Що знаємо про перевірку навчальних кабінетів у школі

Навчальний кабінет — це структурна одиниця загальноосвітнього закладу, оснащена сучасними засобами навчання та шкільного обладнання (наочними посібниками, пристроями, дидактичними та методичними матеріалами), які стосуються того чи того навчального предмета

Оснащення, укомплектування навчального кабінету, вимоги до його створення та діяльності регламентовані Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601.

Призначення профільного навчального кабінету — бути комфортним і застосовним для вивчення конкретного предмета, щоби підвищувалася якість навчання дітей за умов, сприятливих ефективній роботі вчителя.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Завідувач навчального кабінету

Як визначено Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 964, відповідальність за навчальний кабінет покладається на завідувача кабінетом, якого призначає керівник навчального закладу.

Кандидатуру завідувача кабінетом:

 • обирають із числа педагогів, викладачів певного предмета
 • затверджують відповідним наказом.

За завідування навчальним кабінетом установлюють доплату в розмірі 10-13% окладу (ставки) вчителя. Разом із тим на вчителя покладають низку додаткових обов’язків, очікують цілеспрямованих зусиль, ініціативності, творчих, енергетичних затрат і робочого часу.

Навіщо перевірка навчального кабінету

Перевірка навчального кабінету — це стандартна процедура в межах загальнообов’язкових заходів з:

 • контролю за дотриманням правил техніки безпеки в навчальному закладі
 • перевірки наявності, зберігання і стану майна школи.

За добросовісного неформального ставлення керівництва та персоналу навчального закладу до таких перевірок відіграє свою роль у:

Хто здійснює перевірку

У кожному навчальному закладі наказом керівника створюють постійну технічну комісію, завданням якої є обстеження та контроль за станом:

 • будівлі
 • окремих приміщень школи
 • інженерно-технічних комунікацій.

До складу комісії залучають:

 • працівників навчального закладу
 • за потреби — фахівців:

  – державних установ і підприємств (наприклад, постачальників води, тепло- та електроенергії тощо)

  – місцевих органів держнагляду (з пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду).

Які є перевірки навчальних кабінетів

Залежно від завдань контролю можна умовно класифікувати перевірки навчальних кабінетів школи.

Обов’язкова планова перевірка

Контрольні заходи проводять на підставі:

 • нормативних документів
 • з ініціативи (за рекомендацією) вищих керівних органів (МОН, управління освіти, місцеві служби держнагляду etc.).

Щоразу у серпні у кожному навчальному закладі проводять перевірку готовності до нового навчального року:

 • будівель шкіл у цілому
 • і зокрема кожного з навчальних кабінетів, класів, майстерень, спортивних зал, ігрових майданчиків, господарських та підсобних приміщень

У межах цієї перевірки проводять також випробовування наявного в школі спортивного, електронного, електричного обладнання щодо можливості його використання в навчально-виховному процесі

За результатами такої перевірки видають акти-дозволи на введення:

 • навчального об’єкта в експлуатацію
 • в експлуатацію спортивних споруд і спортивного обладнання

Внутрішня планова перевірка

Члени постійної технічної комісії школи провадять внутрішню перевірку відповідно до перспективного плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

Зазвичай перевірку навчальних кабінетів здійснюють:


Повторна перевірка ймовірна, якщо:

 • під час котроїсь із планових виявили значні недоліки в роботі навчального кабінету
 • задля відстеження виправлення недоліків.

Результатом внутрішньої планової перевірки можуть бути:

 • довідка про стан навчального кабінету
 • акт про виявлені недоліки, які можуть становити загрозу для здоров’я чи життєдіяльності людини (ті, що потребують негайного усунення).

Щоденна перевірка

Завідувач навчального кабінету щоденно оглядає його перед початком занять, уроків.

Здебільшого це загальний контроль за станом приміщення кабінету, матеріальних цінностей та навчальних матеріалів щодо їх придатності до використання в навчальному процесі.

Перевірка за настання непередбачуваних обставин

Проводять у разі виникнення форс-мажорних, нестандартних ситуацій, як-то:

 • завдання шкоди приміщенню чи майну кабінету внаслідок стихійного лиха
 • пошкодження інженерно-технічних комунікацій
 • акт вандалізму
 • крадіжка.

До такої перевірки можуть бути залучені представники:

Що зазвичай перевіряють під час заходів планових перевірок навчальних кабінетів

Загальний стан приміщення

 • стеля та стіни

 • підлога

 • вікна

 • система опалення

 • електричні прилади (розетки, вимикачі тощо)

 • меблі, зокрема парти (столи), стільці, якими обладнане кожне навчальне місце учня

Наявність

 • паспорта навчального кабінету

 • шаф для зберігання навчально-методичних матеріалів

 • бібліотеки з профільного предмета, зокрема науково-популярної літератури, журналів, довідників

 • систематизованої картотеки літератури та наочних посібників

 • демонстраційних схем, таблиць, карток

 • достатнього та систематизованого дидактичного й роздаткового матеріалу

 • перспективного плану розвитку навчального кабінету

 • укомплектованої аптечки

вогнегасника

протипожежної сигналізації

 • документації, як-от:

– інструкції з техніки безпеки

– журнал проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

– журнал інвентаризації

– матеріальна книга

– технічні паспорти та інструкції з використання наявних технічних засобів навчання та інших приладів

Рівень

 • освітленості приміщення

Відповідність даних, зазначених у паспорті, та наявного обладнання в кабінеті

Окрім того, можуть зауважувати на якості та систематизації у шафах навчального кабінету обладнання і навчально-методичних матеріалів.

У кабінетах біології, хімії, фізики, у виробничих майстернях необхідно дотримувати правил безпеки зберігання:

 • спеціальних приладів
 • крихких, скляних, колючих і ріжучих предметів
 • сильнодійних, шкідливих реактивів і речовин.

Особливості проведеннязміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді