Яка концепція навчального предмета «Історія: Україна і світ»

Учора представлено Концепцію базового навчального предмета «Історія: Україна і світ»

Розроблення концепції пов’язане зі становленням Нової української школи та оновленням Типових навчальних планів для 10-11-х класів.

За впровадженням нового навчального предмета «Історія: Україна і світ» мають звільнити старшокласників від вивчення двох базових — історії України та всесвітньої історії.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Що основне в Концепції

За підсумками обговорень, що розпочалися наприкінці минулого року, дійшли згоди про:

 • інтеграцію (зрощення) історичних курсів «Історія України» та «Всесвітня історія»
 • баланс часу на опанування історії України не менше 70%.

Інтеграція навчальних курсів з історії зумовлена необхідністю зменшити кількість навчальних предметів на користь профільної освіти у старших класах.

Економія часових затрат відбуватиметься завдяки вивченню історії України паралельно в контексті світової історії. Про таке поєднання дискутували всі роки Незалежної України. Приміром, практика дублювання теми Другої світової війни має канути в Лету.

Обєкти навчального предмета

Новий предмет «Історія: Україна і світ» має вивести історичну свідомість учня поза кордони Української держави.

Оволодіваючи знаннями системно, в інтеграції, старшокласник матиме змогу зіставляти приводи доленосних подій та їх наслідки в Україні зі світовими явищами того ж історичного періоду. А звідси —

 • історико-критичне мислення
 • усвідомлення загального перебігу процесів в історії
 • формулювання та обґрунтування власної думки
 • розуміння національних інтересів та внеску українського народу в світовий культурний фонд
 • громадянська самосвідомість.

Отож учні мають навчитися:

 • визначати в тому чи тому суспільно-історичному явищі його конкретні передумови
 • переосмислювати простір-час з огляду на історичні факти
 • усвідомлювати історію України як частину світового культурно-політичного простору
 • протистояти історичними маніпуляціям.

Структурні компоненти навчального предмета

У старших класах загальноосвітніх навчальних закладів передбачають виокремити для вивчення:

рівні навчання

кількість годин/тиждень

стандарт

3,5

академічний

профільний

8

Наразі питання кількості тижневих годин викладання історії в школі відкрите: є пропозиції і 2 год., і 3,5 год. Але обсяг вивчення історії України — не менше 70% загального об’єму матеріалу

Структура навчального предмета
«Історія: Україна і світ»

10-й клас
Перша світова війна —1945 рік

 • Перша світова війна

 • українці в арміях воюючих держав

 • економічна та політична криза й українські землі

 • місце українських земель у Версальсько-Вашингтонській системі

 • війни Української Народної Республіки з Росією

 • окупація України комуністичною Росією

 • асиміляторська політика Радянського Союзу

 • українська політична та культурна еміграція

 • світова економічна криза (Велика депресія)

 • становлення тоталітарних режимів (комунізм, фашизм, нацизм)

 • Голодомор і масові репресії

 • Україна і світ напередодні Другої світової війни

 • український вимір Другої світової війни

 • Український визвольний рух 1930-1940-х рр. і Рух опору на окупованих нацистами та їхніми союзниками територіях

 • Голокост в Україні та світі

 • розгром нацистів та їхніх союзників

 • установлення маріонеткових комуністичних режимів у Європі

 • внесок України в перемогу

 • українці у військових формуваннях інших держав

 • наслідки Другої світової війни для України та народів світу

11-й клас
Закінчення Другої світової війни — сьогодення

 • формування нової системи міжнародних відносин

 • створення ООН

 • міжнародні договори другої половини 1940-х — 1970-х рр.

 • Український визвольний рух 1950–1960-х рр.

 • Холодна війна

 • деколонізація

 • військові конфлікти другої половини ХХ ст.

 • науково-технічна революція

 • український правозахисний рух

 • світова масова культура та радянське суспільство в 2-й пол. ХХ ст.

 • криза радянської економіки

 • криза комуністичного блоку

 • національно-демократичні революції

 • відновлення незалежності України

 • розпад СРСР

 • глобалізація

 • Європейський Союз та євроінтеграція в Україні

 • кризи і конфлікти в світі кінця ХХ — початку ХХІ ст.

 • міжнародний тероризм

 • світові системи безпеки

 • становлення сучасної української нації

 • Помаранчева революція

 • агресія Росії проти України

 • Україна в системі міжнародних відносин кінця ХХ — початку ХХІ ст.

Умови реалізації концепції

Передовсім потрібно:

 • відповідно змінювати Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392
 • розроблювати й затверджувати навчальні програми услід за оновленням Типового навчального плану для 10-11-х класів
 • укласти на засадах науковості навчально-методичні матеріали — підручники, посібники, атласи та карти
 • осучаснити програми курсів підвищення кваліфікації вчителів історії
 • оновити програми ВНЗів з підготовки вчителів історії.

Принципові вимоги до історичного змісту навчального предмета «Історія: Україна і світ»

 • усталена періодизація новітньої історії України
 • національна спрямованість
 • дотримання історичної пам’яті
 • хронологічна і логічна послідовність
 • збалансованість української та всесвітньої історичних компонент
 • критичність мисленнязміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді