальною площею 0,8 га, на якій розміщуються господарські будівлі, спортивні та ігрові майданчики…

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до його кошторису.

6.2. Кошторис закладу формується за рахунок коштів:

 • загального фонду місцевого бюджету в розмірах, передбачених нормативами фінансування;
 • спеціального фонду, отриманих:
 • за рахунок здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання (код класифікації доходів бюджету ККД 25010300);
 • за рахунок надання платних послуг (ККД 25010100);
 • за рахунок реалізації (збору та здачі) вторинної сировини відповідно до вимог чинного законодавства України (ККД 25010400);
 • від юридичних та фізичних осіб на цільові заходи (ККД 25020200);
 • як благодійні внески юридичних і фізичних осіб (ККД 25020100);
 • з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Вказані кошти є коштами фонду розвитку місцевого бюджету...

6.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку у закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами профільного міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад освіти. Бухгалтерський облік закладу ведеться централізованою бухгалтерією.»

Як відбувається автономізація закладів

Орган управління освітою як головний розпорядник бюджетних коштів (ГРК):

 • включає ЗДО у свою мережу підпорядкованих установ
 • надає інформацію про мережу підпорядкованих йому ЗДО до місцевого органу Державної казначейської служби України.

В електронному журналі

У статті «Альтернативний шлях запровадження фінансової автономії» дізнайтеся, як:

 • автономізувати фінанси через централізовану бухгалтерію
 • розподілити повноваження між бухгалтерами.

Функції ЗДО у зв’язку з фінансовою автономізацією

За Бюджетним кодексом України ЗДО як розпорядники бюджетних коштів самостійно:

 • відкривають/закривають рахунки в органах Казначейства
 • складають кошторис на своє утримання, затверджують його у ГРК та надають до органу Казначейства
 • у межах кошторисних призначень:
  • проводять держзакупівлі робіт, товарів, послуг
  • укладають договори за результатами проведення держзакупівель, реєструють договори в Казначействі як зобов’язання
  • реєструють накладні та акти про отримання як бюджетні фінзобов’язання
 • ведуть бухоблік, складають бюджетну та фінансову звітність з виконання кошторису.

Відкриття/закриття рахунків ЗДО в Казначействі

Казначейство відкриває рахунки відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затв. наказом МФУ від 22.06.2012 № 758.

Разом з тим Порядок № 758 регулює взаємовідносини між органами:

орган

форма взаємозв’язку

 • контрольними органами, що перевіряють законність справляння надходжень до бюджету (органи ДФС)

► казначейство повідомляє в ДФС інформацію про всі відкриті/закриті рахунки ЗДО та про всі зараховані надходження

 • органами місцевого самоврядування (ОМС)

► казначейство надсилає до ОМС звіт про виконання розпорядниками коштів (ЗДО) затвердженого кошторису (наприклад, бюджету міста чи ОТГ)

Які рахунки відкривають ЗДО в Казначействі

З 1 січня 2020 року Казначейство веде бухгалтерський облік за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (наказ МФУ від 31.12.2013 № 1203).

Вимоги до Програми розвитку закладу освіти: ТАБЛИЦЯ

Важливо!

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затв. наказом Держказначейства від 28.11.2000 № 119, втратив чинність на підставі наказу Держказначейства від 28.01.2020 № 22. Тому рахунки, що були відкриті за цим Планом, з 01.01.2020 закриті. Для розрахунково-касового обслуговування відкривають:

Тип рахунку

Які рахунки до нього відносяться

Бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень ЗДО

Рахунки за надходженнями

Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами

Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (призначені для отримання ЗДО бюджетних коштів ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ від ГРК згідно з помісячним планом асигнувань)

Їх називають бюджетними асигнуваннями

Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, що відкриваються для використання коштів СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ:

 • на них Казначейство перераховує власні надходження ЗДО з рахунків за надходженнями
 • ЗДО проводить з них видатки (тобто оплачує рахунки)

Небюджетні рахунки

Рахунки, які відкривають у випадках, передбачених законодавчими актами за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів.

До них належать:

 • депозитні рахунки, які відкриваються Казначейством для здійснення операцій з коштами, що підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням з настанням відповідних умов
 • інші рахунки за операціями, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів
 • рахунки для зарахування коштів ЄСВ, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • рахунки фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

Документи для відкриття рахунку в Казначействі:

 • заява про відкриття рахунків, яку підписує керівник та головний бухгалтер (або інші посадові особи, яким надано право першого та другого підписів відповідно до затвердженої в установленому порядку картки зі зразками підписів та відбитка печатки)
 • картка зі зразками підписів та відбитка печатки
 • перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, (у двох примірниках)
 • копія довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Важливо!

Інформацію про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов’язково зазначають у рядку «Додаткова інформація» заяви про відкриття рахунків.

Зауважте!

Казначейство може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства — Казначейство».

Казначейство за письмовим зверненням ГРК може надавати право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня (ЗДО).

Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами в Казначействі відкривають на початок нового бюджетного періоду.

Коди, за якими відкривають бюджетні рахунки

 • Джерело коду — Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, затв. наказом МФУ від 20.09.2017 № 793 (із змінами від 29.12.2017 № 1181).

Якщо виконання бюджетних програм (функцій) місцевих бюджетів продовжується у наступному бюджетному періоді, то використовують рахунки попереднього бюджетного періоду.

В електронному журналі

У статті «Отримали фінансову автономію — сформуйте облікову політику» дізнайтеся, як:

 • сформувати облікову політику закладу освіти, який автономізує бухоблік
 • скласти Положення про облікову політикузміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді