Формула організації освітнього процесу у навчальному закладі

Ніде правди діти: деколи виникає плутанина у розумінні — а отже й застосуванні — таких ключових понять, як «методи», «форми», «прийоми» і «засоби навчання». Спробуймо разом з’ясувати, як їх розрізняти одне від одного

Закінчивши виш та розпочавши активно педагогічну працю, уже не до теорії загалом.

Ця публікація не займе багато часу — лиш освіжить у пам’яті давно вивчене.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Методи освітнього процесу

З-поміж чотирьох понять «методи» — найємкіше. Воно включає решту термінів.

Методи — це система різних видів навчальної діяльності учнів, які організовує вчитель на уроках. Іншими словами способи навчальної роботи вчителя та учнів.

Методи добирають залежно від завдань і змісту освітнього процесу, а головне — від видів навчальної діяльності учнів.

Саме тому можна говорити про пять методів:

Назва методу

Мета застосування

 • організації пізнавальної діяльності

 • засвоєння учнями нової інформації, матеріалу
 • розвиток навчальної компетентності
 • організації практичної діяльності

 • формування та розвиток умінь і навичок школярів, алгоритмів дій
 • досвід застосування набутого в процесі навчання
 • організації творчо-пошукової діяльності

 • формування та розвиток навчальної, підприємницької компетенції
 • організації ціннісно-смислової діяльності

 • формування та розвиток громадянської і загальнокультурної компетентності
 • організації комунікативної діяльності

 • формування та розвиток соціальної компетентності, компетентності з інформаційних і комунікативних технологій

Формула освітнього процесу

Метод як спосіб навчання складається з:

 • форм організації діяльності і прийомів їх реалізації
 • засобів навчання, які допомагають вчителеві втілити в життя різні форми уроку.

Форми

Основними формами організації навчальної діяльності — залежно від методу навчання — є різні типи уроку, як-от:

 • засвоєння нового матеріалу
 • спрямований на розвиток умінь і навичок
 • ціннісно-смисловий
 • проблемний
 • інтерактивний
 • перевірки
 • оцінювання
 • корекції основних компетенцій.

Також формами можуть бути спектаклі, ігри, екскурсії, віртуальні подорожі, літературні салони, брифінги, квести, форуми, прес-конференції, відео-уроки, оксфордські дебати тощо. Учитель організовує їх як у межах уроку, так і в позаурочний час.

Прийоми

У свою чергу, всі форми утворені відповідними прийомами — способами взаємодії учня та вчителя, що виражається у переліку (алгоритмі) дій учителя, спрямованих на організацію конкретного виду діяльності.

Спрощено, прийоми — це все те, що має зробити вчитель, аби реалізувати задуману форму уроку.

Наприклад

Така форма організації навчальної діяльності, як оксфордські дебати містить такі прийоми, як-от:

 • оголошення теми
 • пояснення правил проведення дебатів
 • демонстрація регламенту і голосування за його прийняття, відхилення чи внесення правок
 • об’єднання учнів у групи (пропозиції та опозиції)
 • розподілення ролей усередині кожної групи
 • дискусія
 • міркувальне викладення

Засоби навчання

Без засобів навчання ефективно реалізувати різні форми навчальної діяльності було б неможливо. Саме засоби є матеріально-технічною основу будь-якого уроку.

Засоби навчання — це складова методів, рушійна сила організації різних видів діяльності учнів; виступає не лише як джерело знань, а й як чинник розвитку ключових компетентностей учнів. Тобто до засобів навчання належить усе, за допомогою чого вчитель організовує урок або позакласний захід.

Умовно з-поміж засобів навчання можна виокремити такі:

Види засобів навчання

Приклади

 • словесно-друковані

 • підручник, посібник, хрестоматія
 • дидактичні матеріали
 • науково-популярна, художня література
 • періодичні видання
 • наочні

 • експозиції музеїв
 • макети, моделі
 • ілюстративно-роздатковий матеріал
 • мапи, схеми, таблиці
 • аплікації
 • аудіовізуальні (технічні)

 • навчальні відеофільми, кінофрагменти
 • комп’ютерні програми
 • звукові посібники
 • візуальні матеріали, презентації


До відома

Від отриманої інформації учень ефективно засвоює та запам’ятовує:

 • читаючи — 10%
 • слухаючи — 26%
 • розглядаючи — 30%
 • слухаючи і розглядаючи — 50%
 • обговорюючи — 70%
 • завдяки особистому досвіду — 80%
 • за спільної діяльності з обговоренням (інтерактивні прийоми навчання) — 90%
 • застосовуючи отримані знання одразу ж (навчання інших) — 95%

За матеріалами Ганни Байкєніч,
канд. пед. н., завідувача сектору методичної роботи
Українського інституту національної пам
’ятізміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді