Плануємо навчання та перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності учнів

Керівники навчальних закладів безпосередньо відповідальні за безпеку життєдіяльності учнів. Тому в планах роботи навчальних закладів на рік передбачають зокрема й проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Основна мета таких заходів — формування вмінь практично застосовувати відповідні знання та навички за потреби

Інструктажі зазвичай проводять у формі лекцій, бесід. Опісля обов’язково перевіряють, чи належно закріплені знання та навички, зокрема проводячи ігрові тренінги.

Форми та способи проведення інструктажів у кожному конкретному випадку обирає вчитель або інша відповідальна особа.

Безпека життєдіяльності (БЖД) — це комплексна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та життєвого середовища від небезпечних чинників природного і штучного походження.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Види інструктажів з питань безпеки життєдіяльності учнів

Коли проводять

Посада особи, яка проводить навчання, перевірку знань

Реєстрація (оформлення) інструктажу

Вступний інструктаж

 • на початку навчального року

 • на окремій сторінці Журналу обліку навчальних занять
 • під час зарахування (оформлення) учня до навчального закладу

Первинний інструктаж

 • на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо

 • учитель-«предметник», класний керівник, керівник гуртка

 • Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

 • учитель-«предметник», керівник гуртка

 • Журнал обліку навчальних занять на сторінці навчального предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття
 • перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо

Позаплановий інструктаж

 • у разі порушення вимог нормативно-правових актів, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо

 • учитель-«предметник», класний керівник, керівника гуртка

 • Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
 • при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо)
 • у разі нещасного випадку за межами навчального закладу (зокрема, під час канікул)

Цільовий інструктаж

 • під час організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з навчальних предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо)

 • учитель-«предметник», класний керівник, керівник гуртка

 • Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
 • під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо)

У навчальному закладі ведуть журнали реєстрації інструктажів з БЖД з учнями у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо.

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів

Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо

Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш поширених нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах

Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, ознайомлення з правилами дорожнього руху

Побутовий травматизм, запобігання нещасним випадкам у побуті та дії у разі їх виникнення

Перша медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних ситуацій тощо

Навчання і перевірка знань

Програму навчання з БЖД затверджує наказом керівник навчального закладу. У ній передбачають питання особистої безпеки та безпеки оточуючих.

Окрім того, учні загальноосвітніх навчальних закладах набувають знань з БЖД під час вивчення предмета «Основи здоров’я». Зокрема, під час вивчення цього предмета розглядають питання щодо:

 • охорони життя та здоров’я
 • пожежної і радіаційної безпеки
 • запобігання побутового травматизму.

Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань учнів визначають відповідними навчальними планами і програмами.

Обов’язки педагогічних працівників щодо організації навчання і перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності учнів

Керівник навчального закладу

Несе відповідальність за організацію навчання і перевірку знань працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів у навчальному закладі

Проходить у встановленому порядку раз на три роки навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності на базі методичного підрозділу відповідного органу управління освітою, якому підпорядковано навчальний заклад

Затверджує наказом:

 • склад комісії з перевірки знань працівників навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (далі — комісія)
 • терміни проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Затверджує особисто:

 • перелік питань для перевірки знань працівників з питань безпеки життєдіяльності
 • програму вступного інструктажу з питань безпеки життєдіяльності
 • програму первинного інструктажу з питань безпеки життєдіяльності

Видає накази про призначення осіб, відповідальних за проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

Організовує роботу щодо розроблення і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з безпеки життєдіяльності

Учителі, вихователі та класні керівники

Несуть відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів

Проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності:

 • у навчальному закладі за місцем роботи обсягом не менше ніж 20 год.
 • на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад — для педагогічних працівників, які проводять з учнями інструктажі з питань безпеки життєдіяльності (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо)

Проходять протягом місяця повторне навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності, якщо показали незадовільні знання

Організовують вивчення учнями правил і норм з питань безпеки життєдіяльності

Проводять з учнями інструктажі з питань безпеки життєдіяльності:

 • під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів
 • вступний на початку навчального року — з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, куратора групи
 • первинний, позаплановий, цільовий — з реєстрацією в спеціальному журналі, що зберігають у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі та іншому навчальному місці
 • перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) — з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо

Розробляють програми інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, що містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів та не вимагають обов’язкових інструкцій з питань безпеки життєдіяльності, — для безпосередніх керівників робіт або заходів

Здійснюють контроль за виконанням учнями правил (інструкцій) з безпеки життєдіяльності

Проводять профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів

Проводять профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки в побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, під час дорожнього руху, участі у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо)

Повідомляють терміново керівника навчального закладу та фахівця з охорони праці або особу, відповідальну за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі, про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем

Організовують надання першої медичної допомоги потерпілому, викликають медичного працівника

Беруть участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадкузміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді