Формуємо органи управління освітою об’єднаної територіальної громади

З огляду на децентралізаційні процеси актуальним лишається питання, як ефективно організувати систему менеджменту освітою у новостворених об’єднаних територіальних громадах. Розглянемо особливості утворення та діяльності органу управління освітою ОТГ

Одним із управлінських повноважень об’єднаної територіальної громади (ОТГ) є формування власної системи забезпечення освітніми послугами.

Вихідні та робочі 2020

Для реалізації цього повноваження ОТГ має створити власний, окремий, орган управління освітою.

Орган управління освітою ОТГ є юридичною особою, що:

 • має самостійний баланс, рахунки в казначействі, печатку
 • є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим голові ОТГ, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України та іншим центральним органам виконавчої влади

Із набранням чинності новим Законом про освіту завдання органів управління системою загальної середньої освіти змінилися!

Повноваження органу управління освітою ОТГ

На відміну від відділів освіти районних державних адміністрацій, органи управління освітою ОТГ мають значно більше правових повноважень для ефективного керування мережею навчальних закладів та поліпшення їх діяльності.

Напрями і зміст діяльності органів управління освітою ОТГ

Напрями діяльності

Зміст діяльності

Організація та прийняття управлінських рішень

 • підвищення якості освітніх послуг

 • керування мережею навчальних закладів, що є комунальною власністю, та її оптимізація

 • визначення за навчальними закладами відповідних територій обслуговування

 • підготовка проектів рішень відповідної ради ОТГ про створення, реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів

 • проведення експертної оцінки статутів навчальних закладів та підготовка їх до реєстрації

 • навчально-методичне забезпечення навчальних закладів

 • затвердження робочих навчальних планів навчальних закладів

 • вжиття заходів щодо влаштування учнів до навчальних закладів у разі ліквідації навчальних закладів, у яких вони навчалися

 • координація дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей

 • внесення пропозицій органам місцевого самоврядування щодо встановлення різних видів стимулювання та матеріального заохочення

 • моніторинг у сфері освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності

Кадри

 • відбір педагогічних працівників, зокрема й керівних кадрів, для навчальних закладів

 • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту й формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання договорів на їхню підготовку

Атестація педпрацівників

 • створення та забезпечення роботи атестаційних комісій ІІ рівня

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їхня перепідготовка та атестація

Контроль

 • додержання державних стандартів освіти та державне інспектування навчальних закладів

 • відвідування учнями навчальних закладів

 • дотримання порядку видачі випускникам документів про освіту, золотих і срібних медалей, похвальних грамот і листів

Соціальний захист та охорона здоров’я

 • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників — учасників навчально-виховного процесу, учнів навчальних закладів

 • організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді

Матеріально-технічне забезпечення

 • забезпечення відповідної матеріально-технічної бази та створення належних умов навчання

 • забезпечення господарського обслуговування навчальних закладів

Фінанси

 • розподіл коштів освітньої субвенції та власних доходів між освітніми округами та школами

Зв’язки з громадськістю

 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є орган управління освітою

 • оприлюднення результатів атестації навчальних закладів, зокрема на веб-сайтах

 • повідомлення батьків про можливе відрахування учня з навчального закладу

Як бачимо, орган управління освітою ОТГ діє значно ширше меж поточного адміністрування. Саме тому слід уникнути механічного перенесення принципів роботи відділу (департаменту) освіти районної державної адміністрації до органу управління освітою ОТГ.


Хоча держава й делегує ОТГ максимальний обсяг адміністративних і навчально-методичних повноважень, однак варто зберегти чітку виконавчу вертикаль: МОН України — органи управління освітою обласних державних адміністрацій — органи управління освітою районних, міських (районних у містах), об’єднаних територіальних громад — навчальний заклад.


Скачайте

Практичний порадник Стратегія розвитку освіти в громаді (К., 2018)

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Утворюємо орган управління освітою ОТГ

Процес утворення органу управління освітою ОТГ може тривати від двох до чотирьох місяців.

Спершу необхідно проаналізувати сферу освіти ОТГ, щоб визначити затребувані функції новоствореного органу управління освітою. Зокрема, залежно від кількості навчальних закладів на території ОТГ, їх розміщення, система менеджменту освітою може мати різні структурні форми і назви — управління, департамент, відділ, сектор тощо.

Визначивши, у якій формі функціонуватиме орган управління освітою, приступають до його, власне, створення. При цьому передбачають такі завдання:

 • розробити і затвердити Положення про орган управління освітою ОТГ
 • зареєструвати орган управління освітою
 • відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України
 • поінформувати Департамент освіти і науки ОДА про назву органу управління освіти, його реквізити для подальшого інформування МОН України
 • інвентаризувати майно навчальних закладів, зокрема землю, приміщення, обладнання, устаткування, інші матеріальні цінності, що передаватимуть у власність ОТГ
 • передати майно навчальних закладів з районної комунальної власності у комунальну власність ОТГ за рішенням районних рад.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Орган управління освітою ОТГ утримують із бюджету відповідної громади. Граничну чисельність працівників, фонд оплати праці та видатки на утримання працівників визначає голова ОТГ.

Призначення керівника

Після розроблення і затвердження посадових інструкцій керівника та працівників органу управління освітою за розпорядженням голови ОТГ призначають керівника органу управління освітою.
Існує два способи призначення керівника органу управління освітою:

 • пряме призначення
 • на конкурсній основі.

Працівників органу управління освітою призначають за конкурсом.

Конкурс на посаду директора школи – 2018 рік

Організаційні аспекти конкурсу на посаду керівника ЗЗСО

Дорадчі та інші структури

За потреби при органі управління освітою можна утворити колегію, яка узгоджено розв’язуватиме різноманітні питання діяльності.
До складу такої колегії входять:

 • керівник органу управління освітою — голова колегії
 • головний спеціаліст
 • інші відповідальні працівники органу управління освітою
 • керівники підпорядкованих навчальних закладів, методичного кабінету, громадських організацій.

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ОТГ, науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

Задля належного функціонування закладів та установ освіти при органі управління освітою ОТГ можна утворювати також:

 • підрозділи — групи, творчі лабораторії, видавничі центри тощо
 • допоміжні структури — методичні служби, служби господарського забезпечення установ освіти, бухгалтерські служби.

Увага!

Оскільки результативність діяльності органу управління освітою залежить від якості виконання ним функцій, що мають пряме відношення до забезпечення якості освітніх послуг (затвердження навчальних планів, комплектація навчальних закладів педагогічними кадрами, тарифікація, курсова підготовка педагогічних працівників тощо), то для реалізації непрямих завдань (господарське, фінансове і бухгалтерське обслуговування) бажано створити зовнішні комунальні сервісні служби. Подібні сервісні служби можуть також обслуговувати установи культури, спорту, охорони здоров’я та інших комунальних установ

Співпраця ОТГ у сфері освіти

Задля якіснішого виконання своїх функцій ОТГ можуть співпрацювати між собою. Ті громади, які здійснюють співробітництво, стають суб’єктами співробітництва.

Серед переваг такої співпраці:

 • спільне виконання повноважень, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва
 • економія коштів — оптимізація чи зменшення видатків.

Співробітництво територіальних громад — це договірні відносини між двома або більше територіальними громадами, спрямовані на:

 • забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій
 • підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей
 • ефективне виконання визначених законом повноважень

Співробітництво ОТГ у сфері освіти можна побудувати, приміром, одним зі способів:

 • кілька суб’єктів делегують одному виконання певних (одного чи кількох) завдань та надають йому відповідні ресурси
 • суб’єкти утворюють спільний орган управління для узгодженого виконання повноважень.

Так, спільний орган управління можна утворити:

 • як окремий виконавчий орган сільської, селищної, міської ради одного з суб’єктів співробітництва
 • у складі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради одного з суб’єктів співробітництва, тобто як структурний підрозділ — департамент, відділ, управління тощо.

Як бачимо, ОТГ має принаймні три шляхи організації менеджменту сферою освіти:

 • утворити власний орган
 • сформувати спільний для кількох ОТГ орган
 • делегувати відповідні повноваження одному із суб’єктів співробітництва.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді