До чого веде формула НУШ

За дотримання формули Нової української школи очікують нового випускника — особистість, патріота, інноватора. Що ж такого у формулі НУШ?

Формула НУШзображення

Результати дослідження, яке провів Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ще у 2016 році, показали:

Організовуємо дистанційне навчання за новим положенням

Серед школярів та педагогів прибічники і противники реформування школи у відсотках розділилися так:

Педагогічні працівники

Школярі

«За!»

90,1

81,5

«Проти!»

9,9

18,5

Наразі у школах навчається так зване покоління школярів Z, які живуть чи не у власному віртуальному світі. А оскільки вони значно різняться від попередніх поколінь Х та Y, то й формат школи для них варто підлаштувати відповідно

Формула нової школи

Фундаментальні засади освітньої реформи знайшли своє відображення в Концепції Нової української школи.

Концепція спирається на такі нормативно-правові акти:

 • Закон України «Про освіту»
 • Концепції:
  • реформування середньої загальноосвітньої школи України
  • розвитку освіти України на період 2015–2025 років

Формула нової школи складається з 9 базових компонентів

Нова школа

Новий педагог

Нові цінності

нова структура школи

компетентнісний зміст освіти

сучасне освітнє середовище, інклюзивна освіта

справедливе фінансування та рівний доступ

автономія навчальних закладів

вмотивований педагог-професіонал

педагогіка партнерства

дитиноцентризм

наскрізний процес виховання, заснований на ціннісних орієнтаціях

Модель НУШ

Нова школа

Нова структура середньої школи в Україні має відповідати вимогам ЮНЕСКО:

 • кількість освітніх рівнів дорівнює трьом
 • тривалість навчання є більшою 11-ти років

У кожній країні ЄС тривалість навчання становить 12 і більше років.

Структура нової української школи

Рівень 1

Початкова

Рівень 2

Базова середня

Рівень 3

Профільна середня

Навчальний заклад

Початкова школа

Гімназія

Ліцей:

 • академічний
 • професійний

Професійний коледж

Тривалість навчання

4 роки

5 років

3 роки

Вікові межі для школярів

6-10 років

10-15 років

15-18 років

Навчальні цикли

Адаптаційний — 1-2 класи

Базовий — 3-4 класи

Адаптаційний до предметного навчання — 5-6 класи

Предметно орієнтований — 7-9 класи

Профорієнтаційний — 10 клас

Профільної підготовки — 11-12 класи

Мета

Гармонійний особистісний розвиток дитини

Виховання базових життєвих цінностей

Різнобічний особистісний розвиток школяра

Формування світогляду

Усебічне виховання

Забезпечення профільної освіти школярів

Ключові компетентності

Компетентності, що:

 • забезпечують адаптацію до шкільного середовища
 • необхідні для продовження навчання та набуття соціального досвіду

Універсальні та загальні компетентності:

 • культурна
 • наукова
 • технологічна
 • комунікативна
 • соціальна

Предметні компетентності відповідно до:

 • майбутньої професії і подальшого навчання у ВНЗ
 • нахилів, здібностей і життєвого вибору

Нова українська школа враховуватиме кореляцію ключових компетентностей учнів із потребами міжнародного ринку праці. Це важливо, оскільки за оцінками експертів найближчим часом близько 35% компетентностей, які формує нинішня українська школа, будуть незатребуваними на міжнародному ринку праці

Простежмо кореляцію між базовими компетентностями, котрі формуватиме нова школа, та навичками, що будуть затребуваними на національному й міжнародному ринках праці найближчим часом:

Базові компетентності

Актуальні навички

 • Спілкування державною та іноземними мовами
 • Уміння навчатися безперервно впродовж усього життя
 • Здатність до підприємництва
 • Загальні компетентності:
  • математична
  • інформаційно-цифрова
  • природничо-технологічна
  • соціально-громадянська
  • культурна
  • екологічна
 • Уміння вирішувати складні задачі
 • Критичне мислення
 • Креативність
 • Уміння координувати роботу та взаємодіяти з іншими у процесі її виконання
 • EQ – емоційний інтелект
 • Швидкість та якість прийняття рішень
 • Уміння вести переговори
 • Когнітивна гнучкість

Комптентності учні 2020 року

Сучасне освітнє середовище

Предметно-просторове оточення

Засоби навчання, програми

 • Мобільні робочі місця
 • Нові приміщення
 • Ергономічний дизайн школи
 • Інклюзивне освітнє середовище
 • Новітні IT-технології
 • Нові мультимедійні засоби
 • Оновлені лабораторні бази
 • Шкільні електронні бібліотеки
 • Національна електронна освітня платформи з базою навчальних матеріалів для:
  • школярів
  • батьків
  • педагогічних працівників
 • Програми доступу учнів до:
  • унікальних обсерваторій
  • уроків та курсів
  • музеїв
 • Індивідуальні програми та засоби навчання для учнів з особливими потребами

Справедливий доступ і фінансування школи передбачатиме:

 • якісну освіту для школярів зі сільської місцевості через мережу опорних шкіл
 • прозорий розподіл фінансів
 • державні асигнування на освіту у розмірі 7% ВВП і більше
 • впровадження справедливих формул розрахунку освітніх субвенцій, котрі вирівнюватимуть регіональні можливості доступу до освіти
 • використання субвенцій на покриття видатків на:
  • зарплату педпрацівників
  • підвищення кваліфікації педагогів
  • підручники
 • впровадження принципу «гроші ходять за дитиною» для учнів з особливими освітніми потребами
Нова українська школа виховна робота

Автономія навчальних закладів

Новий педагог

Нова освітня концепція заснована на:

 • педагогіці партнерства
 • новому баченні вчителя, його місця та ролі в освітній системі.

Учитель-наставник відходить у минуле, на його зміну приходить учитель-партнер, коуч, модератор, котрий взаємодіє з батьками та учнями заради максимально розкриття дитячих здібностей.

Освітня реформа передбачає чимало стимулів для професійного та особистісного росту вчителів, як-от:

 • академічна свобода — можливість учителя самостійно обирати й готувати:
 • матеріальне заохочення:
  • підвищення оплати праці вчителя
  • надбавки за успішно пройдену незалежну сертифікацію
  • самостійний вибір місця та способу підвищення кваліфікації
 • зменшення навантаження.

Нові цінності

Концепція Нової української школи задекларувала перехід до нових цінностей, максимальної орієнтації на особистість учня.

Квінтесенцією освітнього процесу стане наскрізне виховання, засноване на ціннісних орієнтаціях, зокрема:

Морально-етичних

 • достоїнство
 • порядність
 • справедливість
 • повага

Соціально-політичних

 • свобода
 • демократія
 • культурне різноманіття
 • патріотизм
 • солідарність
 • відповідальність

Дитиноцентризм спрямований на

 • врахування при роботі з учнями їхніх:
  • прав
  • потреб
  • вікових особливостей розвитку
  • здібностей
  • інтересів
 • застосування таких засобів, як:
  • персональні плани
  • особистісні траєкторії розвитку
  • індивідуальні проекти

Два сценарії реалізації формули НУШ

Успішне впровадження

Відмова/зволікання з упровадженням

 • Підвищення якості людського капіталу
 • Конкурентоспроможність національної економіки
 • Нівеляція соціального розшарування
 • Здорове громадянське суспільство
 • Падіння якості людського капіталу
 • Неконкурентоспроможність
 • Поглиблення соціальної нерівності
 • Втрата наукового потенціалу
 • Соціальний нігілізмзміст

Сертифікація в системі базової освіти