Закон України «Про освіту»

Автор
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти
Що у Законі «Про освіту» та як це врахувати у роботі Вашого закладу освіти

 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII набрав чинності 28 вересня 2017 року — з наступного дня після офіційного опублікування. Відтоді до нього внесли зміни законами:

  • від 18.12.2018
  • від 20.12.2018
  • від 25.04.2019
  • від 06.06.2019
  • від 18.12.2019
  • від 16.01.2020
  • від 30.03.2020
  • від 18.06.2020
Індивідуальний навчальний план: чи обов'язково складати

Щоб «розлускати горіх», погляньмо на структуру закону:

  • розділи (а їх 12)
  • статті (а їх 84).

Структура
Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII:

Розділ

Назва розділу

Номер статті

Назва статті

І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1

Основні терміни та їх визначення

2

Законодавство України про освіту

3

Право на освіту

4

Забезпечення права на безоплатну освіту

5

Державна політика у сфері освіти

6

Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

7

Мова освіти

8

Види освіти

9

Форми здобуття освіти

ІІ

СТРУКТУРА ОСВІТИ

10

Складники та рівні освіти

11

Дошкільна освіта

12

Повна загальна середня освіта

13

Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

14

Позашкільна освіта

15

Професійна (професійно-технічна) освіта

16

Фахова передвища освіта

17

Вища освіта

18

Освіта дорослих

19

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

20

Інклюзивне навчання

21

Спеціалізована освіта

ІІІ

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

22

Організаційно-правовий статус закладів освіти

23

Автономія закладу освіти

24

Управління закладом освіти

25

Права і обов’язки засновника закладу освіти

26

Керівник закладу освіти

27

Колегіальні органи управління закладів освіти

28

Громадське самоврядування в закладі освіти

29

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

30

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

31

Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями

IV

СТАНДАРТИ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

32

Стандарти освіти

33

Освітня програма

34

Кваліфікації

35

Рамки кваліфікацій

36

Рівні Національної рамки кваліфікацій

37

Національна система кваліфікацій

38

Національне агентство кваліфікацій

39

Професійні стандарти

40

Документи про освіту

V

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

41

Система забезпечення якості освіти

42

Академічна доброчесність

43

Ліцензування освітньої діяльності

44

Акредитація освітньої програми

45

Інституційний аудит

46

Інституційна акредитація

47

Зовнішнє незалежне оцінювання

48

Моніторинг якості освіти

49

Громадська акредитація закладу освіти

50

Атестація педагогічних працівників

51

Сертифікація педагогічних працівників

VI

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

52

Категорії учасників освітнього процесу

53

Права та обов’язки здобувачів освіти

54

Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

55

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

56

Державні гарантії здобувачам освіти

57

Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам

VII

ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

58

Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти

59

Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

60

Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників

61

Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

VIII

УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОСВІТИ

62

Органи управління у сфері освіти

63

Повноваження Кабінету Міністрів України

64

Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

65

Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти

66

Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим

67

Повноваження органів із забезпечення якості освіти

68

Відкритість органів управління у сфері освіти

69

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти

70

Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти

71

Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти

72

Освітня статистика

73

Інститут освітнього омбудсмена

IX

ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ

74

Єдина державна електронна база з питань освіти

75

Наукове і методичне забезпечення освіти

76

Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

77

Організація медичного обслуговування в системі освіти

X

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТИ

78

Фінансування системи освіти

79

Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

80

Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

81

Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки

XI

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

82

Міжнародне співробітництво у системі освіти

83

Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти

84

Міжнародна академічна мобільність

 
 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді