Директору про атестацію педпрацівників 2021

Про атестацію педагогічних працівників у 2021 році відповіла експертка з МОН для журналу Практика управління закладом освіти

ПЕРЕКОНАЙТЕ ПЕДАГОГІВ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Коли проводити засідання атестаційної комісії

Атестацію педагогічних працівників здійснюють атестаційні комісії у строки:

  • комісії I рівня — до 1 квітня;
  • комісії II рівня — до 10 квітня;
  • комісії III рівня — до 25 квітня.

Це визначено у пунктах 3.8, 3.30 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення).

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педпрацівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

Кваліфікаційна категорія та педагогічні звання зберігаються у педпрацівників до наступного рішення атестаційної комісії. Засідання атестаційних комісій повинні проводитись з дотриманням термінів, зазначених у пункті 3.8 Типового положення.

Хто має право на позачергову атестацію педпрацівників

Педагог має право проходити позачергову атестацію, щоб підвищити кваліфікаційну категорію.

Позачергова атестація може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої (п. 19 Типового положення).

Педагоги, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії за наявності стажу на педагогічній посаді:

  • «спеціаліст другої категорії» — не менше двох років;
  • «спеціаліст першої категорії» — не менше п’яти років;
  • «спеціаліст вищої категорії» — не менше восьми років.

Це затверджено у пункті 4.8. Типового положення.

Критерій для присвоєння кваліфікаційних категорій — відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3 — 4.6 Типового положення, та відповідний диплом на момент проведення засідання атестаційної комісії.

Як педпрацівники ЗДО можуть підвищити кваліфікацію

Закон «Про освіту» значно розширив права педпрацівників на вибір форм і методів підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки.

Педпрацівники мають право на підвищення кваліфікації, перепідготовку і вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників (ст. 54, 59 Закону про освіту).

Підвищувати кваліфікацію можна за різними видами — навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, та у різних формах — інституційна, дуальна, на робочому місці тощо.

Педпрацівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педпрацівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради.

Педагогічна рада закладу освіти на основі пропозицій педпрацівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

Кошти на підвищення кваліфікації педпрацівників отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної ради закладу освіти.

Підвищення кваліфікації педпрацівника може фінансувати засновник закладу освіти, заклад освіти, в якому він працює, сам педпрацівник, а також інші фізичні та юридичні особи.

Загальну кількість годин, відведену на підвищення кваліфікації педпрацівника, що оплачується за кошти відповідних бюджетів, визначає законодавство — 120 годин на 5 років.

На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педпрацівником зберігається місце роботи (посада) зі збереженням середньої заробітної плати.

Більше читайте у журналі Практика управління дошкільним закладом

↓↓↓

Чи можна присвоїти кваліфікаційну категорію працівнику ЗДО без відповідної вищої освіти

Чи атестуються педпрацівники з освітнім ступенем «бакалавр» на присвоєння кваліфікаційних категорій

Чи потрібно проходити підвищення кваліфікації педпрацівнику, який атестується після здобуття другої вищої освітизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді