Як скласти розклад уроків для учнів початкової школи

Як правильно скласти розклад уроків у початковій школі, щоб врахувати чітко окреслені вимоги. Усі вони зібрані в цій статті

Як заповнювати Класний журнал у початковій школі

Правильно складений розклад уроків у школі буде запорукою:

До того ж це важливо для успішної адаптації першокласників, які звикають до:

 • систематичного відвідування шкільних занять
 • нових методів навчання, соціального оточення, взаємин з однокласниками тощо.

Розклад уроків: початкова школа

Складаючи розклад уроків школі, обов’язково:

 • враховують фізичні та психофізіологічні можливості першокласників, щоб досягти оптимального співвідношення навантаження з різних предметів протягом навчального дня (тижня).

Розклад уроків у 1–4-х класах — це правильне чергування навчальних предметів, запланованих для вивчення протягом дня і протягом тижня, за якого враховано, що на опанування кожного предмета потрібен різний рівень інтелектуальних зусиль.

Під час розроблення розкладу уроків для початкових класів потрібно враховувати динаміку розумової працездатності дітей протягом дня/тижня.

Час для «найважчих» уроків

Пік розумової активності у дітей шкільного віку припадає на проміжок часу з 10-ї до 12-ї год. Тобто в цей період учні легше засвоюють новий матеріал, витрачаючи найменше психофізичних ресурсів організму.

Оцінювання навчальних досягнень першокласників

Отже, навчальні предмети, на опанування яких потрібно більше розумового напруження, доречно ставити в розкладі другим/третім уроком.

Дні для «найважчих» уроків

Неоднаковою є і розумова активність учнів в різні дні навчального тижня.

Рівень розумової діяльності до середини тижня зростає, а на початку, в понеділок, і в кінці тижня, у п’ятницю, залишається низьким.

Тож навчальне навантаження протягом тижня розподіляють так, щоб на вівторок/середу припадав найбільший обсяг.

Як бачимо, вивчення нового матеріалу на «найважчих» уроках для учнів початкової школи ліпше планувати на другі-треті уроки серед тижня.

При цьому

Для виконання домашніх завдань за предметами, на які потрібні значні затрати часу, необхідно розгрупувати в розкладі на різні дні

Розстановка навчальних предметів у розкладі уроків для 1–4-х класів

Навчальний предмет (курс)

Місце у розкладі

 • Мови (українська, англійська та ін.)

2/3 уроки

 • Математика
 • Фізична культура

1/4/5 уроки

 • Хореографія
 • Мистецтво/Музичне мистецтво
 • Образотворче мистецтво

► Інтегрований курс «Я досліджую світ»

1 урок

Зауважте!

Інтегрований курс «Я досліджую світ» необхідно ставити виключно першим у розкладі, адже його складовою є ранкові зустрічі

Ранкові зустрічі застосовують як особливу форму роботи, під час якої:

 • визначають тему дня
 • мотивують дітей до діяльності
 • створюють позитивну атмосферу в дитячому колективі.

Разом з тим двічі на тиждень розклад уроків в 1 класі повинен містити два уроки інтегрованого курсу протягом навчального дня. У таких випадках це можуть бути 1 і 2/4/5 уроки

Як правильно скласти розклад уроків у початковій школі

Часові проміжки у розкладі уроків початкової школи

тривалість уроків

тривалість перерв

 • 1-й клас

35 хв

≥ 15 хв

≥ 30 хв після 2-го уроку або ж дві 20-хвилинні перерви після 2-го і 3-го уроків

 • 2–4-ті класи

40 хв

≥ 10 хв

Чи можуть бути в в початковій школі дві навчальні зміни

У зв'язку з коронавірусною хворобою, у МОН розглядають можливість запровадження навчання у дві зміни. Про це розповів Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти, під час свого виступу на Серпневій конференції.

«Шановні колеги, спільно з педагогічними радами, вчителями, батьками подумайте, що навчання у дві зміни надасть вам можливість диверсифікувати кількість учнів у школі одночасно і дасть можливість вирішити дуже багато питань, які є наслідком пандемії. Не ігноруйте цього, візьміть це на озброєння. Тому що зараз, все більше буде залежати від вас і від того, як ви організуєте освітній процес. Натомість подивіться, що батьки і учні абсолютно готові до навчання у дві зміни, навіть більше ніж до змішаного навчання — очного і дистанційного», — зауважив Руслан Гурак.

Заняття в закладах загальної середньої освіти повинні розпочинатися не раніше 08:00 год (п. 9.10 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Учні 1–2-х класів навчаються тільки в першу зміну.

Учні 3–4-х класів можуть навчатися і в другу зміну, перший урок якої розпочинають не пізніше 12:00 год.

Початок занять і в першу, і в другу зміни має припадати на один і той самий час протягом усього навчального року.

Особливості розкладу уроків в 1 класі

Передбачено особливі вимоги щодо організації навчального тижня при складанні розкладу уроків для першокласників.

Вимоги до розкладу уроків в 1 класі на навчальний рік

► скачати

вимога

пояснення

Четвер у навчальному тижні першокласників є розвантажувальним днем

У розкладі не повинно бути предметів значного розумового напруження — мови, математики тощо

Навчальний час на певні уроки з урахуванням перерв може зменшуватись/збільшуватись протягом навчального дня

Наприклад, предмет можна викладати частіше, при цьому перерви за тривалістю робити меншими, а за необхідності — навпаки. Така особливість обумовлена впровадженням у початковій школі інтегрованого навчання, за якого відбувається змінність видів навчальної роботи, комплексний підхід до виконання завдань тощо

Однак зміни навчального часу уроку мають бути дидактично обґрунтованими і не впливати на якісь освіти. При збільшенні/зменшенні часових меж уроків час, передбачений навчальним планом на той чи той предмет, сумарно (протягом дня/тижня) повинен відповідати нормам навчального плану

Чи змінюється педагогічне навантаження учителів, які працюють у початкових класах, через меншу тривалість уроків?​

Фізкультхвилинки — обов’язкова складова освітнього процесу задля профілактики загальної стомлюваності, порушення зору й статури у першокласників

Фізкультхвилинки проводять кожні 15 хв уроку, виконуючи з дітьми вправи дихальні, динамічні, пальчикової гімнастики, для збереження зору тощо.

Крім того, вчитель має стежити, щоб діти дотримували правильної постави під час виконання письмових робіт за партою

Учитель має право вносити певні корективи щодо тематики, режиму навчального дня і розкладу уроків

Сучасна педагогіка заснована на принципі партнерства, схваленні в освітньому процесі компетентнісного й інтегративного підходів. Навчання — це також активна участь дітей в організації свого робочого дня.

Отже, враховуючи вибір першокласників щодо видів діяльності, змісту роботи, а також навчальні можливості й потреби учнів, педагог з огляду на дидактичну доцільність може вносити зміни до режиму навчального дня, зокрема й розкладу уроків

Складаючи розклад уроків у 2-х, 3-х та 4-х класах, також можна дотримувати означених вище вимог. Головне завдання — щоб навчання у цілому сприяло досягненню загальних результатів, визначених освітньою програмою.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді