Що варто знати про опорні школи

Опорна школа має не лише забезпечити якісну освіту, а й стати ядром сільської громади. Процес утворення опорних шкіл триватиме, адже децентралізація лише в розпалі. Розглянемо особливості структури та створення опорної школи

Задля підвищення якості освіти, раціонального та ефективного використання ресурсів, модернізації навчальних закладів розпочато реорганізацію системи освіти в сільській місцевості.

Замість моделі «школа на кожне село» запропоновано систему опорних шкіл (hub-school) та їхніх філій.

При цьому очікують дотримати таких умов:

 • початкова школа максимально наближена до місця проживання дитини
 • наявність навчального закладу, що може виконувати функції опорного
 • розвиток необхідної інфраструктури та довезення учнів і вчителів до опорної школи.

Вихідні та робочі 2020

Оскільки початкові школи залишаються на місцях, то функції ЗНЗ І ступеня виконують філії. Тобто учні 1-4-х класів навчаються у філіях, а учні 5-9-х класів — в опорній школі. Хоча за потреби філія опорної школи може функціонувати і як ЗНЗ І-ІІ ступенів — відповідно до рішення засновника.

Протягом 2016 року утворено 137 опорних шкіл та 360 їхніх філій.

Особливості системи «опорна школа — філії»

Опорна школа має свої особливості:

як навчальний заклад

як юридична особа

 • надає повну загальну середню освіту

 • має власні рахунки в Державній казначейській службі України, самостійний баланс
 • забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами

 • має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зокрема спортивні об’єкти, навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, лабораторії

 • діє на підставі установчих документів:

– статуту опорного закладу

– положення про філію

 • забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих навчальних предметів

 • у кожній паралелі вище 4-го класу сформовано принаймні по два класи

 • навчаються не менше ніж 360 учнів (не враховуючи філій)

 • має у своєму складі не менше трьох філій
 • територіально доступний

Як бачимо, філія:

 • не є юридичною особою
 • підпорядкована опорній школі
 • діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку.

Найменування філії має вказувати на належність до опорної школи, у складі якої вона створена. А звідси — й ієрархія системи управління:

Керівництво

ОПОРНА ШКОЛА

ФІЛІЯ

 • директор

 • завідувач
 • заступники директора

 • заступники завідувача

Філії — за погодженням із директором опорної школи — можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти).

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Створення опорної школи

Засновниками опорної школи можуть бути:

Якщо засновників кілька, то вони укладають один із таких документів:

 • договір про спільну діяльність
 • засновницький договір про утворення опорного закладу, його філії.

Ухвалення рішення

Рішення засновника про створення опорної школи та її філій розв’язує основні питання діяльності, зокрема щодо:

У рішенні визначають, зокрема:

 • перелік суб’єктів освітнього округу (опорних закладів, їхніх філій)
 • права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів округу (опорних закладів, їхніх філій)
 • особливості організації навчально-виховного процесу
 • систему підвезення учнів і працівників до місця навчання, роботи й до місця проживання відповідно до розкладу уроків
 • порядок організації харчування учнів
 • питання забезпечення належною матеріально-технічною базою.

Один зі способів створення опорної школи — реорганізація загальноосвітнього навчального закладу шляхом приєднання до нього як до юридичної особи його структурних підрозділів — філій (з одночасним припиненням їх як юридичних осіб)

Проведення конкурсу

Окрім ухвалення рішення про створення опорної школи, засновник затверджує умови конкурсу, за результатами якого визначають опорний заклад.

Під час конкурсу орієнтуються на такі основні критерії вибору опорної школи, як спроможність навчального закладу:

 • надавати якісні освітні послуги
 • забезпечувати всебічний розвиток особистості
 • ефективно використовувати наявні ресурси та модернізувати їх.

З огляду на це засновник аналізує підпорядковані йому навчальні заклади. При цьому зауважують, чи в тому або тому закладі:

 • є відповідна матеріально-технічна база, зокрема комп’ютерне та мультимедійне обладнання, швидкісний доступ до інтернету
 • достатній штат кваліфікованих педагогічних працівників
 • забезпечено умови для підвищення професійної компетентності педагогічних працівників
 • здійснюють допрофільну підготовку та профільне навчання
 • забезпечено умови для організації інклюзивного навчання
 • укомплектувано бібліотеку підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою
 • є шкільний автобус (за що платять водієві, знаєте?).

Також зважають на стан автомобільних доріг задля безпечного підвезення учнів та педагогічних працівників.

Станом на кінець 2016 року в Україні до опорних шкіл їздять понад 10 тис. учнів.

Post factum

Визначивши за підсумками конкурсу опорну школу, засновник:

– затвердження штатного розпису

призначення керівників та інших педагогічних працівників

– питань фінансування та порядку ведення бухгалтерського обліку опорної школи.

Зауважте!

Засновник опорної школи забезпечує витрати на:

 • шкільний автобус
 • обладнання навчальних кабінетів
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • упровадження енергозберігальних технологій
 • підключення до інтернету та його обслуговування
 • облаштування опорної школи для інклюзивної освіти
 • спортивне обладнання
 • позашкільну діяльність
 • ремонт приміщень
 • інвестування шкільних бібліотек

Окрім того, при опорній школі та його філіях можуть функціонувати інтернати — з частковим або повним утриманням учнів за рахунок засновника.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді