Аналізуємо діяльність ЗДО за минулий рік

Аналіз роботи є одним із розділів річного плану роботи дошкільного закладу. Зауважмо, які питання включити до аналізу

Автономізація фінансів ЗДО: розв’язуємо робочі ситуації

Обґрунтований та детальний аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за попередній навчальний рік є основою складання річного плану на наступний рік.

Аби чітко сформулювати завдання з перспективою розвитку на новий навчальний рік, максимально враховують недоліки й досягнення педагогічного колективу, спостережені в минулому та поточному роках.

Свою увагу керівник ЗДО зосереджує не лише на методичній та освітній роботі, але й на таких питаннях, як-от:

 • розвиток матеріально-технічної бази
 • робота з батьками
 • збереження та безпека життя дітей.

Щоб уникнути дублювання в аналізі та донести його матеріали в доступній формі, можна дотримати простої структури.

Структура аналізу діяльності ЗДО

Річний план роботи дошкільного навчального закладу — це чітко сформульовані завдання на новий навчальний рік на основі виявлених та детально проаналізованих попередніх недоліків в роботі.

За аналізу підсумків навчального року:

 • зіставляють, порівнюють і оцінюють результати роботи
 • виокремлюють сприятливі умови, що забезпечують позитивні результати
 • виявляють недоліки діяльності, їх причини та негативні наслідки
 • визначають пріоритетні завдання на навчальний рік.

 

 

Дошкільний заклад та його функціювання

У цьому розділі подають загальні відомості про заклад, а саме:

 • форма власності та підпорядкованість
 • матеріально-технічне забезпечення
 • виховні групи, їх комплектація та режим роботи
 • пріоритетні напрями в забезпеченні відповідного рівня дошкільної освіти
 • сприяння розвитку, виховання, навчання та безпеки життєдіяльності дітей.

Кадрове забезпечення

Цей розділ може містити відомості про:

 • якісний і кількісний склад педагогічних кадрів
 • кадрові зміни та перестановки протягом року і як це вплинуло на освітній процес
 • підвищення фахової майстерності, проходження курсів підвищення кваліфікації
 • залучення до роботи методичних об’єднань
 • обміну перспективним досвідом у творчих групах чи школах
 • самоосвіту педагогів
 • авторські розробки
 • презентації, участь у педагогічних нарадах, годинах, співбесідах тощо
 • упровадження нових форм і підходів у роботі
 • оцінку педагогічних працівників за результатами атестації.

Формування особистості дитини

У цьому розділі визначають ефективність методичної роботи, аналізуючи:

 • виконання поставлених річних завдань
 • результативність методичної роботи з усуненням недоліків.

Під час викладу інформації:

 • дотримують логічності
 • здійснюють порівняльний аналіз заходів
 • визначають результативність комплексу заходів
 • враховують діагностичні дані.

Факти викладають, підтверджуючи їх практичними даними, зокрема щодо рівня:

 • кваліфікації педагогічних працівників
 • практичної сформованості у вихованців компетентності поведінки в різних ситуаціях та сферах життя.

 

Якість освітнього процесу

У цьому розділі інформують про:

 • заходи, форми роботи, що сприяли вдосконаленню освітнього процесу
 • провадження розвивального середовища
 • роботу груп, які поглиблено працюють за пріоритетними напрямками
 • співпрацю з дітьми, які не відвідують ДНЗ та їхніми батьками
 • взаємодію зі школою.

Якість дошкільної освіти: сутність, складові, шляхи досягнення

Імідж дошкільного навчального закладу

Якщо відбувалися іміджеві заходи, то про їх результативність також аналізують.

Це може бути навіть участь дошкільного закладу у конкурсах, проектах місцевого рівня, публікації в ЗМІ, зйомки на телебаченні.

⇒ Корпоративний імідж сучасного дитячого садка

Підсумки аналізу діяльності за минулий рік

Підсумовуючи роботу ДЗН, до аналізу включають:

 • досягнення та недоліки
 • всі причини встановлених результатів
 • нерозв’язані проблеми, над якими потрібно надалі активно працювати
 • проблеми, виявлені безпосередньо під час аналізу діяльності дошкільного закладу, і усунення яких необхідно передбачити в плані на новий навчальний рік.
 

 

Завдання на новий навчальний рік

Завдання розроблюють:

 • відштовхуючись від підсумків аналізу
 • на подолання конкретних проблем дошкільного закладу
 • визначаючи терміни та строки.

Завдання — конкретно й чітко викладені, без формального підходу.

Вимоги
до написання аналізу

Вимоги до написання аналізу роботи ДНЗ

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді