Особливості проведення класно­-узагальнюючого контролю

Класно-узагальнюючий контроль — один із найефективніших видів внутрішньошкільного контрою. Адже його завдання — не лише визначити успішність учнів, а й проаналізувати методи роботи учителів-«предметників»

Класно-узагальнюючий контроль є основою для ухвалення управлінських рішень задля поліпшення навчально-виховного процесу чи то в певному класі, чи й у школі загалом.

Здебільшого заходи класно-узагальнюючого контролю проводять заступники директора школи.

Мета класно-узагальнюючого контролю — вивчити і проаналізувати стан навчально-виховної роботи, як-то:

 • організованість і дисципліна на уроках
 • активність учнів, їхній морально-психологічний стан на уроках
 • якість підготовки до уроків (і вчителів-«предметників», і учнів)
 • відповідність обсягу домашніх завдань установленим нормам
 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час уроку.

Коли і як проводять класно-узагальнюючий контроль

Зазвичай такий вид контролю ініціюють, якщо:

 • необхідно дослідити стан адаптації учнів 5-х та 10-х класів до навчання в основній та старшій школі
 • виявлено суттєву відмінність рівня навчальних досягнень учнів класу з різних предметів
 • у класі негативні прояви поведінки учнів (ігнорування, неорганізованість, низький рівень зацікавленості тощо)
 • надходять нарікання учнів, батьків на необ’єктивність оцінювання, на негативне ставлення до учнів.

Якщо проблема

у молодому вчителеві — допоможіть йому адаптуватися

Класно-узагальнюючий контроль триває декілька днів.

Заступник директора школи здійснює такі заходи у класі, який є об’єктом дослідження:

 • відвідує та аналізує уроки, позакласні заходи
 • визначає якість знань учнів
 • перевіряє учнівські щоденники та зошити
 • проводить з учнями індивідуальні бесіди.

До початку уроків

Заступник директора школи з’являється у класі завчасно, до початку уроків, аби зауважити:

 • чи своєчасно приходять учні до школи
 • який їхній зовнішній вигляд
 • який психологічний та емоційний стан
 • як організоване чергування перед уроком.

Протягом уроку

Протягом уроку заступник директора школи може фіксувати результати спостережень у такій таблиці:

Прізвище та ім’я учня

Активність на уроці

Якість письма й мовлення

Якість підготовки домашніх завдань

На перервах

Класно-узагальнюючий контроль на перервах заступник директора школи здійснює, щоб виявити і проаналізувати особливості поведінки учнів під час відпочинку, зокрема:

 • чи не виявляють вони агресії під час спілкування з іншими учнями
 • чи немає у них ознак тривожності.

Загальні результати класно-узагальнюючого контролю можна оформити у вигляді таблиці:

Прізвище та ім’я учня

Українська мова.
Учитель — Порошенко Р. П.

Географія.
Учитель — Кравчук О. П.

Математика.
Учитель — Савченко М. П.

У таблиці навпроти прізвища учня роблять примітки щодо його активності на тому чи тому уроці:

 • символами («+», «−», «*», «!»)
 • тезисно («не готовий до уроку», «неуважний»).

Здійснювати класно-узагальнюючий контроль можна за допомогою рейтингового оцінювання успішності учнів.

Підсумки класно-­узагальнюючого контролю

За підсумками класно-узагальнюючого контролю проводять нараду, педагогічний консиліум, аби ухвалити управлінське рішення задля усунення виявлених недоліків. У ньому визначають завдання для:

Також складають довідку про класно-узагальнюючий контроль.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді