Здійснюємо внутрішній контроль за організацією харчування учнів у навчальному закладі

У навчальному закладі необхідно вивчати як загальний стан, так і окремі питання організації харчування учнів. Розглянемо, хто вивчає ті чи ті питання, наскільки детально, та як можна оформити результати

Відповідальність за організацію харчування у закладах освіти державної та комунальної форми власності покладається на:

 • місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
 • центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади
 • керівників закладів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Хто і як здійснює заходи внутрішнього контролю

Внутрішній контроль за організацією харчування учнів здійснюють працівники навчального закладу. При цьому залучають представників організації, яка забезпечує харчування.

Окрім того, до відповідних заходів варто залучати представників батьківських комітетів, щоб забезпечити прозорість вивчення цього питання та уникнути можливих непорозумінь.

У навчальному закладі заходи внутрішнього контролю застосовують:

 • керівник як такий, хто безпосередньо відповідає за організацію харчування учнів
 • бракеражна комісія
 • медичний працівник (інспектор з харчування)
 • рада з харчування.

Керівник навчального закладу

Згідно з пунктом 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, керівник навчального закладу контролює організацію харчування. Це завдання він може здійснювати під час оперативного контролю, а також у ході роботи в комісії (робочій групі) за тематичного чи комплексного вивчення питань організації харчування учнів.

Як визначено пунктом 20 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329, наказом керівника закладу призначається особа, відповідальна за організацію харчування дітей.

Тож на початку навчального року керівник видає наказ про організацію харчування учнів і призначає особу, відповідальну за цей напрям роботи.

Зазвичай відповідальним призначають заступника директора з навчально-виховної роботи.

Серед обов’язків відповідальної особи такі:

 • координація роботи медичного персоналу стосовно харчування учнів
 • розроблення графіка харчування учнів
 • визначення кількості учнів, які потребують гарячого харчування
 • участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника)
 • контроль за додержанням учнями правил особистої гігієни і вживанням рекомендованих страв тощо
 • контроль за закладкою продуктів.

Бракеражна комісія

Щоденний контроль за якістю готових страв здійснює бракеражна комісія. До її складу можуть входити:

 • завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу (закладу харчування)
 • медичний працівник
 • особа, відповідальна за організацію харчування учнів
 • представники батьківської громадськості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Слід проводити бракераж кожної партії приготовлених страв і напоїв. Запис про перевірку готової продукції вносять до бракеражного журналу, а за потреби — до журналу обліку випадків поставки недоброякісної сировини.


Бракераж сирої продукції здійснюють:

 • комірник
 • завідувач виробництва (кухар-бригадир) їдальні навчального закладу (закладу харчування)
 • кухар.

Також залучають медичного працівника.

Медичний працівник (інспектор з харчування)

Важливу роль в організації контролю за харчуванням учнів відіграє медичний працівник (інспектор з харчування).

Так, беручи участь у роботі бракеражної комісії, він має, зокрема:

 • контролювати якість їжі, а також продовольчої сировини і продуктів харчування, що надходять до закладу
 • стежити за дотриманням санітарних правил та норм у їдальні
 • визначати учнів, які потребують дієтичного харчування.

Окрім того, медичний працівник (інспектор з харчування) може контролювати й інші питання, як-от:

 • обробка сирих і готових продуктів
 • поточність виробничого процесу
 • дотримання персоналом правил особистої гігієни.

Рада з харчування

У навчальному закладі можна створити раду з харчування, яку зазвичай очолює керівник закладу. До складу ради мають входити:

 • особа, відповідальна за організацію харчування учнів
 • медична сестра
 • представник організації, яка забезпечує харчування учнів
 • представники батьківського комітету, піклувальної ради, учнівського самоврядування тощо.

Раду з харчування також можна наділити повноваженнями вивчати такі питання, як:

 • норми закладки продуктів харчування і продовольчої сировини
 • вихід готової продукції
 • строки зберігання та реалізації продукції
 • сервірування столів
 • графіки харчування
 • культура харчування учнів
 • обсяг відходів їжі.

Фіксуємо результати внутрішнього контролю за організацією харчування учнів

Порядок фіксації результатів контролю визначає кожен навчальний заклад (орган управління освітою) самостійно, оскільки нормативно-правовими документами такого порядку не визначено.

Аби систематично й послідовно перевіряти визначені питання, у навчальному закладі (органі управління освітою) можна використовувати картки контролю за організацією харчування учнів.


Картка оперативного контролю за організацією харчування учнів


Зафіксувавши виявлені недоліки, легко сформувати рекомендації щодо їх усунення, визначити строки виконання та відповідальних осіб.

Підсумки контролю (зазвичай тематичного) можна оформити у вигляді аналітичної довідки. На її підставі керівник навчального закладу (органу управління освітою) може видати відповідний наказ, організувати обговорення цього питання на засіданні педагогічної ради, нараді при директорі, засіданні піклувальної ради тощо.зміст

Сертифікація в системі базової освіти