Плануємо заняття у дошкільному закладі з огляду на допустиме навчальне навантаження

Нормативи максимально допустимого навчального навантаження встановлені для кожної вікової групи дітей дошкільного віку. Вихователі та інші педагоги дошкільних навчальних закладів мають враховувати допустиму тривалість занять під час планування

Деколи вихователі, працюючи за традиційною системою предметних занять, зловживають організованими фронтальними формами навчання, при цьому скорочуючи час, відведений на прогулянки, самостійну діяльність дітей та рухову активність.

Тому наказом «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446 Міністерство освіти і науки України зорієнтувало на гранично допустиме навчальне навантаження.

Але!

У наказі жодних вказівок на обов’язок проводити ті чи ті види занять у визначеній кількості. Тобто встановлено межу, а не орієнтир.

Обсяг навчального навантаження

Нормативи максимально допустимого навчального навантаження встановлені для кожної вікової групи дітей дошкільного навчального закладу:

Вікова група дітей

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень

 • ранній вік

(1-2 роки)

1,3 год.

 • перша молодша

(2-3 роки)

1,4 год.

 • друга молодша

(3-4 роки)

3,5 год.

 • середня

(4-5 років)

5,3 год.

 • старша

(5-7 років)

8,3 год.

Під час організації освітнього процесу важливо оптимально поєднувати організовані форми навчальної діяльності та самостійну пізнавальної діяльність дітей. Забезпечуючи особистісно-­орієнтований підхід, вихователь має:

 • дотримуватися домірних віку норм тривалості організованих форм навчання
 • передбачати раціональне чергування різних видів діяльності на кожному занятті (розумова, рухова, практично-­прикладна)
 • доцільно використовувати місце проведення занять.

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільному закладі

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень

ранній вік
(від 1 до 2 років)

перша молодша група
(від 2 до 3 років)

друга молодша група
(від 3 до 4 років)

середня група
(від 4 до 5 років)

старша група
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

Навчальне навантаження визначають

► множачи загальну кількість занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній, на тривалість заняття

Обчислюючи гранично допустиме навчального навантаження, години занять з фізкультури (плавання), не враховують.

Плануємо навчальні заняття

Навчальні заняття у дошкільному навчальному закладі проводять у першій половині дня. Причому кількість занять обмежена:

 • у молодшій та середній групах — не більше двох
 • у старшій — не більше трьох.

У різновікових групах тривалість навчальних занять диференційовані з огляду на вік кожної дитини.

Нормативна тривалість занять
у вікових групах дошкільного закладу

Вікова група дітей

Тривалість заняття

 • ясельна

10 хв.

 • молодша

15 хв.

 • середня

20 хв.

 • старша

25 хв.

Очікуючи на підвищену пізнавальну активність дітей, враховуйте, що днями високої працездатності вважають вівторок і середу. Інтелектуальні заняття поєднуйте і чергуйте із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Якщо діти виконують складні інтелектуальні завдання чи тривалий час перебувають у статичній позі, то такі заняття перемежовують або ж закінчують фізкультурними хвилинками.

Перерви між заняттями тривають не менше 10 хв.

Інтегровані заняття

Аби скоротити навантаження навчальної діяльності на дітей, застосовуйте блочно-тематичне планування на засадах інтеграції.

Під час інтегрованих занять діти ефективно засвоюють набуті знання та вміння в різних видах діяльності протягом дня. Тож вихователь може планувати по одному інтегрованому заняттю на кожен день.

Оскільки відбувається постійна зміна різних видів дитячої діяльності, інтегроване заняття може бути тривалішим:

 • на 5 хв. — у молодшій групі
 • на 10 хв. — у середній групі
 • на 15 хв. — у старшій групі.

При цьому враховуйте, що для дітей допустима тривалість статичного навантаження сидячи не більше:

 • 15 хв. — у молодших групах
 • 20 хв. — у середніх групах
 • 25 хв. — у старших групах.

Незважаючи на зміст інтегрованого заняття, не можна відміняти заняття з фізичної культури та музичного виховання.

Гурткові заняття

Діти відвідують гуртки після денного сну.

Гурткові заняття тривають 15-25 хв. Визначаючи тривалість гурткової роботи, також зважають на вік дітей.

Недопустимо планувати заняття в гуртках на час прогулянки чи денного сну.

Домашні завдання у дошкільних навчальних закладах, як і в перших класах початкової школи, не задають.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку

Заняття з фізкультури — це цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-­пізнавальної діяльності з фізичної культури та формування основ здорового способу життя.

Складовими фізичного виховання дітей у дошкільному закладі є:

 • ранкова гімнастика
 • заняття з фізичної культури
 • рухливі ігри
 • ігри спортивного характеру
 • загартування
 • фізкультурні хвилинки під час занять
 • фізкультурні паузи між заняттями
 • фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Обсяг рухової активності у групах дошкільного закладу визначають з огляду на стан здоров’я та психофізіологічні особливості дітей.

Фізкультурні заняття організовують з віку двох років. Протягом тижня передбачають не менше трьох занять з фізичної культури. Їх тривалість для дітей віком:

 • 2-3 роки — 15 хв.
 • 3-4 роки — 20-25 хв.
 • 5-7 років — 25-30 хв.

Форму й місце проведення заняття визначає інструктор з фізкультури, ураховуючи:

 • мету заняття
 • сезон
 • погодні умови та інші чинники.

Якщо в дошкільному закладі є басейн, то на тиждень проводять по два заняття з плавання та з фізкультури.

На дні, коли немає занять з фізкультури та плавання, планують фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Заняття на свіжому повітрі проводять вихователь групи або інструктор з фізичної культури за допомоги вихователя. Також можна залучати музичного керівника, помічника вихователя.

При проведенні різних форм фізкультурно-­оздоровчої роботи обов’язки між інструктором з фізкультури, вихователем і музичним керівником розподіляють у посадових інструкціях.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді