Як відбувається затвердження штатного розпису ДНЗ

Затвердження штатного розпису є обов’язковим, а його відсутність слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець нестиме адміністративну відповідальність. Хто і як затверджує штатний розпис дошкільного закладу?

Після складання штатного розпису та погодження його проекту з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації його мають підписати:

Гриф затвердження

Штатний розпис дошкільного навчального закладу (комунальної форми власності) затверджує керівник органу управління освітою.

У грифі затвердження він зазначає:

Також вказує свої посаду, ініціали і прізвище, число, місяць, рік затвердження та ставить підпис.

Гриф затвердження скріплюють печаткою органу управління освітою.

Зауважте!

Відбиток печатки ставлять так, щоб він захоплював кілька останніх літер назви посади особи, яка підписала документ.

Штатний розпис приватного дошкільного навчального закладу затверджує його засновник (власник).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Наказ про затвердження штатного розпису

У разі затвердження штатного розпису чи то керівником відповідного органу управління освітою, чи то керівником приватного ДНЗ — обов’язково має вийти наказ.

Якщо дошкільний заклад автономний, має власну бухгалтерію, то наказ про затвердження штатного розпису видає завідувач (директор) навчального закладу.

Для ДНЗ, які обслуговує централізована бухгалтерія, такий наказ видає орган управління освітою.

Якщо наказ має додатки, то посилання на них слід наводити у відповідних пунктах тексту наказу.

Затверджений штатний розпис необхідно довести до відома усіх працівників дошкільного навчального закладу. Це можна зробити:

Отже, штатний розпис дошкільного закладу затверджують:

  • орган управління освітою — для ДНЗ комунальної форми власності
  • засновник (власник) — для приватних ДНЗ.


зміст

Центральна частина статичний блок 2