Інструктажі з питань охорони праці з працівниками закладу освіти

Коли, які і за яких умов проводять інструктажі з питань охорони праці з працівниками закладів освіти

Інструктажі з питань охорони праці проводять відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, що чинне в редакції наказу МОН України від 22.11.2017 № 1514.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Посадові особи та інші працівники закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично мають проходити:

 • інструктажі з питань охорони праці
 • навчання щодо:
  • надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків
  • правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих
  • питань цивільного захисту, зокрема й правил техногенної та пожежної безпеки.

⇒ Які теми вступного інструктажу з БЖД для учнів

⇒ Які обов’язки директора школи з охорони праці й безпеки життєдіяльності

Порядок проведення інструктажів з охорони праці

Вступний інструктаж проводять:

 • із працівниками, які:
  • прийняті на роботу незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади
  • прибули до закладу освіти і безпосередньо беруть участь в освітньому та виробничому процесах або виконують інші роботи
 • спеціаліст служби охорони праці чи інша особа відповідно до наказу керівника, яка пройшла навчання й перевірку знань з питань охорони праці.
 • у кабінеті охорони праці чи спеціально обладнаному приміщенні
 • за програмою, яка розроблена службою охорони праці та затверджена керівником закладу).

Запис про проведення вступного інструктажу

► фіксують у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників.

Первинний інструктаж проводять:

 • до початку роботи
 • безпосередньо на робочому місці
 • з працівником:
  • новоприйнятим
  • якого переводять з одного структурного підрозділу чи закладу до іншого
  • який виконуватиме нову для нього роботу
  • відрядженим іншою установою чи закладом освіти, який бере безпосередню участь в освітньому або виробничому процесах.
 • індивідуально або з групою осіб одного фаху
 • за інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводять:

 • на робочому місці
 • індивідуально з окремим працівником
 • групою працівників, які виконують однотипні роботи
 • за обсягом і змістом питань первинного інструктажу
 • на роботах з підвищеною небезпекою — раз на 3 міс. (для решти робіт — раз на півроку).

Позаплановий інструктаж проводять:

 • на робочому місці або в кабінеті охорони праці
 • якщо:
  • введено в дію нові чи внесено зміни й доповнення до нормативно-правових актів з охорони праці
  • змінено технологічний процес
  • замінені чи модернізовані устаткування, прилади й інструменти, вихідна сировина, матеріали та через інші чинники, що впливають на стан охорони праці
  • порушено вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо
  • тривала перерва в роботі виконавця (більше 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт — понад 60 днів).
 • індивідуально з окремим працівником
 • з групою працівників одного фаху.

Цільовий інструктаж проводять:

 • за ліквідації аварії або стихійного лиха
 • при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства з питань охорони праці оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження.
 • індивідуально з окремим працівником
 • з групою працівників.


зміст

Сертифікація в системі базової освіти