Умови праці, компенсації та соціальні пільги освітян до 2020 року

Нова Галузева угода передбачає чимало соціальних бонусів освітянам. Зокрема, до 2020 року планують внести зміни до чинних імперативних законодавчих норм, аби поліпшити умови пенсійного забезпечення педагогів

Уже розглянули гарантії, передбачені освітянам новою Галузевою угодою:

Також узгоджено Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем.

Положень щодо очікуваних умов праці, компенсацій та соціальних пільг для вчителів, вихователів та інших працівників сфери освіти чи не найбільше в угоді.

Вихідні та робочі 2020

Поліпшення умов праці педагогів

Зобов’язання оптимізувати умови праці

Суб’єкт

Гарантії

Зміст

МОН України

Забезпечення контролю виконання навчальними закладами вимог НПА у галузях охорони здоров’я та праці освітян

– дошкільних закладах

– школах

– учнівських гуртожитках

Вжиття превентивних заходів на запобігання захворюванням і травмуванню в освітніх установах

 • заслуховування доповідей щодо стану умов охорони праці в дитячих садках і школах на щорічному засіданні колегії Міносвіти
 • здійснення кожні три роки навчань з безпеки життєдіяльності:

– завідувачів кабінетів охорони праці

– фахівців з охорони праці

– інших працівників освітніх установ

 • проведення для школярів періодичних інструктажів з БЖД з питань:

– техніки безпеки при експлуатації приладів та інструментів чи використанні речовин і матеріалів, що можуть призвести до травматичних наслідків

– безпеки поведінки при проведенні шкільних експериментів

 • вивчення на окремих уроках тем безпеки:

– дорожньо-транспортної

– здоров’я

– пожежної

– радіаційної

– електричної

– побутової

 • виділення від 0,2% фонду зарплати освітньої установи для реалізації превентивних заходів з охорони здоров’я
 • контроль здійснення безоплатних медоглядів педпрацівників (з необхідними лабораторними аналізами):

– первинних

– періодичних

Забезпечення навчальних закладів основними НПА з питань охорони праці

– службу охорони праці

– навчання з питань охорони праці

– комісію з питань охорони праці

– кабінет охорони праці

 • Положеннями про:

– порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

– розроблення інструкцій з охорони праці

Розроблення, доопрацювання та внесення актуальних змін до НПА

 • розроблення Комплексного плану поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики травматизму в навчальних закладах, установах, підприємствах МОН України
 • доповнення та оновлення переліку посад осіб, праця яких здійснюється в шкідливих для їхнього здоров’я умовах

Організація в навчальних установах роботи кабінетів чи куточків з охорони праці

 • облаштовувати кабінет рекомендовано за кількості штатних працівників освітнього закладу більше 100 осіб
 • у закладах із невеликою штатною чисельністю можна утворювати куточок охорони праці

ЦК Профспілки

Забезпечення громадського моніторингу та контролю виконання установами, закладами вимог НПА щодо охорони здоров’я і праці освітян

 • оптимізація умов безпеки здоров’я та праці вчителів і вихователів
 • навчання вчителів та вихователів
 • соцзахист педпрацівників

Вжиття превентивних заходів задля попередження потенційних хвороб і травмування в освітніх закладах

 • періодичні навчання з проблематики:

– охорони здоров’я для представників регіональних профспілкових органів

– поліпшення неурядового контролю за дотриманням НПА керівниками освітніх закладів для техінспекторів праці органів профспілки

 • організація та проведення навчально-виховних заходів у Всесвітній день охорони праці
 • гарантування участі членів органів профспілки у діяльності комісій з виявлення причин захворювань і травмувань у дошкільних і загальноосвітніх установах
 • напрацювання превентивних заходів з метою профілактики потенційних захворювань і травматизму
 • забезпечення територіальних профспілкових комітетів відповідними НПА з питань охорони праці та здоров’я

Сторони Галузевої угоди передбачають обопільний контроль за провадженням оздоровлення дітей педпрацівників.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Рекомендації профспілкам і керівникам навчальних закладів

Зважаючи на вказані гарантії, керівникам та профспілковим комітетам освітніх закладів рекомендовано:

 • прописувати в колективних договорах гарантії педпрацівникам, котрі працюють в небезпечних і нездорових умовах, щодо забезпечення:

– соціальних пільг і відповідних компенсацій

спецодягу, засобів захисту

– виплати доплат

– надання додаткових днів до щорічних відпусток

 • передбачати статті витрат на фінансування превентивних заходів з охорони здоров’я і праці у кошторисах шкіл та дошкільних закладів
 • надавати необхідні кошти з метою атестації окремих робочих місць, де умови праці є несприятливими
 • вводити в штат одиницю фахівця служби охорони праці за умови кількості штатних працівників освітнього закладу більше 50-ти
 • здійснювати необхідні заходи задля безпеки експлуатації:

– шкільного устаткування

– транспорту освітнього закладу

– будівель

– інших засобів

 • виводити з використання:

– котельні у підвалах

– аварійні приміщення

 • брати участь у щорічному Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці
 • оснащувати та забезпечувати школи та дошкільні заклади функціонуючими:

– автономним опаленням (зокрема, міні-котельнями)

– енергоощадними технологіями

– системами тепло-, енерго- та водопостачання.

