Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкривають на початку нового бюджетного періоду

Документи на відкриття рахунків подають до територіального органу Державної казначейської служби України (далі — Казначейство) особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

До розпорядників бюджетних коштів, яких обслуговують централізовані бухгалтерії та які прийняли рішення про відкриття окремих рахунків відповідно до законодавства, застосовні вимоги, визначені для розпорядників бюджетних коштів.

Для відкриття рахунків у Казначействі подають такі документи, як:

  • Картка із зразками підписів та відбитка печатки (далі — Картка)
  • заява про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до Картки надано право першого та другого підписів
  • перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у Картці особи (у двох примірниках)
  • копія довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний реєстр)

Під час отримання документів на відкриття рахунків Казначейство перевіряє, зокрема, чи:

  • розшифровані (з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів) та ідентифіковані з підписами у Картці підписи осіб на заяві про відкриття рахунка
  • відповідають вимогам законодавства дані, наведені у копії виписки з Єдиного реєстру
  • відповідають формам, визначеним законодавством посвідчувальні написи нотаріуса на документах

Казначейство відкриває рахунки не пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття рахунків клієнта.

Днем відкриття рахунків вважають дату, зазначену на заяві про відкриття рахунків у розділі «Відмітки органу Державної казначейської служби України».

Ліміт залишку готівки в касі (далі —​ ліміт каси) навчальні заклади як розпорядники бюджетних коштів установлюють та затверджують внутрішніми розпорядчими документами.

Розрахунок і установлення ліміту каси навчальні заклади здійснюють самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки у касі, що підписують особи, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

У розрахунку зазначають визначений договором про здійснення розрахунково-касового обслуговування між Казначейством та навчальним закладом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в Казначействі.

Навчальні заклади, які розпочинають свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядають за фактичними показниками діяльності.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді