Прийом дітей в інклюзивну групу ЗДО

Дітям з особливими освітніми потребами дошкільного віку гарантоване законом право здобувати освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти за місцем проживання. Як комплектують інклюзивні групи та які документи подають батьки

 

 

Для України інклюзивна освіта — досі педагогічна інновація. До неї здебільшого не готові ані адміністрація дошкільного закладу, ані педагоги.

До того ж у дошкільному закладі необхідно:

Прийняття на роботу в умовах воєнного стану: правда і міфи

Порядок організації діяльності інклюзивних груп 

Визначили, що рішення про утворення інклюзивної групи приймає керівник

Раніше інклюзивну групу в закладі дошкільної освіти утворював засновник в обов’язковому порядку в разі звернення батьків або інших законних представників дитини з особливими освітніми потребами (ООП). А тепер рішення про утворення інклюзивної групи приймає керівник закладу на підставі заяви обох чи одного з батьків або інших законних представників дитини з ООП та висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Інклюзивну групу в закладі утворюють в обов’язковому порядку за наявності однієї такої заяви.

Запровадили п’ять рівнів підтримки дітей в освітньому процесі

Освітній процес організовують з урахуванням рівнів підтримки та на основі висновку ІРЦ.

Запровадили пʼять рівнів підтримки відповідно до ступенів прояву труднощів під час освітнього процесу:

 • І ступінь прояву — поодинокі, незначні труднощі;
 • ІІ ступінь прояву — труднощі легкого ступеня прояву;
 • ІІІ ступінь прояву — труднощі помірного ступеня прояву;
 • ІV ступінь прояву — труднощі тяжкого ступеня прояву;
 • V ступінь прояву — труднощі найтяжчого ступеня прояву.

Рівні підтримки визначили в додатку 2 до постанови КМУ*, якою Уряд вніс зміни до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. У цьому додатку зазначили й критерії, за якими визначають рівні надання підтримки, умови забезпечення підтримки, фінансове забезпечення, механізм отримання підтримки в освітньому процесі, індивідуальну освітню траєкторію та механізми її реалізації, забезпечення допоміжними засобами навчання, облаштування освітнього середовища.

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530» від 28.07.2021 № 769.

Дітям з І ступенем прояву труднощів, тобто незначних чи поодиноких, надають підтримку першого рівня. Це визначають у закладі освіти. А кому потрібно надавати підтримку другого-п’ятого рівнів, визначають фахівці ІРЦ та зазначають у висновку.

Прописали механізм надання дітям підтримки першого рівня

Для дітей, у яких виникають труднощі під час навчання та які потребують постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, за рішенням закладу освіти можуть надавати підтримку першого рівня.

Щоб отримати підтримку першого рівня за рішенням закладу освіти:

 • керівник закладу утворює команду психолого-педагогічного супроводу за письмовою заявою одного з батьків або іншого законного представника;
 • команда психолого-педагогічного супроводу проводить оцінку та визначає потребу в наданні підтримки першого рівня або рекомендує звернутися для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини до ІРЦ;
 • на підставі рішення команди психолого-педагогічного супроводу, зафіксованого в протоколі про потребу підтримки першого рівня, складають індивідуальну програму розвитку (ІПР) та/або індивідуальний навчальний план.

Визначили кількість дітей у групі відповідно до рівнів підтримки

В інклюзивних групах кількість дітей з ООП має становити не більше трьох осіб, як і раніше. Проте тепер кількість визначають за рівнями підтримки:

 • не більше однієї дитини, яка потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки;
 • не більше двох дітей, які потребують третього рівня підтримки;
 • не більше трьох дітей, які потребують другого рівня підтримки.

За наявності висновку ІРЦ, що не містить інформації про рівень підтримки, дитину розподіляють у групу з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу та складності порушень.

Затвердили нову форму індивідуальної програми розвитку

Команда психолого-педагогічного супроводу розробляє ІПР для дітей:

 • з ООП, які мають висновок, відповідно до рекомендацій ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю — за наявності;
 • які за рішенням закладу освіти отримують підтримку першого рівня.

У новій формі ІПР потрібно зазначати, зокрема:

 • індивідуальні особливості розвитку дитини: наявний рівень знань, вмінь і навичок дитини (компетенції), опис освітніх труднощів дитини, потреби;
 • рекомендований рівень підтримки дитини;
 • розклад, за яким здійснюється освітній процес;
 • чи потрібен дитині асистент і хто саме ним буде;
 • чи потрібні дитині допоміжні засоби для організації освітнього процесу і які саме.

Конкретизували, хто підписує індивідуальну програму розвитку і строк зберігання

Команда психолого-педагогічного супроводу складає ІПР на навчальний рік, проте тепер в разі потреби за її рішенням — і на літній період також.

Раніше ІПР затверджував керівник і її погоджували з батьками, а тепер ІПР підписують усі члени команди психолого-педагогічного супроводу, один із батьків або інший законний представник дитини.

Визначили й те, що ІПР зберігають у закладі не менше ніж три роки, а також обліковують у системі автоматизації роботи ІРЦ. Батьки або інші законні представники дитини можуть отримати копію ІПР за вимогою в закладу освіти та/або у системі автоматизації роботи ІРЦ.

Уточнили форму психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг та їхню оплату фахівцям

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) надають у вигляді занять згідно з ІПР в індивідуальній або груповій формі. Заняття проводять фахівці із числа працівників закладу освіти та у разі потреби — додатково залучені.

Оплату праці фахівців здійснюють відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою КМУ від 14.02.2017 № 88.

 

Комплектування інклюзивних груп

Інклюзивні групи в дошкільних закладах комплектують за Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.

Наповнюваність інклюзивної групи — до 15-ти осіб. У такій групі — не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю. 

Проте тепер кількість визначають за рівнями підтримки:

 • не більше однієї дитини, яка потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки;
 • не більше двох дітей, які потребують третього рівня підтримки;
 • не більше трьох дітей, які потребують другого рівня підтримки.

За наявності висновку ІРЦ, що не містить інформації про рівень підтримки, дитину розподіляють у групу з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу та складності порушень.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу в інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами має становити не більше трьох осіб, зокрема:

 • одна — три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
 • не більше двох осіб з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення тощо;
 • не більше однієї дитини із складними порушеннями розвитку.

Кількість дітей з ООП в інклюзивній групі залежить від складності порушення у дитини та обсягу необхідної підтримки й допомоги від дорослого. Тобто в інклюзивній групі може бути лише одна дитина, якщо їй потрібен постійний супровід.

Діти з ООП можуть перебувати в інклюзивній групі ДНЗ до семи-восьми років, якщо:

 • на це вказують рівень і ступінь порушення.

 

Документи для зарахування дитини до інклюзивної групи

Приймає дітей до інклюзивних груп завідувач/директор дошкільного закладу.

Батьки дитини з особливими освітніми потребами мають подати такі документи:

основні

додатково

 • заява прийняти їхню дитину до дошкільного закладу
 • копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, наданого лікарсько-консультативною комісією, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
 • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати дошкільний навчальний заклад
 • висновок
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення
 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда
 • свідоцтво про народження дитини
 • направлення місцевого органу управління освітою

Дітей до ДНЗ приймають будь-коли протягом календарного року.

Медичний висновок

Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років (ф. 080/о) оформлює лікарсько-консультативна комісія дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання.

Цей документ надають після огляду дитини за наявності виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф. 027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф. 028/о).

Висновок необхідний, щоб педагоги мали змогу:

⇒ Зразок індивідуальної програми розвитку дитини для ЗДО

У новій формі ІПР потрібно зазначати, зокрема:

 • індивідуальні особливості розвитку дитини: наявний рівень знань, вмінь і навичок дитини (компетенції), опис освітніх труднощів дитини, потреби;
 • рекомендований рівень підтримки дитини;
 • розклад, за яким здійснюється освітній процес;
 • чи потрібен дитині асистент і хто саме ним буде;
 • чи потрібні дитині допоміжні засоби для організації освітнього процесу і які саме.

Під час індивідуального супроводу

Направлення місцевого органу управління освітою

Поки що потрібний документ. Адже батькам (особам, які їх замінюють) можуть відмовити у зарахуванні їхньої дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного закладу.

Зауважте!

Дитина з особливими освітніми потребами має право відвідувати ДНЗ за місцем свого проживання без будь-яких дозволів і направлень.

Чи можна повторно направити дитину дошкільного віку до ПМПК

Протипоказання для прийому дитини до інклюзивної групи:

 • ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі
 • усі захворювання в періоді розпалу
 • хронічні захворювання в стадії загострення
 • захворювання, що потребують стаціонарного лікування
 • гострі інфекційні захворювання (до закінчення строку карантину).

Інклюзивна група

у статті Ірини Ніколенко «Як відкрити інклюзивну групу в дитсадку»​

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді