Булінг в початковій школі: результати дослідження УЦОЯО

Тема булінгу є актуальною не лише для учнів старшої школи, а й початкової. Проблема булінгу безпосередньо може вплинути на успішність учнів в початковій школі. Про результати моніторингу Українського центру оцінювання якості освіти читайте у статті.

 

В Законі України «Про освіту» булінг визначено як діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого”.

Відповідальність за булінг

Серед типових ознак булінгу Закон визначає:

 • повторюваність (систематичність);
 • присутність кривдника (булер), потерпілого (жертва булінгу) та іноді свідків;
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення його соціальної ізоляції.

Відповідальність за булінг передбачена Кодексом Законів України про адміністративні правопорушення.

Про булінг в початковій школі

Незважаючи на те, що термін «булінг» внесено до нашого законодавства лише в минулому році і вживається у контексті української освіти недавно, ця проблема відома впродовж десятирічь. Вона знана під багатьма синонімами: цькування, знущання, залякування, їй присвячено безліч публікацій у ЗМІ та фаховій літературі. Проте проблема булінгу не втрачає актуальності не лише в Україні, а й в усьому світі.

У звіті УЦОЯО зазначено, що булінгу в першу чергу полягає у бажанні кривдника принизити власну жертву. Часто булінг виникає у ситуаціях, коли особи чи представники деяких груп починають вважати, що вони в чомусь кращі за інших. Серед його головних чинників — будь-яка нерівність:

 • майнова
 • статусна
 • інтелектуальна
 • фізична.

Також булінг виникає через відсутність толерантності булерів до будь-якої інакшості його жертв. Найбільш за все булінг поширюється серед учнів віком від 10 до 16 років, але його передумови закладаються ще в початковій школі. Тут багато залежить від вчителя: він може впливати на те, щоб в колективі сформувалися ієрархії та спровокувати цькування чи навпаки: прищепити учням повагу до інших та створити гармонійні стосунки в колективі.

На поведінку молодших школярів значною мірою впливає ставлення його родини до таких проблем.

Результати опитування УЦОЯО щодо булінгу в початковій школі

 Вибірки учнів-учасників опитування були репрезентативними з погляду відображення їхнього розподілу за:

 • типом населеного пункту
 • типом і розміром закладу загальної середньої освіти.

Дані щодо вибіркової сукупності учасників основного етапу моніторингово дослідження

Таблиця: УЦОЯО

Загальна кількість опитаних — 9 077 учнів. Серед найтиповіших представників —учні, що навчаються у звичайних за розміром загальноосвітніх школах, розташованих у містах обласного підпорядкування. Також опитано 23% учнів-представників сільських шкіл, 9% – малих (7-15 дітей на паралель), 24% – спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв та колегіумів.

Серед опитаних учнів більшість частково або повністю погоджуються з такими твердженнями:

 • мені подобаються мої однокласники — 87,2%;
 • я почуваюся щасливим/-ою, коли в школі — 67,0%;
 • учителі ставляться до мене добре — 92,6%.

Відповіді учнів щодо атмосфери в ЗДО

Таблиця: УЦОЯО

Але серед опитуваних 11% учнів не почуваються щасливими в школі, 3,7% учнів не подобаються однокласники, а 2,4% учнів не вважають, що вчителі ставляться до них добре. Серед опитуваних майже третина стверджують, що кілька разів на тиждень чують на свою адресу образливі слова.

розподіл відсотків учнів щодо атмосфери в ЗЗСО

Графік: УЦОЯО

Ще більше тих, хто стверджує, що інші діти не хочуть долучати їх до групових справ та ігор кілька разів на тиждень. Також 2,6% учнів відповідають, їх штовхають та б’ють у школі хтось із дорослих кілька разів на тиждень. У 13,3% дітей-учнів початкової школи крадуть що-небудь хоча б раз у місяць, а в 3,7% учнів такі випадки стаються постійно.

Відповіді щодо негативних явищ в ЗЗСО

Таблиця: УЦОЯО

Відповіді учнів щодо ситуації булінгу у школі

Графік: УЦОЯО

З дослідження видно відсутність впливу на частоту випадків булінгу таких факторів, як населений пункт (місто, село), розмір і тип школи. Однак на частоту значною мірою впливають стать та вік дітей. Серед учнів, з ким випадки булінгу відбуваються хоча б кілька разів на місяць, хлопців майже на 9% більше, аніж дівчат.

Зв'язок випадків булінгу зі статтю учня

Таблиця: УЦОЯО

Згідно з дослідженням, більший шанс стати жертвою булінгу мають наймолодші та найстарші учні. Серед учнів 2009 року народження тих, хто постійно стає об’єктом цькування, на 11,1% більше, ніж у середньому, а серед учнів 2006 року народження – на 7.3%. Також стає помітно, що жертвами рідше стають діти, що відвідували підготовчі курси в дитсадку чи в школі.

Зв'язок частотності булінгу з віком учня

Таблиця: за матеріалами УЦОЯО

Простежується прямий зв’язок між тим, як учні відповідали на питання про булінг та тим, як вони відповідали на питання про оцінки школи та стосунки між учнями та вчителями.

Якщо порівняти відповіді учнів, які рідко стають жертвами булінгу, з відповідями учнів, які часто стають жертвами, то виявиться, що

 • вчителі ставляться до них краще (на 16,7%);
 • їм більше подобаються їхні однокласники (на 13%);
 • вони почувається щасливішими у школі (на 10,6%).

Також учні, які рідко стають жертвами булінгу, показують кращі успіхи в навчанні: їхній середній бал приблизно на 10 перевищує середній бал інших. Але навіть серед цих груп дітей від чверті до третини страждають від булінгу хоча б кілька разів на тиждень.

Звіт вказує на суттєвий вплив булінгу та загального сприйняття школи дітьми на результат складання тестів з математики та читання. Серед учнів, що погано впорались із тестами з математики та читання, ті, кому подобаються однокласники, хто відчуває себе щасливим та вважає, що вчителі ставляться до них добре, – 75,4% та 70% відповідно.

Серед учнів, що отримали найкращий результат, частки таких учнів складають 87% та 88% відповідно. Серед тих, хто має низькі бали з математики й читання 51,7% та 52,1% ніколи не мали справ з булінгом, а от серед дітей з високими балами не стикалися цькуванням 74,7% та 75,6%. Але й серед найуспішніших дітей більше 25% були жертвами булінгу.

Результати опитувань підтвердилися при порівнянні середнього балу тестів. В учнів, які не відчувають проблем у колективі успіхі вищі за середні, а в тих, що відчувають проблеми — нижчі. На результат тестів з математики найбільше вплинуло ставлення вчителя до дитини. Учні, які відповіли, що вчитель ставиться до них добре, мають середній бал на 10,3 вищий, ніж ті, які вважають, що у них погані стосунки із вчителем.

Ліпші результати мають і учні, яким довподоби однокласники (8,1 балів) та ті, хто щасливий у школі (на 6,5 балів). Результати тестів з читання демонструють схожу динаміку: результати вищі на 12,1, 10,4 та 11,2 балів відповідно

Зв'язок атмосфери в класі із результатами тестів з математики

Таблиця: УЦОЯО

Зв'язок атмосфери в школі із результатами тесту з читання

Таблиця: УЦОЯО

Найбільше на результат тестів вливає, коли дітей часто штовхають та б’ють дорослі. В учнів з цією проблемою результат тесту з математики на 2,81 балів гірший за інших, а результат тесту з читання — на 27,1 балів. Також на результат вплинули і крадіжки. Виявилося, що учні, які страждають від них, мають нижчий на 19, 2 середній бал з математики та на 16,1 з читання.

Інші форми булінгу також впливають на результати тесту. Серед тих, кого регулярно б’ють та штовхають однокласники, результати гірші на 11-14 балів, у тих, кого не залучають разом грати в ігри — на 10-12 балів, у тих, кого часто обзивають, — на 4-7 балів.

Моніторингове дослідження якості початкової освіти – фактично перше в Україні, в якому проблеми булінгу вивчалися на репрезентативній великій вибірці і яке спрямоване на аналіз його поширеності в початковій школі та впливу на успішність навчання. Наявні дані надають підстави для більш обґрунтованого визначення вузьких місць і проблем, вирішенню яких треба приділити першочергову увагу.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді