Про системи протипожежного захисту закладів освіти

Сучасні засоби зв’язку дають змогу повідомляти про небезпеку пожежі значно швидше, ніж то було раніше. Проте за умови, що системи пожежної сигналізації належно експлуатують

Вихідні та робочі 2020

Виявити пожежу технічні засоби спроможні на ранній стадії її розвитку, виходячи із фізико-хімічних особливостей горіння, як-то:

 • диму
 • тепла
 • випромінювання.

Системи пожежної сигналізації повинні:

 • виявляти ознаки пожежі на ранній стадії
 • передавати:

– тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги

– попередження про несправність

 • формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі
 • сигналізувати про свою несправність

Забезпечуючи протипожежний стан навчальних закладів (і гуртожитків при них), потрібно звертати увагу на наявність і справність:

 • систем протипожежного захисту
 • автоматичної пожежної сигналізації.

Вимоги щодо пожежної сигналізації в школах

Утримання

Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту визначені:

Норми обладнання

Норми щодо обладнання шкіл пожежною сигналізацією визначено ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме:

 • обов’язковим додатком А «Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації та пожежогасіння і тип системи передавання тривожних сповіщень».

Будинки, приміщення та споруди обладнують системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014.

ДБН В.2.5-56:2014 прийнято на зміну ДБН В.2.5-56:2010 та СНиП 2.04.05-91 (розділи 5 і 22)

Зауважте!

Якщо для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок у приміщеннях, які згідно з нормативними документами не обов’язково оснащувати автоматичними системами пожежогасіння, застосовують автономні системи пожежогасіння, ці приміщення можуть забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння на 50% їх норм належності для цих приміщень

Дитячі заклади поза межами населених пунктів необхідно забезпечувати засобами зв’язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби

Школи, як об’єкти з масовим перебуванням людей, повинні мати телефонний зв’язок із найближчим пожежно-рятувальним підрозділом або з центром прийняття тривожних оповіщень населеного пункту

Установлення та експлуатація пожежної сигналізації

Автономні системи пожежогасіння проектують, монтують, експлуатують і обслуговують відповідно до:

 • чинних нормативних документів
 • технічної документації підприємств-виготовлювачів.

Монтаж, введення в експлуатацію і технічне обслуговування СПЗ необхідно провадити за ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

Усі системи протипожежного захисту (СПЗ) мають бути:

 • справними
 • утримувані в постійній готовності до виконання роботи.

Несправності, які впливають на працездатність СПЗ, необхідно усувати негайно.

Інші несправності усувають у терміни, встановлені регламентом.

При цьому роблять записи у відповідних журналах (форми визначені ДБН В.2.5-56:2014).

Журнали обліку

Непоодинокі випадки коли, організації, що обслуговують СПЗ, не ведуть журнали, визначені ДБН В.2.5-56:2014:

Відповідальні ж особи дивляться на ці журнали як на прояв бюрократизму.

Ні, це не бюрократизм, бо саме за належного ведення документації можна гарантувати якість утримання СПЗ.

Зазначення в актах про виконані роботи з технічного обслуговування СПЗ, котрі бухгалтерія щомісячно приймає для оплати послуг за обслуговування пожежної сигналізації, мають співпадати з записами у відповідному журналі обліку робіт.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді