Програма «Шкільний офіцер поліції»

З 2016/2017 навчального року в закладах освіти Івано-Франківська, Києва, Львова та Одеси впроваджують експериментальну модель «Шкільний офіцер поліції». Як співпрацюють шкільні офіцери поліції та навчальні заклади
Зміст статті:
Чим замається шкільний офіцер поліції Профілактична робота шкільного офіцера поліції Очікувані результати програми

Програма «Школа і поліція» розроблена в межах реалізації програми «Співпраця поліції та шкіл», яку впроваджують відповідно до проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

Для реалізації програми керуються Методичними рекомендаціями щодо проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11-х класів за програмою «Школа і поліція», схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.04.2016 № 2.1/12-г-159).

Програма Школа і поліція

Чим замається шкільний офіцер поліції

Співпраця шкільного офіцера поліції заснована на таких принципах:

 1. законність

⇒ працівники поліції та навчального закладу приймають рішення і застосовують методи втручання відповідно до законодавства України

 1. урахування інтересів дитини

⇒ будь-які рішення, дії та заходи, що застосовують до дітей, мають бути засновані на врахуванні індивідуальних чинників та особистих характеристик кожної дитини, щоб найліпше забезпечувати захист прав і реабілітацію дитини

 1. раннє втручання

⇒ причини й умови правопорушень мають бути визначені в найкоротший строк, щоб прийняти відповідне рішення на запобігання новим правопорушенням і підсилити зв’язок між протиправною поведінкою та наслідками для правопорушника

 1. пропорційність і доцільність втручання

⇒ заходи реагування мають відповідати рівню зрілості дитини, ступеню її протиправної поведінки, індивідуалізовані та відповідати обсягу завданої шкоди, обставинам події

 1. конфіденційність приватної інформації щодо дитини

⇒ будь-яка інформація, пов'язана з дитиною, її життєвими обставинами та поведінкою не може бути публічною та розкриватися третім сторонам

 1. належне використання інформації

⇒ будь-яка інформація, отримана школою, іншим навчальним закладом та (або) співробітником поліції не може бути використана задля застосування дій репресивного характеру до навчального закладу, учнів та персоналу

Із навчальними закладами співпрацюватимуть працівники поліції, які пройшли спеціальне навчання та призначені шкільними офіцерами поліції.


Співпрацю зі шкільними офіцерами поліції відображають у планах роботи навчальних закладів на навчальний рік.


Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Шкільний офіцер поліції (далі — офіцер) опікуватиметься двома-п’ятьма школами. Натомість у кожному навчальному закладі призначають особу, відповідальну за реалізацію моделі співпраці (далі — відповідальна особа).


Відповідальною особою можуть бути:

 • заступник директора з виховної роботи
 • соціальний педагог

Про факт співпраці укладають Угоду про співробітництво між міськими Управліннями патрульної поліції і Департаментами (управліннями) освіти і науки.

⇒ Безпечне освітнє середовище закладу освіти

Повноваження та обов’язки шкільного офіцера поліції

Задля створення та підтримки здорової і безпечної шкільної громади офіцер працює у партнерстві з:

 • учнями
 • вчителями
 • адміністрацією, керівництвом школи
 • батьками
 • іншими органами поліції
 • громадою.

Офіцер зосереджує свою роботу на такій діяльності, як:

 • проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями за програмою «Школа і поліція»
 • проведення індивідуальних зустрічей з учнями та (або) їхніми батьками (особами, які їх замінюють)
 • забезпечення вчасного та ефективного реагування на виклики керівників навчальних закладів
 • участь у батьківських зборах і педагогічних радах
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків та педагогічних працівників щодо попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Офіцер зобов'язаний:

 • бути присутнім у школі та проводити профілактичну роботу з учнями, залучаючи їх до позитивних видів діяльності
 • планувати та впроваджувати разом із відповідальною особою заходи, направлені на попередження правопорушень серед учнів, а також заходи реагування на інциденти, які сталися на території школи
 • встановлювати й підтримувати конструктивні, засновані на довірі, стосунки з адміністрацією закладу, вчителями, учнями та їх батьками
 • брати участь у засіданнях рад з профілактики злочинності, за потреби — у зборах батьківських комітетів та педагогічних нарадах
 • пропагувати законослухняну поведінку серед учнів та поширювати серед них відповідні інформаційні матеріали
 • забезпечувати вчасне та ефективне реагування (реагувати) на виклики відповідальної особи
 • інформувати персонал закладу, представників батьківських комітетів, учнівського самоврядування щодо негативних явищ у молодіжному середовищі
 • інформувати батьків щодо порядку дій та установ, з якими потрібно зв'язатися у випадку зникнення дитини
 • надавати допомогу жертвам правопорушень
 • виконувати інші обов'язки згідно з чинним законодавством України.

Офіцер має право також бути консультантом, допомагаючи працівникам школи визначати необхідні дії у разі насильницької поведінки та пояснювати процедури поліцейського розслідування.

⇒ Запобігання та протидія насильству: Методичні рекомендації

Повноваження та обов’язки відповідальної особи

Відповідальна особа має належно виконувати свої обов’язки, що виникають у контексті спільних зобов’язань навчального закладу, передбачених угодою та внутрішніми шкільними правилами.

Відповідальна особа зобов'язана:

 • інформувати учнів, їхніх батьків, інших відповідальних за них дорослих щодо правил поведінки у закладі
 • сприяти впровадженню практик, які спрямовані на заохочення безконфліктної, неагресивної поведінки учнів у закладі
 • сприяти роботі офіцера та надавати підтримку щодо роботи з учнями, батьками на території закладу
 • за необхідності забезпечувати участь офіцера у зборах батьківських комітетів, адміністрації школи, ради з профілактики злочинності та інших подібних заходах
 • вчасно (протягом навчального дня або негайно) повідомляти офіцеру про інциденти, які потребують втручання поліції
 • за необхідності сприяти проведенню зустрічей офіцера з батьками
 • забезпечувати офіцерові вільне відвідування та перебування на території закладу задля проведення профілактичних заходів, зокрема й надавати місце для проведення бесіди з учнями
 • запрошувати офіцера до участі у шкільних заходах, які проводяться для учнів та (або) їхніх батьків.

Відповідальна особа та офіцер мають підтримувати тісне партнерство та намагатися максимально використовувати його задля профілактики злочинності в шкільному середовищі.


Профілактична робота шкільного офіцера поліції

Офіцер спільно з директором закладу або заступником директора з виховної роботи мають узгодити:

 • середню кількість годин перебування у закладі для провадження профілактичної роботи з учнями
 • першочергові напрями роботи.

Першочергові напрями роботи визначають на підставі аналізу загальної інформації про навчальний заклад, а також інформації про:

 • зареєстровані правопорушення, вчинені учнями закладу
 • кількість зареєстрованих повідомлень про інциденти від навчального закладу протягом попереднього навчального року
 • стан злочинності в районі, де розміщено заклад.

Спеціальні форми профілактичної роботи офіцер має узгоджувати з адміністрацією навчального закладу, щоб мінімально втручатися в навчально-виховний процес.


Офіцер разом із відповідальною особою на початку кожного навчального року складають щорічний план спільних заходів профілактичної роботи з учнями за визначеною формою.

Заходи профілактичної роботи передбачають, зокрема:

 • присутність офіцера у школі та спілкування з учнями
 • індивідуальні бесіди з учнями
 • проведення тематичних занять з учнями
 • участь у засіданні батьківських комітетів та інших заходах, що проводить навчальний заклад.

Зміст просвітницько-профілактичних занять офіцера з учнями

Програма просвітницько-профілактичних занять «Школа і поліція» розроблена для роботи з учнями 1-11-х класів та спрямована на формування у них правослухняної поведінки, запобігання конфліктів і правопорушень.

У Програмі передбачено вісімнадцять занять тривалістю 35-45 хв. кожне.

Програмою визначено такі тематичні заняття:

1-5-ті класи
6-11-ті класи

Очікувані результати програми

Робота офіцерів у навчальних закладах сприятиме:

 • створенню безпечнішого середовища у школі
 • зменшенню злочинності у школах
 • ліпшому партнерству між школами та поліцією
 • формуванню позитивного сприйняття поліції громадою
 • захисту вразливої категорії учнів від віктимізації та вимагання
 • створенню позитивної моделі для наслідування.

За ефективної реалізації програми очікують сформувати в учнів мотиваційний (бажання), когнітивний (знання) та поведінковий (уміння та навички) компоненти безпечної, правомірної поведінки задля запобігання ризиків для здоров’я і життя та правопорушень.

У проекті беруть участь 295 столичних шкіл, 106 львівських, 116 одеських та 41 Івано-Франківська.зміст

Сертифікація в системі базової освіти