Яка пожежно-технічна комісія у школі?

Досі у загальноосвітніх навчальних закладах працюють пожежно-технічні комісії. При цьому органи управління освітою та органи нагляду покладають на шкільні пожежно-технічні комісії обов’язок приймати заклад до початку навчального року. Що ж таке пожежно-технічна комісія і за якими положеннями її створюють у школі?

Аби відповісти на це запитання, розгляньмо ті нормативні документи щодо пожежної безпеки, в яких згадують про пожежну безпеку та пожежно-технічну комісію зокрема.

На підставі чого створювати пожежно-технічну комісію?

Задля легшого сприйняття зведімо вимоги щодо ПТК у таблицю:

Назва нормативно-правового акта (нормативного документа)

Зміст статті, пункту щодо пожежно-технічної комісії

Чинність

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3745-XII

Стаття 5. На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія (ПТК). У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці. Типове положення про пожежно-технічну комісію затверджується Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

втратив чинність 01.07.2013 згідно з Законом України від 02.10.2012 № 5403-VI

Типове положення про пожежно-технічні комісії на підприємствах, в установах та організаціях, затв. наказом МВС України від 27.09.1994 № 521

Видане на виконання статті 5 закону, зазначеного вище

не чинне — наказ МВС від 30.01.2004 № 88

Правила пожежної безпеки в Україні, затв. в. о. головного державного інспектора України з пожежного нагляду 14.06.1995

пункт 3.15. На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік за рішенням трудового колективу створюються ПТК. Їх роботу необхідно організовувати згідно з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, затв. наказом МВС України від 27.09.1994 № 521

не чинні — наказ МВС від 03.08.2004 № 866

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затв наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 30.09.1998 № 348/70

пункт 3.8. Керівник (власник) закладу, установи, організації зобов’язаний організувати в закладах і установах ПТК відповідно до НАПБ Б.02.003-94

не чинні — наказ МОН та МВС від 15.08.2016 № 972/799

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затв наказом МНС України від 11.02.2004 № 70

Видане на виконання статті 5 закону, зазначеного у першому рядку таблиці

не чинне — наказ МНС від 20.05.2009 № 347

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004), затв. наказом МНС України від 19.10.2004 № 126

Пункт 3.15. На підприємствах із кількістю працівників 50 і більше осіб за рішенням трудового колективу створюються ПТК. Їх роботу необхідно організовувати згідно з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 № 70

не чинні — наказ МВС від 30.12.2014 № 1417

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

Вимога створювати ПТК
відсутня

чинний з 01.07.2013

Правила пожежної безпеки в Україні, затв. наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417

чинні з 10.04.2015

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затв. наказом МОН України 15.08.2016 № 974

чинні з 30.09.2016

Як бачимо, пряма вимога створювати ПТК в школі за положеннями актуальних нормативних документів відсутня.

Як приймати школу до початку навчального року

Розгляньмо тепер протипожежні норми щодо комісійного прийняття шкіл перед початком навчального року.

Так, Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затв. спільним наказом Міністерства освіти України та ГУДПО МВС України від 30.09.1998 № 348/70, визначають:

«Усі заклади та установи освіти перед початком навчального року (першої зміни для установ сезонного типу) мають бути прийняті відповідними комісіями, до складу яких включаються представники органів державного пожежного нагляду.» (п. 3.2).

Але ці правила не чинні з минулого року.

Натомість чинні Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України вказують:

«Усі заклади та установи перед початком навчального року (першої зміни для закладів та установ сезонного типу) мають бути прийняті відповідними комісіями, до складу яких входять представники органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.» (п. 5 розділу ІІ).

Тож не варто нині плутати колишню пожежно-технічну комісію з «відповідною комісією», яка приймає усі заклади та установи перед початком навчального року.

Також нинішні правила пожежної безпеки не визначають ані порядку створення таких комісій, ані порядку їх діяльності.

Опираючись на пункт 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, відповідні комісії мають — тобто зобов’язані — лише прийняти всі заклади й установи перед початком:

  • навчального року
  • першої зміни (для закладів та установ сезонного типу).

Оскільки йдеться про прийняття комісією, до складу якої входять представники органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки, то «відповідні комісії» мали б створювати спільним рішенням органи:

  • управління освітою
  • державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді