Чи вести вчителям облік дітей шкільного віку та учнів

У травні для громадського обговорення МОН запропонувало зміни в обліку дітей та підлітків шкільного віку, аби одночасно спростити і конкретизувати процедуру. А вже у вересні Кабмін затвердив новий порядок обліку. Яка роль відведена вчителю?

Керуючись Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку, на початку вересня кожного року керівництво навчальних закладів:

 • перевіряло явку учнів
 • направляло звіт до управління, департаменту чи відділу освіти.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

За підсумками опитувань у межах проекту дебюрократизації освіти «Діти і папери» вчителі визнали облік дітей шкільного віку наймарнотратнішим, який найперше слід скасувати чи доопрацювати.

13 вересня КМУ затвердив Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів.

Що змінено в процесі обліку

 • розмежовано облік дітей шкільного віку та облік учнів
 • педпрацівників не залучатимуть до обліку
 • створюватимуть реєстри дітей шкільного віку, які вестимуть уповноважені органи на місцях
 • не складатимуть списки дітей, яким станом на 1 вересня виповнилося 5 років

МОН запропонувало розділити облік на два процеси:

 • перший

 • облік дітей шкільного віку від 6 до 18 років, яким займатимуться державні адміністрації разом з органами місцевого самоврядування

діти шкільного віку
особи у віці 6–18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту

 • другий

 • облік учнів, який вестимуть навчальні заклади під керівництвом структурних підрозділів уповноважених органів на місцях

учні
особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному закладі

Зауважте!

У Порядку є чітка заборона залучати працівників освітніх закладів до провадження обліку дітей шкільного віку

Як це позначилося на процедурі обліку в школах

Порівняймо, як облік відбувався раніше, а як — із прийняттям нового Порядку (з 18.09.2017):

за Інструкцією навчальний заклад

за Порядком навчальний заклад

 • повідомляв про закріплену за ним територію та визначав працівників для провадження обліку на ній
 • отримував списки дітей і підлітків шкільного віку від органу управління освітою
 • перевіряв явку учнів за списками та повертав їх із помітками про те, хто з дітей з’явився на навчання
 • повідомляв органу управління освітою, якщо учні переходили до іншої школи

 • повідомляє про закріплену за ним територію обслуговування
 • складає списки учнів, які вступили у поточному році, та передає їх уповноваженому органу на місцях
 • повідомляє уповноваженому органу, якщо учні переходять до іншої школи

Тобто загальноосвітні навчальні заклади лише:

 • подають списки дітей, які прийшли на навчання у вересні
 • тримають уповноважені органи в курсі змін щодо складу учнівського колективу.

Оформлюватимуть списки дітей шкільного віку та звірятимуть їх зі списками учнів (з навчальних закладів) місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування або ж створені/призначені ними структурні підрозділи.

Робота структурних підрозділів з обліку

Кожен структурний підрозділ виконуватиме завдання:

 • первісне — створити реєстр даних про дітей шкільного віку (на кожний рік народження окремо)
 • перманентне — оновлювати реєстр даних.

До реєстру вноситимуть відомості про дитину:

 • прізвище, ім’я та по батькові
 • дата народження
 • місце проживання чи перебування
 • місце навчання.

Під час оброблення даних із реєстру спиратимуться на вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

Дані видалятимуть з реєстру, якщо дитина

1) досягла 18 років

2) здобула повну загальну середню освіту

3) перейшла на облік до реєстру іншої адміністративно-територіальної одиниці

4) поїхала на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні)

5) не може продовжувати навчання з інших причин

Відмінності на етапах обліку дітей

1. Розподіл ділянок обліку між навчальними закладами

за Інструкцією

за Порядком

 • Райдержадміністрації разом із органами місцевого самоврядування закріплюють за закладами території, на яких вони мають здійснити облік

Гімназії, ліцеї, колегіуми, приватні та спеціалізовані заклади, а також заклади, з поглибленим вивченням окремих предметів становлять виняток — за ними території обліку не закріплюють

 • Те саме. Єдине, Кабмін наголошує на тому, що для ведення обліку на місцях можуть бути створені спеціальні структурні підрозділи

Виняток — усі навчальні заклади, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку

2. Призначення відповідальних за проведення обліку

за Інструкцією

за Порядком

 • Держадміністрації та органи місцевого самоврядування призначають для проведення обліку осіб з-поміж працівників навчальних закладів, житлово-будівельних кооперативів та житлово-експлуатаційних організацій, служб у справах неповнолітніх та ін.

 • Структурний підрозділ може залучати до проведення обліку органи і служби у справах дітей, спецустанови та заклади, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень

Залучати працівників навчальних закладів забороняється

3. Складання списків осіб шкільного віку

за Інструкцією

за Порядком

 • 15 травня–15 серпня уповноважені особи проводять облік на відведеній їм ділянці та складають списки:

– дітей і підлітків віком 6–18 років

– дітей, які до 1 вересня поточного року досягають віку 5 років та постійно проживають на території України

 • Кожен список використовують, поки внесеним до нього особам не виповниться 18 років
 • Паралельно психолого-медико-педагогічні консультації складають списки дітей з вадами розумового і фізичного розвитку, які потребують навчання у спеціальних закладах
 • Не пізніше 20 серпня усі списки направляють до відповідних органів управління освітою

 • Структурний підрозділ певної територіальної одиниці створює реєстр для обліку дітей шкільного віку та оновлює його на підставі даних від:

– навчальних закладів

– органів і служб у справах дітей, спецустанов та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень

– органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування

– органів реєстрації, підприємств та організацій, що надають адміністративні послуги

– житлово-експлуатаційних організацій

– органів державної реєстрації актів цивільного стану

 • Упродовж 10 роб. днів з дня отримання даних структурний підрозділ обробляє їх та за необхідності вносить зміни до реєстру
 • Дані можуть бути внесені до реєстру також за письмовою заявою батька або матері дитини або осіб, що їх заміняють
 • Якщо дитина шкільного віку не зареєстрована в жодному навчальному закладі, протягом 3 днів структурний підрозділ надає її дані до територіального підрозділу Національної поліції та органу опіки й піклування

4. Перевірка учнів за списками у навчальних закладах

за Інструкцією

за Порядком

 • Навчальні заклади отримують від органів управління освітою списки дітей шкільного та підліткового віку — до 25 серпня. За ними працівники навчального закладу перевіряють, чи з’явилися учні на навчання — до 5 вересня. Списки з відмітками щодо появи учнів повертають у відділ освіти — до 10 вересня
 • Разом зі списками у відділ освіти надають довідки з місця навчання дітей, які проживають на закріпленій за школою території, однак навчаються в інших навчальних закладах
 • Якщо під час перевірки виявили учнів, які проживають на закріпленій за навчальним закладом ділянці, однак не зазначені у списках, директор закладу має подати до відділу освіти додатковий список у двох примірниках
 • На підставі списків від навчальних закладів відділ освіти складає статистичний звіт, який подає до Держкомстату

 • Навчальні заклади більше не перевіряють дітей шкільного віку за списками. Замість цього вони надають до структурного підрозділу інформацію про всіх учнів, які зараховані в поточному навчальному році — до 15 вересня
 • Якщо учень переходить до іншого навчального закладу, або, навпаки, школа приймає нового учня, вона подає дані про нього до структурного підрозділу — не пізніше 15 числа наступного місяця
 • Структурний підрозділ уповноваженого органу на підставі даних реєстру складає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку та учнів — цей звіт передається до МОН

5. Документи, потрібні навчальному закладу для обліку

за Інструкцією

за Порядком

 • книга обліку учнів
 • класні журнали
 • особові справи учнів
 • список учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причини)

 • прямо не зазначено документи, які потрібні навчальному закладу при здійсненні обліку, та, очевидно, вони мають бути такими самими

6. Інші документи, які мають зберігатися в навчальному закладі

за Інструкцією

за Порядком

якщо учень вибуває з населеного пункту, їде на постійне місце проживання за межі України

 • заява батьків із зазначенням причини вибуття

 • заява батьків (для неповнолітніх) або учня (для повнолітніх)
 • копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного документа дитини із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України

якщо учень переходить до іншого навчального закладу

 • відповідна заява батьків із зазначенням причини
 • довідка, що підтверджує зарахування дитини до іншого навчального закладу
 • учнівський квиток

 • заява батьків (для неповнолітніх) або учня (для повнолітніх)
 • будь-яке письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування

якщо учень тимчасово не відвідував заняття

 • медична довідка або письмове пояснення батьків про причину відсутності

 • медична довідка або письмове пояснення батьків (для неповнолітніх) чи учня (для повнолітніх)

Довідки та пояснення зберігають в особовій справі учня протягом навчального року.

Важливо!

До обов’язків керівника навчального закладу належить забезпечення контролю, щоб учні відвідували заняття

Якщо учень пропустив 10 днів навчання з невідомої/неповажної причини, навчальний заклад має:

за Інструкцією

за Порядком

 • скласти акт і надіслати його до органу управління освітою, який у свою чергу повідомить службу у справах неповнолітніх

 • повідомити територіальний підрозділ Національної поліції та орган опіки і піклування

Як бачимо, процедуру обліку спростили та зробили її більш чіткою.зміст

Сертифікація в системі базової освіти