Компенсації та соціальні пільги освітянам

Соціальні гарантії

Суб’єкт

Гарантії

Зміст

МОН України

Забезпечення реалізації всіх соціальних норм чинних НПА для освітян

 • виплати грошової допомоги випускникам педагогічних спеціальностей ВНЗ у випадках:

– укладення договору про 3-річну роботу в школі — у розмірі п’яти мінімальних зарплат

– отримання направлення в дошкільні чи загальноосвітні заклади — у розмірі мінімальної стипендії з наданням місячної відпустки

– роботи в освітніх закладах у сільській місцевості — протягом перших трьох років

– отримання диплома з відзнакою

 • забезпечення безперебійного функціонування та розширення:

– соціально-культурних об’єктів

– спортивних установ

– оздоровчих баз

Вирішення супутніх проблем освітян

 • забезпечення працівників освіти:

– педагогічною літературою та навчальними посібниками

– безплатним трансфером до і з навчального закладу в сільській місцевості

– житлом на пільгових умовах

– безплатним проведенням щорічних медоглядів

 • приведення до стандартів умов проживання учнівської молоді в гуртожитках:

– забезпечення необхідної кількості кімнат відпочинку та самопідготовки

– укомплектування гуртожитків пральними машинами та іншим необхідним устаткуванням

– здійснення періодичних ремонтних робіт

ЦК Профспілки

Сприяння реалізації соціальних пільг і компенсацій для освітян

 • активізація та оптимізація територіальних профспілкових органів
 • проведення роз’яснювальних робіт щодо:

– соціального страхування

– пенсійних гарантій

– соціальних компенсацій, виплат та пільг

Рекомендації керівникам навчальних закладів

З огляду на зазначене керівникам дошкільних закладів та шкіл рекомендовано:

 • забезпечити виплати працівникам освіти:

матеріальної допомоги

грошових надбавок

винагород і премій

компенсацій

 • задля оздоровлення раз на рік при наданні щорічної відпустки
 • на вирішення побутових та соціальних проблем
 • на поховання родичів
 • при виході на пенсію в розмірі місячної ставки заробітної плати

 • за вислугу років (у відповідному відсотковому еквіваленті до років стажу)

 • за бездоганну працю при наданні щорічної відпустки, яка б дорівнювала окладу (ставці)
 • за бездоганне виконання обов’язків у разі звільнення з роботи посеред навчального року
 • у випадку визначного внеску в підсумкові результати діяльності закладу

 • за години, дні чи місяці, коли заняття в закладах освіти не відбувалися (не з вини педпрацівників) у розмірі середньомісячної заробітної плати за відповідною тарифікацією
 • надавати пільги на оплату навчання у дошкільному чи загальноосвітньому закладі дітям педпрацівників
 • вживати усіх можливих заходів задля забезпечення:

– житлом тих працівників, які його потребують, у порядку, визначеному відповідними програмами

– безкоштовним житлом з гідними умовами проживання (наявністю електроенергії та опалення) для пенсіонерів і педпрацівників сільських місцевостей (зокрема й у смт)

– безкоштовним та регулярним трансфером до навчальних установ і додому педпрацівників, які працюють за межами міст

 • сприяти наданню пільг (зокрема, при оплаті послуг оренди чи комунальних платежів) для:

– культурно-освітніх установ

– оздоровчих закладів

– закладів харчування

 • здійснювати на договірних умовах компенсацію витрат освітян на:

– бланки медкнижок

– витратних речовин для проведення практичних чи лабораторних досліджень

 • прописувати у колективних договорах окремі статті, які б стосувалися соціальних гарантій ветеранів праці
 • здійснювати відрахування органам профспілки у розмірі від 0,3% фонду оплати праці на такі види робіт:

– оздоровчу

– спортивну

– культурну.

Додаткові домовленості МОН України та ЦК Профспілки

Соціальні гарантії педагогам

Зміст

Сприяння житловому забезпеченню освітян

 • ініціювання створення відповідних програм на рівнях:

– державному

– регіональному

 • розроблення та визначення:

– потенційних джерел фінансування

– механізмів реалізації програм

Оптимізація умов пенсійного забезпечення

 • розроблення нових алгоритмів та формул розрахунку розміру пенсій задля їх підвищення до 80-90% посадового окладу (ставки)
 • гарантування пенсійних виплат за вислугу років
 • перехід до пенсійного:

– неурядового забезпечення

– неухильного профстрахування педпрацівників

Сприяння вирішенню актуальних проблем

 • здійснення виключно за згодою органів профспілки наступних правочинів із соціально-культурними об’єктами:

– перепрофілювання

– ліквідації

– закриття

– зміни форм власності

 • надання працівникам освіти лікувально-оздоровчих путівок на пільгових умовах
 • відновлення дії програм для оздоровлення дітей педпрацівників у періоди:

– літній

– канікулярнийзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді