Як організоване профільне навчання у чотирьох країнах світу

Модель організації профільного навчання у нашій країні дечим подібна до французької, британської, шведської та американської. Здивовані, так

На сьогодні учні старших класів українських шкіл вивчають більше 22-х предметів за 33 год./тиждень. За такого навантаження перевтомлюються і старанні, і «напівстаранні» учні, здебільшого поверхнево засвоюючи знання.

Щоб запобігти негативним процесам, українська школа готується до нового етапу реформи — упровадження обов’язкового профільного навчання. Згідно з планом реформ кількість обов’язкових предметів скоротять до 9-ти. Інші ж предмети вивчатимуть профільно, за вибором.

Водночас із реформаційними процесами відбувається пошук найбільш успішних освітніх моделей, реалізованих за кордоном. МОН України укладає міжнародні угоди про співпрацю у різних напрямах, щоби набути необхідного досвіду для Нової української школи.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Організація профільного навчання за кордоном

З досвіду зарубіжних країн виокремлюють загальні риси реалізації профільної освіти:

 • період профільного навчання триває 2-3 роки й охоплює останні роки навчання в школі
 • обов’язковий перелік навчальних курсів складають рідна та іноземні мови, курси природничого й гуманітарного циклів, математики та фізичної культури.
 • типовим є навчальне навантаження 35-39 год. на тиждень
 • випускника зараховують до вишу за результатами навчання у старшій профільній школі.

Варіативність організації профільної навчання у європейських країнах полягає в підходах до:

 • формування навчального плану

У деяких країнах існує фіксований перелік обовязкових курсів відповідно до профілю, а в деяких учні можуть обирати із запропонованого переліку курсів

 • структурної організації старшої школи

В одних країнах старша школа є структурною ланкою середньої школи, в іншихшкола функціонує як тип навчального закладу — ліцеї, коледжі, гімназії тощо

Розглянемо докладніше моделі профільного навчання в окремих країнах.

Велика Британія

Задля здобуття повної середньої освіти британський учень має навчатися 13 років, коли:

 • після 9-го року

 • обирає «академічний» або «неакадемічний» профіль навчання
 • після 11-го року

 • може завершити «неакадемічний» профіль, щоб освоювати менш кваліфіковану професію
 • протягом 12-13-го років

 • вивчає один загальногуманітарний предмет та 3-5 предметів за профілем майбутньої спеціальності

Це можуть бути спеціальні курси, як-то «Історія Великої Британії 19 століття», «Теорія ймовірності», «Стереометрія» тощо

Індивідуальну програму курсів у старших класах Великої Британії учню допомагає складати тьютор.

Завершення «академічного» профілю навчання та продовження навчання у старшій школі — після здачі відповідного екзамену — дає можливість отримати повну середню освіту та підготуватися до вступу у виш.

Хоча

За статистикою, більшість дітей в країні обмежуються неакадемічним рівнем

Франція

Французькі учні навчаються 13 років. Причому кожен етап навчання минає у різних типах закладів:

 • після початкової школи вчаться у коледжах
 • потім вступають до ліцеїв, де й реалізовують профільну освіту.

Між усіма ланками існує наступність, адже поступити в ліцей без рекомендації ради коледжу неможливо.

Ліцеї, навчання в яких триває три роки, бувають:

 • загальної спрямованості
 • технологічні
 • професійні.

На першому році навчання в ліцеї учень визначається зі своїм профілем. Третій рік навчання завершує бакалавріат — екзамен, результати якого визначають право на вступ до вишу (окрім медичних спеціальностей, куди вступають за окремим конкурсом).

Розрізняють вісім інтегрованих направлень бакалавріату (або «баків»):

 • медико-соціальний
 • економічно-соціальний
 • літературний
 • природничо-науковий
 • агрономії та охорони природи
 • індустріальних технологій
 • лабораторних технологій
 • технологій третинного сектору.

Приміром

На баці лабораторних технологій вивчають біохімію, біотехнологію, лабораторну фізику, оптичні і фізико-хімічні методи, індустріальні технології тощо

У програмі баку технологій третинного сектору передбачено торгівлю та торгові відносини, бухоблік, інформатику, основи управління тощо

Швеція

Тут найбільш централізована систему освіти в Західній Європі.

Навчальні плани й програми розробляють на державному рівні. Також у Швеції — найбільший перелік визначених державою профілів — 16, а місцеві органи управління мають повноваження вводити й додаткові, зважаючи на локальні особливості та потреби регіону.

Для навчання у старшій профільній школі в Швеції необхідно мати достатній прохідний бал з рідної та англійської мов і з математики.

Профільне навчання у США

Американська система профільного навчання найбільш гнучка та індивідуалізована.

В цілому діти вчаться у середніх школах США 12 років. Ув останні 2-3 роки навчання учні за допомоги педагогів формують власну індивідуальну програму, що містить обов’язкові та додаткові предмети у тих навчальних галузях, які учням цікаві, до яких вони відчувають схильність.

Навчання у старшій школі поділяють на:

 • академічне — підготовка до вступу в вуз
 • загальне — неакадемічна підготовка, після якої є можливість навчатися в певних типах коледжів.

Зазвичай діти відвідують предмети за власним розкладом, тому поняття «профільний клас» тут умовне. Спрямування профілю (наприклад, гуманітарний або математичний) визначають за тим переліком курсів, які учень склав.

У навчальних планах американських шкіл є як інтегровані, так і поглиблені курси.

Наприклад

Іноземна мова, алгебра, інформатика можуть бути поділені на рівні

Учень технічного спрямування може пройти поглиблені курси алгебри та інформатики, в той час як для учня гуманітарного спрямування навантаження з математики (без поділу на алгебру й геометрію) складає лише годину на тиждень

Задля здобуття повної середньої освіти учню в США потрібно набрати визначену кількість залікових одиниць.

Одна одиниця — це 5 уроків на тиждень з одного предмета.

Школи встановлюють кількість одиниць, що потрібна для отримання середньої освіти. Також ці одиниці є кредитними для «коледжів» та «університетів», тобто програми в коледжі складають, ураховуючи, які поглиблені курси учень відвідував у школі.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді