Про необхідну кількість вогнегасників для шкіл

Перед керівниками шкіл, особами, відповідальними за протипожежний стан приміщень, завжди постає питання, як належно забезпечити підпорядкований об’єкт первинними засобами пожежогасіння, зокрема й вогнегасниками

При цьому слід врахувати, що школа не лише одна будівля, а комплекс взаємопов’язаних між собою споруд, які, крім навчальних приміщень (класів, аудиторій тощо), мають приміщення виробничого та складського призначення.

Звісно, найліпше, щоб ще на стадіях проектувальних робіт, будівництва загальноосвітніх навчальних закладів та прийняття їх в експлуатацію державна комісія — за участі всіх належних органів наглядурозраховувала потрібну кількість вогнегасників у школі. Натомість ця проблема, поряд з іншими завданнями утримання школи, лягає на плечі керівника освітнього закладу.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Яка проблема з кількістю вогнегасників для школи

Вогнегасник — найпростіший і найшвидший засіб для локалізації та ліквідації пожежі на стадії її розвитку.

Серед переваг вогнегасників як первинних засобів пожежогасіння:

 • успішно справляються із загораннями на початковій стадії
 • привести їх у дію досить легко
 • для роботи з ними не потрібно спеціальних професійних навиків.

Вогнегасниками необхідно забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади, як і всі об’єкти громадського призначення.

Вогнегасник — це технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною

Що про вогнегасники пишуть правила

При вирішенні питань пожежної безпеки у школі керуються основними нормативними документами:

Правилами пожежної безпеки

У відповідь на запитання «Як визначити необхідну кількість, а також як розміщувати й експлуатувати вогнегасники?» ці Правила посилаються на:

затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004

№ 151
(далі — НАПБ 03.001-2004)

№ 152
(далі — НАПБ Б.1.008-2004)

Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння (у даному випадку — вогнегасників) має визначати відповідальний за пожежну безпеку на об’єкті окремо для кожного поверху та приміщення (п. 3.8. розділу V ПпбУ).

Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна визначатися відповідальним за пожежну безпеку закладу чи установи окремо для кожного поверху та приміщення (п. 8 розділу VI ПпбНЗ) — тобто керівником школи, виходячи з диспозиції п. 2 розділу ІІ ПпбУ.

Одначе!

НАПБ 03.001-2004 і НАПБ Б.1.008-2004, на які досі посилаються чинні Правила пожежної безпеки в Україні, втратили чинністьскасовані розпорядженням КМУ від 10.03.2017 № 166-р (набрало чинності 21.05.2017) як такі, що втратили актуальність та встановлюють регуляторні бар’єри

Вибір вогнегасників для загальноосвітнього навчального закладу

У ПпбНЗ, звісно, є Перелік норм первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ, але при його розробленні враховано вже скасовані НАПБ 03.001-2004.

Отож, опираючись на практику, під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати:

 • пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів і їх взаємодію з вогнегасними речовинами
 • площу приміщень.

Кількість вогнегасників

Щоб точніше вирахувати нормативну потребу у вогнегасниках, можна дотримуватися такого алгоритму:

1. отримати план об’єкта і дані про його площі

2. установити функціональне призначення об’єкта

3. визначити клас можливої пожежі

4. обрати конкретний вогнегасник і приміщення для нього.

Тобто найперше потрібно визначитися з критеріями вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об’єкта (будинку, споруди, приміщення).

Розміщення вогнегасників

Типи вогнегасників, їх придатність до гасіння встановлених класів пожеж із технічними характеристиками про масу вогнегасника і заряду зведено в таблиці.

Щоб спростити роботу і не блукати в обчисленнях, розраховувати потребу у вогнегасниках ліпше одночасно зі складанням планів/схем евакуації людей на випадок пожежі, які розроблюють, як правило, для кожного поверху об’єкта з масовим перебування людей.

За пунктом 9 розділу VI ПпбНЗ необхідно зазначати в планах евакуації місця розміщення первинних засобів пожежогасіння, якими є і вогнегасники.

Для цього можна використати креслення поверхів школи з проектних рішень чи з технічних паспортів, виконанні БТІ (бюро технічної інвентаризації). Адже у технічних паспортах/проектних кресленнях для навчального закладу зазначено:

 • площу приміщень та їх функціональні призначення
 • місця розташування пожежних кранів
 • приміщення електрощитових тощо.

Клас пожежі

Із наявних матеріалів, які є в приміщенні, визначаємо те, що може горіти. За отриманими даними встановлюємо клас можливої пожежі, скориставшись посиланням ПпбУ на ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Пожарная техника. Классификация пожаров»:

 • клас А — горіння твердих речовин
 • клас В — горіння рідких речовин
 • клас С — горіння газоподібних речовин
 • клас D — горіння металів та їх сплавів.

Також розглядають ​клас Е — пожежі, пов’язані з горінням електроустановок.

Зустрічається і посилання на європейські норми (ДСТУ EN 2:2014 «Класифікація пожеж) і на новий клас F — пожежі, супроводжувані горінням речовин, які використовують для приготування їжі (рослинних і тваринних олій та жирів) і містяться в кухонних приладах. А оскільки в будівлях шкіл є приміщення кухонь, то цей фактор доцільно враховувати

План/схема евакуації людей на випадок пожежі

Графічні зображення вогнегасників, електрощитових, внутрішніх пожежних кранів наносимо на план/схему, враховуючи при виборі вогнегасників клас імовірної пожежі.

Не більше 20 м

 • відстань між місцями розташування вогнегасників для громадських будівель та споруд, якими є також школи (п. 3.15 розділу V ПпбУ)

Місце для двох вогнегасників необхідно передбачати і в шафі, призначеній для пожежного кран-комплекту (рекомендовано пп. 7 п. 2.2 розділу V ППБУ та обов’язково за п. 3 додатка Ж ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»).

Вогнегасники, нанесені на план/схему, вже буде нескладно підсумувати, отримавши загальні результати розрахунку.

Складання планів/схем евакуації та розрахунки нормативної потреби вогнегасників легко виконати за допомогою такого популярного комп’ютерного забезпечення, як MS Word та Excel.

Виконанні розрахунки оформлюємо в пропозиції (службова записка тощо) і подаємо для включення до проекту кошторису загальноосвітнього навчального закладу на потреби забезпечення вогнегасниками.зміст

Сертифікація в системі базової освіти